banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Σποραδικές οικοδομικές εργασίες σε αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς με βάση την απόφαση 9-123/10-9-2015 θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την εργασία με τίτλο: «Σποραδικές οικοδομικές εργασίες σε αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Κιλκίς»

Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή φρεατίων σε γεωτρήσεις, την κατασκευή δίφυλλων μεταλλικών καλυμμάτων σε φρεάτια καθώς και την συντήρηση μεταλλικών θυρών σε υφιστάμενα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την 24 - Νοεμβρίου - 2015 και ώρα 12:00

pdf 200

Ετικέτες

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διενεργεί με απευθείας ανάθεση εργασία με τίτλο "Σποραδικές εργασίες ηλεκτρικών αντλιοστασίων πινάκων της ΔΕΥΑ Κιλκίς"

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00

pdf 200

Ετικέτες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειµένου να προβεί στην προµήθεια αλατιού στα πλαίσια της προµήθειας µε τίτλο:
«Αποχιονισµός οδικού δικτύου (προµήθεια αλατιού)», µε προϋπολογισµό 67.800,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.  καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να επιδώσουν προσφορές σε Πρόχειρο
διαγωνισµόκαι µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ.

pdf 200

Ετικέτες

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης για την
''Συμπληρωματική Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Κιλκίς και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015, που δεν είχε προβλεφθεί στην υπ΄αρ. ΚΟΠ10/2015 μελέτη '' , Αριθμός Μελέτης: ΚΟΠ44/2015 ποσού 2.337,00 € με ΦΠΑ.

pdf 200

Ετικέτες

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ο ''Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κιλκίς''διακηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την « Προμήθεια λοιπούΕξοπλισμού ( προμήθεια υλικών  πυρόσβεσης για τις ανάγκες του νπδδ) »

pdf 200

Ετικέτες

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη της διακήρυξης που αφορά στην «Προμήθεια Χημικών Υλικών Ε.Ε.Λ. & Υλικών Απολύμανσης Ποσίμου Νερού Έτους 2015» της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

1.Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 138/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Χημικών Υλικών Ε.Ε.Λ. & Υλικών Απολύμανσης Ποσίμου Νερού Έτους 2015, με την οποία ορίζεται ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση,
2.Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 61.161,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Εγγυητική συμμετοχής (ποσό 994,50 € (σύνολο της ποσότητας των υπό προμήθεια υλικών)), ποσό 294,50 € (μόνο για το χλωριούχο πολυαργίλιο (PAC)), 225,00 € (μόνο για υποχλωριώδες νάτριο (NaClO)), 475,00 € (μόνο για τον κατιονικό πολυηλεκτρoλύτη)), που αντιστοιχεί σε ποσοστά 2% επί της συνολικής ή ανά υλικό, προϋπολογισθείσης δαπάνης (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).
3.Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 πμ. έως 14.00 μμ.
4.Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

pdf 200

Ετικέτες

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη της διακήρυξης που αφορά στην «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2015» της ΔΕΥΑ Κιλκίς

1. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αριθμό 137/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται πρόχειρος δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2015.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς – Ξηρόβρυση.

2. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 39.560,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν τη διακήρυξη, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς εργάσιμες ημέρες καθημερινά από 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.

4. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

pdf 200

Ετικέτες

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την με αρ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-03-2010 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της (ΥΑ 54242/ΕΥΘΥ2404 και ΥΑ 38411/ΕΥΘΥ1836/02-11-2011), την με αρ. Ρ2-011-2012/15-05-2013 Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου «Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross – Border Area” μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Πρόγραμμα Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και του Γ. Ν. Κιλκίς, την από 13/08/2015 έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού και παράτασης της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του IPA Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013, για το έργο «Joint Actions for the protection and improvement of public health in the Cross – Border Area” με ακρωνύμιο “IPA SHIELD”, την με αρ. 22η/19-08-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς για την έγκριση διενέργειας του παρακάτω διαγωνισμού, την με αρ. 25η/24-09-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου περί επανάληψης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τους Ν. 2286/95, Ν. 2955/02, Ν.3580/07, Ν.3801/2009 το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ. και αναλυτικά ως κάτωθι:

1. Εξοπλισμός δικτύου φυσικού αερίου: (Κωδικός CPV 39340000-7, Διακήρυξη 32/2015), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 109.447,86€, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 19/10/2015 και ημερομηνία αποσφράγισης η 23/10/2015.

Τεύχη διακηρύξεων διατίθενται από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.ghkilkis.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και από το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2341351626 και fax 234151657.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

pdf 200