banner

ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

Καλούνται να υποβάλλουν  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  » σύμφωνα  με τον προϋπολογισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και το έντυπο οικονομικής προσφοράς  έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. επιχειρήσεις  που είναι εγγεγραμμένες στο Οικονομικό Επιμελητήριο του οικείου επιμελητηρίου συναφών ειδών.

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τους όρους της πρόσκλησης να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Προσφέρεται ελεύθερη , άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σφραγισμένη σε χωριστό φάκελο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι η Κασκαμανίδου Ουρανία .

Τηλέφωνα επικοινωνίας :2341029330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).

Ώρες επικοινωνίας:8:00-14:00

Δεκτές γίνονται  οι προσφορές οι οποίες έχουν πρωτοκολληθεί  έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΝΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απολυμαντικό χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες  (χωρίς ξέπλυμα) gel ΛΙΤΡΟ 10 5,50 €  55,00 €
2 Βαμβάκι ΚΙΛΟ 5 4,50 €  22,50 €
3 Βιδωτή κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (ράφτης) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,30 €   23,00 €
4 Γάντια νιτριλίου XL συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30 5,00 € 150,00 €
5 Γάντια μιας χρήσης συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,80 € 84,00 €
6 Γάντια γενικής χρήσης (ζεύγος) ΤΕΜΑΧΙΟ 50  0,06 €   3,00 €
7 Διαλυτικό αλάτων ΛΙΤΡΟ 20  2,00 € 40,00 €
8 Εντομοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ 20  1,50 € 30,00 €
9 Κατσαριδοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20  2,50 € 50,00 €
10 Καρότσι επαγγελματικό μονό 20lit ΤΕΜΑΧΙΟ 2 26,00 € 52,00 €
11 Καρότσι επαγγελματικό διπλό 50lit ΤΕΜΑΧΙΟ 1 85,00 € 85,00 €
12 Κάδος (βαρέλι)70-80 λίτρα Νο315 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 10,00 € 30,00 €
13 Κοντάρια χρωμίου- χονδρή κεφαλή ΤΕΜΑΧΙΟ 10  1,00 € 10,00 €
14 Κοντάρια χρωμίου-ιταλικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 10  0,85 €    8,50 €
15 Κοντάρια για επαγγελματική μάπα ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 € 25,00 €
16 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 3 15,00 € 45,00 €
17 Κουβάς απλής σφουγγαρίστρας Νο300 ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 5  3,00 € 15,00 €
18 Κρεμοσάπουνο ΛΙΤΡΟ 50  1,00 € 50,00 €
19 Μάπα  πράσινη 400γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5  2,45 € 12,25 €
20 Μποτιλάκια (βουτανίου- προπανίου )190gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50  0,75 € 37,50 €
21 Ξεσκονόπανο με κοντάρι 45cm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 12,00 € 60,00 €
22 Οινόπνευμα μπλε 350γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,70 € 28,00 €
23 Παπί τουαλέτας 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,90 € 45,00 €
24 Πρέσα σφουγγαρίσματος για επαγγελματικό καρότσι ΤΕΜΑΧΙΟ 5 36,00 € 180,00 €
25 Ρολό απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 14 μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5 8,00 € 40,00 €
26 Σακούλες  απορριμμάτων-διάφορες διαστάσεις ΚΙΛΟ 200 1,30 € 260,00 €
27 Σακούλα με κορδόνι 52Χ75 εκ. Περίπου, 10τεμ. / ρολό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 0,55 € 110,00 €
28 Σακούλες μικρές απορριμμάτων (γραφείου) συσκευασία 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 0,35 €    35,00 €
29 σακούλες 1,00Χ1,70εκ.για βιολογικό ΚΙΛΟ 300 1,35 €   405,00 €
30 Σκούπα-ελληνικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,45 €       7,25 €
31 Σφουγγάρια κουζίνας 15×10 περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,19 €       3,80 €
32 Σφουγγαρίστρα απλή  – οικιακή 250γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,25 €      25,00 €
33 Υγρό καθαριστικό πατώματος ΛΙΤΡΟ 50 1,70 €      85,00 €
34 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ 50 3,33 €    166,50 €
35 Υγρό πιάτων τύπου balsam ΛΙΤΡΟ 50 2,59 €    129,50 €
36 Φαράσι ορθοπεδικό ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,90 €     19,00 €
37 Χαρτί Κουζίνας 1kgr ΚΙΛΟ 150 2,10 €    315,00 €
38 Χαρτί Υγείας τεμ. 180γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 450 0,45 €    202,50 €
39 Χαρτοπετσέτες  400 φύλλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15 1,25 €      18,75 €
40 Χλωρίνη παχύρευστη-λευκαντική-απολυμαντική ΛΙΤΡΟ 60 1,20 € 72,00 €
        ΣΥΝΟΛΟ 3.035,05 €
        Φ.Π.Α24% 728,41 €
        ΣΥΝΟΛΟ 3.763,46 €

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κασκαμανίδου Ουρανία

Οικονομολόγος

 

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

Ο Προϊστάμενος Οικ.& Διοικ. Υπηρεσίας

της  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κυριαζίδης Μιχαήλ

Οικονομολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα υπό προμήθεια απορρυπαντικά – καθαριστικά πρέπει να συνοδεύονται:

α. Πιστοποιητικό καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ.

β. Πιστοποιητικό έγκρισης από τον ΕΟΦ

Όλα τα  καθαριστικά – απορρυπαντικά θα συνοδεύονται με τα Δελτία δεδομένων ασφαλείας (msds) και τα τεχνικά φυλλάδια

γ. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής

δ. Να είναι σε σφραγισμένη συσκευασία, στην οποία θα αναγράφονται τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δεδομένα (εταιρία παραγωγής - εμπορίας,  σύνθεση, ημερομηνία λήξης, πιστοποιήσεις κλπ).

 

1.ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑ )GEL

Βασισμένο σε µίγµα ισοπροπυλικής αλκοόλης και n-προπανόλης, πολυµερών πηκτικών ουσιών και υγροσκοπικών ουσιών. Το προϊόν θα περιέχει πηκτικές ουσίες οι οποίες αυξάνουν το ιξώδες του, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος χρόνος επαφής προϊόντος-δέρµατος και κατά συνέπεια καλύτερη απόδοση.

2.ΒΑΜΒΑΚΙ

Βαμβάκι φαρμακευτικό, λευκό, υδρόφιλο, άριστης ποιότητας, απορροφητικό. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις και προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας .Είναι κατάλληλο για Νοσοκομειακή και κλινική χρήση. Η συσκευασία είναι ατομική, ενός (1) κιλού, εντός στεγανού περιβλήματος που προστατεύει το περιεχόμενο από υγρασία και σκόνη.

3.ΒΙΔΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ

Ανταλλακτικό πλαστικό κεφαλής για επαγγελματική  σφουγγαρίστρα. Να είναι από ανθεκτικό υλικό κατά προτίμηση  PVC η PE . Το  κούμπωμα της κεφαλής να είναι  δυνατό  και εργονομικό .

4.ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XLΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Πεδίο χρήσης : Για αντιμετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. Πρότυπα : ΕΝ 374. Σήµανση : • CE. • Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. • Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς

5.ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό, μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους S, M,L

6.ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΟΣ)

Γάντια πλαστικά από ειδικού τύπου νάιλον υλικό, μίας χρήσης μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη τους. Σε συσκευασία:Πακέτοχάρτινο100ζεύγημεγέθους S, M,L.

7.ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ

Να είναι όξινο διάλυμα για την απομάκρυνση της επίμονης βρωμιάς, όπως: άλατα, υπολείμματα σαπουνιού από βρύσες, ντους, πλακάκια, αρμούς και είδη υγιεινής. Συσκευασία1000ml.

8.ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ 300ML

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.Σεσυσκευασία300ml.

9.ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ 300ML

Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.Σεσυσκευασία300ml.

10.ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΟ 20LIT.

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 περιστρεφόμενες ρόδες 8εκ.Στοκαρότσι περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται κουβάς 20LIT (λίτρων), πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος.

11.ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ 50LIT.

Αποτελείται από την πλαστική βάση και τις 4 περιστρεφόμενες ρόδες 8εκ.Στοκαρότσι περιλαμβάνεται και προσαρμόζεται δυο κουβάδες  50LIT (λίτρων), πρέσα και τα ανταλλακτικά σφουγγαρίσματος.

12.ΚΑΔΟΣ (ΒΑΡΕΛΙ )70-80 ΛΙΤΡΑ Νο 315

Ο κάδος απορριμμάτων να είναι από πλαστικό με καπάκι παλινδρομικό , να έχει χωρητικότητα 80 LΙΤ και μεγάλη αντοχή. Η διάσταση του να είναι περίπου 56Χ78 cm .

13 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ-ΧΟΝΔΡΗ ΚΕΦΑΛΗ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

14.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΧΡΩΜΙΟΥ –ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΣΟ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

15.ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΠΑ

Κοντάρι από αλουμίνιο ύψους περίπου 1,30cm,ανθεκτικό για να αντέχει σε

επαγγελματικές εργασίες.

16.ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 4 ΜΕΤΡΑ

Κοντάρι πτυσσόμενο από αλουμίνιο με μήκους  κάθε τμήμα του περίπου 2μετρα  τελικό άνοιγμα τα 4 μέτρα  , να είναι ανθεκτικό για να αντέχει σε επαγγελματικές εργασίες.

17.ΚΟΥΒΑΣ ΑΠΛΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ Νο300 ΣΕΤ

Κουβάς πλαστικός απλός, με  στίφτη απλό συνοδευόμενος με  κοντάρι  και σφουγγαρίστρα με μικροϊνες.

18.ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

Υγρό σαπούνι ,κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, ουδέτερου ΡH 6-7, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστική φιάλη των 4λίτρων.

19.ΜΑΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 400γραμ.

Ανταλλακτικό, που προσαρμόζεται σε ειδική κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας, μεγάλης αντοχής και απορροφητικότητας. Με κορδόνια, ραφτή,400gr.

20.ΜΠΟΛΑΚΙΑ (ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ )190gr

Φιαλίδιουγραερίου190gr.Ναπληρεί τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396καιναείναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο φορέα.

21. ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 45cm

Κοντάρι αλουμινίου μαζί με την βάση και το ξεσκονόπανο.

22.ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 350 gr

Συσκευασία 500ml 93ο αλκοολικών βαθμών μπλε για γενική χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23. ΠΑΠΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που χρήζουν σχετικής υγιεινής, συμπυκνωμένο με στοιχεία.Συσκευασία:Πλαστικήφιάλητων750ml.

24. ΠΡΕΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ

Ανθεκτική πλαστική πρέσα, ελαφριά και αθόρυβη στην λειτουργία της. Όλα τα μέρη της είναι από πλαστικό ή αλουμίνιο και να μην σκουριάζουν .

25. ΡΟΛΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1,4m

Πετσέτα απορροφητική κουζίνας τύπου vetex, σε συσκευασία ρολού, για να κόβεται στο μέγεθος που εξυπηρετεί. Μήκος 1,40μ.σεδιάφορα χρώματα.

26. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος, που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής .

27. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 52Χ75cm ΠΕΡΙΠΟΥ,10τεμ. /ΡΟΛΟ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος, που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής και διαστάσεων52x75,σερολό10τμχ.

28. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΡΥΜΑΤΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜ.

Ποιότητα πολυαιθυλενίου LDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης, διαστάσεων 50x50 σε ρολό 20τμχ. Με αστεροειδή ραφή.

29.ΣΑΚΟΥΛΕΣ 100cmX170cmΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρώματος , που παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής περιεκτικότητας LDPE. Υψηλής αντοχής και διαστάσεων100cmΧ170cm.

30. ΣΚΟΥΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΣΟ

Κοντάρι απλό μεταλλικό130CM- Κοντάρι χρωμίου ύψους 130εκ.,ανθεκτικόγιανααντέχεικαι σε

επαγγελματικές εργασίες.

31. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 15Χ10cm ΠΕΡΙΠΟΥ

Σφουγγάρι δύο όψεων, με ενσωματωμένο σύρμα (fibritex), ιδανικό για την καταπολέμηση του  λίπους και των λεκέδων, που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήσητους.Διαστάσεων15x10cm.

32. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ-ΟΙΚΙΑΚΗ 250gr

Σφουγγαρίστρα τύπου wettex, 200gr, από βισκόζη πολυεστέρα και πολυπροπυλένιο, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα.

33. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

 • Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου αφρού
 • Δεν θα αφήνει ίζημα
 • Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή
 • Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά min 5%
 • Να περιέχει σαπούνι min 0,8%
 • Να περιέχει διαλύτη min 4%
 • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως
 • Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας
 • Να διατίθενται σε συσκευασία των 5 λίτρων

34.ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

 • Να είναι υγρό
 • Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%
 • Να περιέχει οργανικό Διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη ) min 6%
 • Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα
 • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως
 • Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας

35. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ balsam

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, να διεισδύει γρήγορα, και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min16% ,μηιονικάmin2%,NaOHmin8%,pHυδατικούδιαλύματος1%,ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα καφές, αυγά κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα Σε συσκευασία500ml.

36. ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

Φαράσι πλαστικό, με χερούλι ορθοστατικό.

37. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  1kg

Χαρτί κουζίνας σερολότων1000gr –Χαρτί λευκό, από λευκασμένοχημικόπολτό100%ε απόκλιση+/-10%). Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα.

38. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

Απορροφητικάαπό100% λευκασμένο πολτό,(με απόκλιση+/- 10%),διπλόφύλλο, γκοφρέ ή λείο, των 140gr το κάθε ρολό, με απόκλιση+ /-10%.Συσκευασίασεπλαστικόπερίβληματων24 ρολών.

39. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

Απορροφητικήαπό100% λευκασμένο χημικό πολτό- Δίφυλλη γκοφρέ διαστάσεων 25cmX23cmμε απόκλιση+/- 5%.Σεσυσκευασίαπακέτουμε πλαστικό περίβλημα.

40. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ-ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - απολυμαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητατουλάχιστον4%κ.ο.σεενεργόχλώριο (Na).Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κασκαμανίδου Ουρανία

Οικονομολόγος

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Οικ.& Διοικ.Υπηρεσίας

της  ΔΕΥΑ Κιλκίς

Κυριαζίδης Μιχαήλ

Οικονομολόγος

   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330         ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]deyak.gr        Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.035,05 € (πλέον ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   : Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ        

Κ.Α.: 64.08.02

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απολυμαντικό χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες  (χωρίς ξέπλυμα) gel ΛΙΤΡΟ 10    
2 Βαμβάκι ΚΙΛΟ 5    
3 Βιδωτή κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας (ράφτης) ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
4 Γάντια νιτριλίου XL συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30    
5 Γάντια μιας χρήσης συσκευασία 100 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 30    
6 Γάντια γενικής χρήσης (ζεύγος) ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
7 Διαλυτικό αλάτων ΛΙΤΡΟ 20    
8 Εντομοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ML ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
9 Κατσαριδοκτόνο υποαλλεργικό άοσμο 300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
10 Καρότσι επαγγελματικό μονό 20lit ΤΕΜΑΧΙΟ 2    
11 Καρότσι επαγγελματικό διπλό 50lit ΤΕΜΑΧΙΟ 1    
12 Κάδος (βαρέλι)70-80 λίτρα Νο315 ΤΕΜΑΧΙΟ 3    
13 Κοντάρια χρωμίου- χονδρή κεφαλή ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
14 Κοντάρια χρωμίου-ιταλικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
15 Κοντάρια για επαγγελματική μάπα ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
16 Κοντάρι πτυσσόμενο 4 μέτρα ΤΕΜΑΧΙΟ 3    
17 Κουβάς απλής σφουγγαρίστρας Νο300 ΣΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
18 Κρεμοσάπουνο ΛΙΤΡΟ 50    
19 Μάπα  πράσινη 400γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
20 Μποτιλάκια (βουτανίου- προπανίου )190gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
21 Ξεσκονόπανο με κοντάρι 45cm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5    
22 Οινόπνευμα μπλε 350γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 40    
23 Παπί τουαλέτας 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50    
24 Πρέσα σφουγγαρίσματος για επαγγελματικό καρότσι ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
25 Ρολό απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 14 μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
26 Σακούλες  απορριμμάτων-διάφορες διαστάσεις ΚΙΛΟ 200    
27 Σακούλα με κορδόνι 52Χ75 εκ. Περίπου, 10τεμ. / ρολό ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200    
28 Σακούλες μικρές απορριμμάτων (γραφείου )συσκευασία 20 τεμαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100    
29 σακούλες 1,00Χ1,70εκ.για βιολογικό ΚΙΛΟ 300    
30 Σκούπα-ελληνικό πάσο ΤΕΜΑΧΙΟ 5    
31 Σφουγγάρια κουζίνας 15×10 περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
32 Σφουγγαρίστρα απλή  – οικιακή 250γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20    
33 Υγρό καθαριστικό πατώματος ΛΙΤΡΟ 50    
34 Υγρό καθαριστικό τζαμιών ΛΙΤΡΟ 50    
35 Υγρό πιάτων τύπου balsam ΛΙΤΡΟ 50    
36 Φαράσι ορθοπεδικό ΤΕΜΑΧΙΟ 10    
37 Χαρτί Κουζίνας 1kgr ΚΙΛΟ 150    
38 Χαρτί Υγείας τεμ. 180γραμ. ΤΕΜΑΧΙΟ 450    
39 Χαρτοπετσέτες  400 φύλλων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15    
40 Χλωρίνη παχύρευστη-λευκαντική-απολυμαντική ΛΙΤΡΟ 60    
        ΣΥΝΟΛΟ  
        Φ.Π.Α24%  
        ΣΥΝΟΛΟ  

Ημερομηνία                                                     

Ο Προσφέρων (Σφραγίδα – Υπογραφή)

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ »