banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια χλοοκοπτικών – χορτοκοπτικών μηχανημάτων – ανταλλακτικών με εργασίες συντήρησης και επισκευής χλοοκοπτικών - χορτοκοπτικών μηχανημάτων , έτους 2018» αρ. Μελ. ΚΟΠ 27/2017 , συνολικού ποσού 59.990,00 €

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια «Προμήθεια χλοοκοπτικών – χορτοκοπτικών μηχανημάτων – ανταλλακτικών με εργασίες συντήρησης και επισκευής χλοοκοπτικών - χορτοκοπτικών μηχανημάτων , έτους 2018» αρ. Μελ. ΚΟΠ 27/2017 με χρηματοδότηση από δημοτικά έσοδα
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού (και τις 4 ομάδες), ή σε μία ή περισσότερες ομάδες όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 59.990,00 € (καθαρό ποσό 48.379,03 , Φ.Π.Α. 11.610,97) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων και αναλύεται ανά τμήμα ως εξής
ΟΜΑΔΑ Α : 13.000,00 ευρώ (καθαρό ποσό : 10.483,87 , ΦΠΑ 2.516,13)
ΟΜΑΔΑ Β : 7.000,00 ευρώ (καθαρό ποσό : 5.645,16 , ΦΠΑ 1.354,84)
ΟΜΑΔΑ Γ : 8.990,00 ευρώ (καθαρό ποσό : 7.250,00 , ΦΠΑ 1.740,00
ΟΜΑΔΑ Δ : 31.000,00 ευρώ (καθαρό ποσό : 25.000,00 , ΦΠΑ 6.000,00)
Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 35.6264.0001 , 35.6672.0003, 35.7131.0003 & 35.7131.0001 .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, την 7η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη στις 10:00 π.μ. .
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και έως 31-12-2018.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Η ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα του διαγωνισμού και για 300 ημέρες.
Ο Δήμος Κιλκίς κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση του άρθρο 104 του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο.
Η αναλυτική διακήρυξη με την μελέτη, διατίθενται στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 611 00, Κιλκίς, ή ηλεκτρονικά στο portal του δήμου Κιλκίς www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2341352155, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ »