banner

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών του συνεργατικού σχηματισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Ως Δικαιούχος Φορέας χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που διαχειρίζεται το συνεργατικό σχηματισμό εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις του συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, όπως αναφέρονται ρητά στον Καν (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής και φέρει την ευθύνη
έναντι της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την καλή εκτέλεση της ενταγμένης πράξης.

Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν εταίρους στη νομική οντότητα που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται, ενδεικτικά, να είναι οι παρακάτω φορείς:

· Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

· Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

· Οργανισμοί και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων

· Επιχειρήσεις

· Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων

· Μη κερδοσκοπικοί αναπτυξιακοί οργανισμοί

· Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

· Επαγγελματικά Επιμελητήρια

Περίοδος υποβολής

από 12/11/2018 έως 31/1/2019 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/ με την ένδειξη: «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα». Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον Δικτυακό τόπο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pepkm.gr/ και το www.espa.gr.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περισσότερες πληροφορίες στο link:

https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4167/PR146_3d_clusters.pdf

Σχετικά γεγονότα
Καμία εκδήλωση