banner

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κιλκίς Παύλου Τονικίδη για την επίσκεψη του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή - Κιλκίς 2002

  • Κατηγορία Θέσεις

tonikidisΜε την ευκαιρία του καλωσορίσματος σήμερα στον Νομό μας τον Πρόεδρο της Ν. Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή θα θελα να αναφερθώ σε κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος στην χώρα μας και στον τόπο μας

Κυρίες και κύριοι

Ο πυρήνας της αναπτυξιακής στρατηγικής την οποία πρεσβεύει το Επιμελητήριο Κιλκίς στηρίζεται στους άξονες της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και βιομηχανίας καθώς και της Βαλκανικής και Παρευξείνιας οικονομικής συνεργασίας.

Εκπροσωπώντας το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου στο νομό Κιλκίς και στο πλαίσιο των συναντήσεών της με την πολιτική ηγεσία της χώρας, η διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς καταθέτει ορισμένες βασικές θέσεις, προτάσεις, εκτιμήσεις και σίγουρα τον προβληματισμό της σ΄ ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων τα οποία αποτελούν τις κυρίαρχες συνιστώσες του σύγχρονου οικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Η επίτευξη μιας ισχυρής και μακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας θα διασφαλισθεί μέσα από την ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και τη δημιουργία δυναμικών, ελκυστικών και οικονομικά εύρωστων περιφερειών. Η κοινωνία που καταφέρνει να προσαρμοστεί στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον μεγεθύνει ποιοτικά και ποσοτικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, εκσυγχρονίζει τις δομές της, αξιοποιεί έγκαιρα και ουσιαστικά τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, ενώ παράλληλα δημιουργεί ουσιαστικές προοπτικές για τη διατήρηση και ενίσχυση του πληθυσμού – δυναμικού της, δίνοντας με τον τρόπο αυτό μια δυναμική απάντηση στο μείζον πρόβλημα της ανεργίας.

Στη συνέχεια Θα αναφερθώ σε ορισμένες διαπιστώσεις αναφορικά με διάφορους τομείς του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος του τόπου μας όπως αυτό επηρεάζεται από τις επιδόσεις και τις πολιτικές της κυβέρνησης. Παράλληλα, καταθέτονται προτάσεις που στόχο έχουν την βελτίωση των τομέων αυτών και κατ΄ επέκταση τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Η δημιουργία ενός ευνοϊκού για την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος αποτελεί την κύρια συνιστώσα της ανταγωνιστικής δύναμης μιας χώρας, υποδηλώνοντας και τις συνθήκες που ευνοούν την εισροή ξένων κεφαλαίων σ΄ αυτήν.

Οι χαμηλές για τα δεδομένα της εποχής επιδόσεις της οικονομίας και η απογοητευτική εικόνα στο επιχειρηματικό – επενδυτικό περιβάλλον αποτελούν εμπόδιο για τη δημιουργία του ευνοϊκού αυτού περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να εξεταστούν επιμελώς έξι βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως: α) η εταιρική φορολόγηση, β) οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, γ) το κόστος απόκτησης επιχειρηματικού κεφαλαίου, δ) οι επιδοτήσεις και ε) η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Έχουν βελτιωθεί οι δείκτες που αφορούν τη συνολική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τη συχνότητα δημιουργίας νέων επιχειρήσεων αλλά παραμένει ανησυχητικό το πρόβλημα της τελικής κατάληξης της σημαντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η θετική εξέλιξη με την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση δεν πρέπει να μας εφησυχάζει αλλά να βλέπουμε την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της φορολογικής μεταρρύθμισης ώστε να λειτουργήσει ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο και να διαμορφωθεί ένα μακρόχρονα σταθερό σύστημα.

Είναι γνωστό ότι η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και κατ΄ επέκταση μιας χώρας κρίνεται αλλά και καθορίζεται, ιδιαίτερα σήμερα με την κυρίαρχη παγκοσμιοποίηση, από το επίπεδο των υποδομών και των εξυπηρετήσεων στον τομέα των μεταφορών.

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα σε συνδυασμό με τα διασυνοριακά και εθνικά δίκτυα δημιουργούν τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες ανάπτυξης των συνεργασιών, των συναλλαγών, των νέων ευκαιριών.

Ο νομός Κιλκίς, κατέχοντας στρατηγική γεωπολιτική θέση, έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο στον τομέα των δικτύων μεταφορών αξιοποιώντας τη θέση αυτή και προσφέροντας μοναδικές υπηρεσίες σε όλο το παραγωγικό και εμπορικό κύκλωμα της περιφέρειας και όχι μόνο.

Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης, που έχει ήδη ανατεθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, για τη χωροθέτηση των έξι Εμπορευματικών Κέντρων θα είναι θετικά για το νομό και τελικά θα υλοποιηθεί ένα έργο σταθμός για τον τόπο μας.

Είναι από όλους παραδεκτό ότι το Γ΄ Κ.Π.Σ. αποτελεί τον σημαντικότερο αναπτυξιακό βραχίονα της χώρας μας στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της πραγματικής σύγκλισης, με πλειάδα παρεμβάσεων στο παραγωγικό και επιχειρηματικό εθνικό σύστημα.

Σήμερα,  πλησιάζοντας ήδη στην ολοκλήρωση του δεύτερου έτους της προγραμματικής περιόδου, και παρά του ότι δεν έχουν ξεπερασθεί πλήρως οι δυσκολίες αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης και διαχείρισης των έργων, ελπίζουμε ότι σύντομα θα ενταθούν οι διαδικασίες ώστε το Γ΄ΚΠΣ να είναι μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα και τον τόπο μας.

Για τη βελτίωση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τόπο μας  θα πρέπει:

Να επιταχυνθεί η φορολογική μεταρρύθμιση με γνώμονα την εφαρμογή μιας 5 ετούς σταδιακής και γενναίας μείωσης της φορολόγησης των εταιρικών κερδών και να μειωθεί σταδιακά το εύρος των επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων με στόχο τη σύγκλιση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο.

Να βελτιωθούν οι υφιστάμενες και να δημιουργηθούν νέες υποδομές. Και βέβαια στο νομό μας με παράδειγμα την πρότυπη λειτουργία της ΒΙΠΕ και την προγραμματισμένη πλέον σύνδεση με τον αγωγό του φυσικού αερίου, είναι καλές όχι όμως στο επίπεδο που θα έπρεπε για το σημερινό ευρωπαϊκό επενδυτικό περιβάλλον.

Να θεσμοθετηθεί άμεσα ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϋποθέσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Να παταχθεί άμεσα και αποτελεσματικά η αδιαφάνεια σε όλους τους τομείς της διοίκησης.

Να ενεργοποιηθούν οι υφιστάμενες πολιτικές και δομές που σχετίζονται με την αύξηση του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού και της ένταξης των μακροχρόνια ανέργων στην εργασία και να θεσμοθετηθούν ιδιαίτερα κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης στην περιφέρεια με γνώμονα τις τοπικές περιφερειακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις μικρές επενδύσεις διότι όπως έδειξαν και έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνουν σημαντικά το βιοτικό επίπεδο αλλά και την απασχόληση. Προτείνουμε λοιπόν την ενίσχυση μικρών επενδύσεων από 30.000 – 130.000 ευρώ  με καθεστώς ανάλογο του αναπτυξιακού νόμου όπου φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσει η πολιτεία και τον εμπορικό τομέα.

Ειδικότερα για τον ακριτικό νομό μας και σε σχέση με τον αναπτυξιακό νόμο θεωρούμε ότι όχι μόνο θα πρέπει να παραμείνουν τα κίνητρα στα σημερινά επίπεδα, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί η Δ΄ ζώνη στο σύνολο του νομού, να αρθεί η διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων επιχειρήσεων, να δοθούν επιπλέον κίνητρα για τις επενδύσεις εντός της ΒΙΠΕ , να επιδοτηθεί η εργατική δαπάνη όπως η αύξηση της επιχειρηματικότητας θα έρθει και να μειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεν θέλω να σας κουράσω αναφέροντας εδώ το σύνολο των προτάσεων μας για τον αναπτυξιακό νομό, ευελπιστώ ότι ο κ. Καραμανλής και το επιτελείο του θα μελετήσουν το αναλυτικό υπόμνημα μας.

Η εκπαίδευση και η έρευνα στη σημερινή εποχή πρέπει να είναι άρρηκτα δεμένες με την παραγωγική διαδικασία. Η εγγύτητα με τη Θεσσαλονίκη, η δυνατότητα εξεύρεσης των αναγκαίων για τις υποδομές χώρων και η μεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και άλλων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. αλλά και τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Θα θελα να αναφερθώ σε ένα σημαντικό θετικό βήμα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής της περιοχής με την ΑΕΠΙ, στην απόφαση του ΥΠΕΘΟ με την οποία πλέον η τιμολόγηση πρέπει να γίνεται κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών και όχι αυθαίρετα από την ΑΕΠΙ.  Βέβαια το αίτημα των επιχειρήσεων και του Επιμελητηρίου είναι να καταργηθεί το κόστος για τα πνευματικά δικαιώματα τουλάχιστον για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ στο ρόλο που μπορούν να έχουν οι φορείς των επιχειρήσεων για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα λοιπόν με τη  στήριξη των επιχειρήσεων η πολιτεία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη ενδυνάμωση του ρόλου των Επιμελητηρίων.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Τελευταία τροποποίηση στις%PM, %05 %688 %2015 %18:%Αυγ