banner

Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης»

Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης». Σας ενημερώνουμε ότι με το ν. 4541/2018 (Α’ 93) «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2018 τροποποιήθηκαν αρκετές από τις διατάξεις των ΕΠΕ και έγινε εναρμόνιση του νόμου με
αλλαγές που έχουν ήδη επέλθει, όπως για παράδειγμα η κατάργηση υποχρέωσης κατώτατου ορίου κεφαλαίου, η ένταξη του πρότυπου καταστατικού στον τρόπο σύστασης της εταιρείας, η
εναρμόνιση του τρόπου δημοσιότητας των πράξεων και στοιχείων με τον ν. 3419/2005 και η ενσωμάτωση των άρθρων του ν. 4308/2014 και ν. 4403/2016 που αφορούν στην κατάρτιση
των οικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που έγιναν κατ’ άρθρο είναι οι εξής:

  1. Ενημερωτικό Σημείωμα
  2. Σχετικό ΦΕΚ

 

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση