banner

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κιλκίς στο Αναπτυξιακό συνέδριο - Φεβρουάριος 2011

  • Κατηγορία Θέσεις

tonikidisΚυρίες και κύριοι αγαπητοί σύνεδροι,

Σήμερα υπογράφεται η ιδρυτική πράξη ενός αναπτυξιακού οργανισμού από όλους τους πολίτες της περιοχής ο οποίος θα έχει ως κύριο αντικείμενό του την διαρκή συγκέντρωση ιδεών και προτάσεων από φορείς και πολίτες.

Θα είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, και θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας, εάν αυτός ο οργανισμός είναι σε θέση να αξιολογεί, να κοστολογεί, και να δρομολογεί την υλοποίηση τους. Έτσι ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις των καιρών. Δίνουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στο ρόλο και στην αυτή καθαυτή ύπαρξη του θεσμού των Επιμελητηρίων.

Το Αναπτυξιακό μας Συνέδριο αποτελεί την κορύφωση πολλών προσυνεδριακών συναντήσεων και εσωτερικών διαδικασιών των φορέων της περιοχής για την προετοιμασία των θεμάτων και των προτάσεων. 

Γενικά ακολουθήθηκε μια ¨από τα κάτω¨ διαδικασία αναπτυξιακού σχεδιασμού. Είναι γεγονός ότι ανεξάρτητα από τη διεθνή κρίση, το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας βασίστηκε στην εσωτερική ζήτηση, προκαλώντας στρεβλώσεις και ανισσοροπίες στα μακροοικονομικά της χώρας, επιβάλλοντας έτσι αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης. Το ίδιο ακριβώς οφείλουμε να επανασχεδιάσουμε και στην περιοχή μας.

Ο τόπος μας αναζητά την ταυτότητά του, ένα νέο όραμα και το στίγμα της αναπτυξιακής του πορείας. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι μέχρι σήμερα διεργασίες και αυτές που θα προκύψουν το διήμερο προσδοκούμε να συμβάλλουν τα μέγιστα στην ιεράρχηση των στόχων και στον καθορισμό των νέων συντεταγμένων ανάπτυξης της περιοχής.

Φίλες και φίλοι,

Εξ ορισμού η ανάπτυξη της περιοχής μας αφορά όλους, φορείς και πολίτες. Πρέπει όμως να απεμπλακούμε από την συνήθη τακτική των γενικόλογων συζητήσεων χωρίς τέλος και των ομφαλοσκοπήσεων, και να περάσουμε συντονισμένα όλοι μαζί στη φάση των πράξεων και της οργανωμένης δραστηριότητας, με σχέδιο και στόχους. Τότε επιτελούμε και το πατριωτικό μας καθήκον και αυτό αποδεικνύεται όταν φορείς και πολίτες συζητούν τα κρίσιμα ζητήματα και βρίσκουν λύσεις ευρηματικές, ευέλικτες.

Το δίλημμα είναι αν εξακολουθήσουμε να περιμένουμε λύσεις στα καθημερινά προβλήματα από την εκάστοτε κεντρική εξουσία, που αρκετές φορές άβουλη αφήνει τα προβλήματα να εξελίσσονται χωρίς καμία παρέμβαση. Ή θα πάρουμε επιτέλους όλοι μαζί τις πρωτοβουλίες εκείνες που έχει ανάγκη ο τόπος για να βγει από το τέλμα.

Όλο αυτό το διάστημα απλώσαμε το χέρι σε όλους τους πολίτες και τους φορείς για μια μόνιμη και σταθερή συνεργασία, σ’ αυτά που μας αφορούν και μας ενώνουν. Καλέσαμε όλους τους πολίτες να μας καταθέσουν τις ιδέες τους. Ποιος γνωρίζει ότι καμία ιδέα δεν είναι κακή, καμία ιδέα δεν χάνεται. Από ιδέες και σκέψεις προέκυψαν ελκυστικές μορφές επιχειρηματικότητας, που απέδειξαν ότι ακόμα και η πιο κρίσιμη οικονομική περίοδος μπορεί να δώσει ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Πρέπει να δούμε κατάματα την προοπτική αυτού του τόπου, χωρίς εξωραϊσμούς, χωρίς βελτιώσεις. Να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα, είτε θετική είναι αυτή, είτε αρνητική, γιατί μόνο αν η πορεία μας είναι ρεαλιστική θα πετύχει.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε μία συζήτηση ουσιαστική για τις νέες ανάγκες και προκλήσεις, μια συζήτηση που δεν θα αρκείται σε κοινοτοπίες και τετριμμένα. Τη χρειάζεται ο τόπος μας, η κοινωνία μας, μια τέτοια συζήτηση. Ταυτόχρονα όμως περιμένει από αυτή τη συζήτηση και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να περάσουμε από τις διαπιστώσεις, από τη θεωρία στην πράξη. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα, μιας και δεν έχουμε άλλα περιθώρια χρόνου.

Η πραγμάτωση του Συνεδρίου μας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και η συνδιοργάνωση με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία.

Αντικατοπτρίζει αφενός μεν την σημασία που δίδεται στην έννοια και τη στρατηγική της περιφερειακής ανάπτυξης και αφετέρου την έντονη αλληλεξάρτηση των νομών Κιλκίς και Θεσσαλονίκης η οποία καθιστά αναγκαίο τον ενιαίο σχεδιασμό της συνολικής περιοχής αυτής, ως όρο επιβίωσης και ανάπτυξης των δύο περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται επιτακτικός ο επιστημονικός και δημόσιος διάλογος για μια σειρά από κοινές πολιτικές που αφορούν το σύνολο της περιφέρειας αλλά και τους δύο πρώην νόμους σχετικά με: α) την προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, β) το στρατηγικό και χωροταξικό σχέδιο, γ) το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών και των μεγάλων τοπικών έργων και υποδομών και δ) το στρατηγικό σχεδιασμό για τη βελτίωση του μητροπολιτικού περιβάλλοντος.

Αλλά και η αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων συμβολίζει την ξεχωριστή σημασία που διαδραματίζει σε κάθε έκφανση της αναπτυξιακής διαδικασίας η παιδεία, η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση.

Το έντονα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, οι χρηματοοικονομικές κρίσεις, οι νέοι πόλοι ανταγωνισμού, η τεχνολογική αλλαγή αλλά και η κρίση αρχών και αξιών που βιώνουμε, απαιτούν κάθε τοπική κοινωνία όχι μόνο να βρίσκεται σε εγρήγορση, αλλά και να αναπτύξει μηχανισμούς σχεδιασμού και άμεσης δράσης. Η περιοχή αναζητά μια νέα ταυτότητα, ένα νέο όραμα και στίγμα σε επίπεδο χωρικό, οικονομικό, κοινωνικό. Αναζητά και πρέπει να βρει τρόπους αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εξάλειψης των αδυναμιών, της αντιμετώπισης των κινδύνων που την απειλούν.

Η πορεία ανάπτυξης του τόπου μας στο μέλλον χρειάζεται τον καθορισμό νέων συντεταγμένων. Η περιοχή αναζητά μια νέα ταυτότητα, ένα νέο όραμα και στίγμα σε επίπεδο χωρικό, οικονομικό, κοινωνικό.

Ο σχεδιασμός όμως ενός τόσο σημαντικού εγχειρήματος, η θέσπιση στόχων και αξόνων δράσης, η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, ο ακριβής προορισμός των μετασχηματισμών, ο καθορισμός των μέσων για την επίτευξη και υλοποίησή τους απαιτεί επικοινωνία του νέου προτύπου με την κοινωνία,

απαιτεί με άλλα λόγια ευρεία συναίνεση, συμμετοχή, συνεργασία, σύμπνοια, συνέργεια, σύγκλιση και σύνθεση απόψεων, προτάσεων, ιδεών.

Ο νομός επανέρχεται στην προηγούμενη φάση όταν το 1936 ήταν ενιαία γεωγραφική ενότητα με την Θες/νίκη.

Είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι αυτή η επάνοδος δεν συνιστά προσάρτηση αλλά ισότιμη συμμετοχή σε μία αναπτυξιακή προοπτική που διανοίγεται μπροστά μας.

Οι έξυπνες λύσεις είναι το ζητούμενο σήμερα.

Και αυτές προκύπτουν μέσα από ένα δημοκρατικό δημόσιο διάλογο χωρίς αφορισμούς.

Χρειαζόμαστε μια διαδικασία αξιόπιστη.

Αξιοπιστία είναι να λες πράγματα και να τα εννοείς.

Δικαιούμαστε από το ΕΣΠΑ 25 δισ.

Ένα μέρος μπορούμε να το ζητήσουμε φέτος και του χρόνου, όπως έγινε το ’08, ’09 με άλλες χώρες, χωρίς να βάλουμε τη δική μας συμμετοχή.

Αν αυξήσεις το ΠΔΕ κατά 1 μονάδα του ΑΕΠ δηλαδή κατά 2,5 δισ. στην οικονομία θα λειτουργεί επί δύο.

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Τελευταία τροποποίηση στις%PM, %05 %688 %2015 %18:%Αυγ