banner

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού , ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“ Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων έτους 2018»ΠΟΣΟΥ 117.842,99 €
ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α 13% ΚΑΙ 24% Ενιαία Μελέτη τμήματος Προμηθειών με ΑΡ.ΜΕΛ ΠΡ1/2018
Ο Δήμος Κιλκίς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού
117.842,99€ ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για την «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων
έτους 2018»ΠΟΣΟΥ 117.842,99 € ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α 13% ΚΑΙ 24% Ενιαία Μελέτη τμήματος Προμηθειών
με ΑΡ.ΜΕΛ ΠΡ1/2018
Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου Κιλκίς κ του Οργανισμού αθλητισμού, πολιτισμού,
Περιβάλλοντος & Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς, έτους 2018 .
Κάθε διαγωνιζόμενος έχει την δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο της προμηθείας των ζητουμένων
τμημάτων ή ανά τμήμα ξεχωριστά, προσκομίζοντας τις αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές για το κάθε τμήμα που
αναφέρεται η προσφορά του ή αθροιστικά αν υποβάλλει προσφορά για περισσότερα από ένα τμήματα .
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ύψους ποσού 117.842,99(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%-13%).

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ »