Έναρξη αιτήσεων προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών

Προγράμματα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σας  προωθούμε συνημμένα εκ μέρους της  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. – Κ.Δ.Β.Μ ενημερωτική επιστολή αναφορικά με την έναρξη αιτήσεων του  «Προγράμματος Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών».

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφόρηση χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ στο τηλ. 2343097340 κα. Αναστασία  Τραϊανού

Η Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-ΚΔΒΜ, ως Πάροχος Κατάρτισης και με πολυετή λειτουργία σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ ανέργων και επιχειρήσεων, ενημερώνει τους επιχειρηματίες αλλά και τους ανέργους για την έναρξη αιτήσεων του «προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών.
Στις 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 10:00 ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο καινοτόμο πρόγραμμα και με βάση τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, έχουν υποβληθεί ήδη πάνω από 2.000 αιτήσεις μέσα σε 2 μέρες.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και στη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής/χρηματοδότησης λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων της Δράσης.
Για την κατάρτιση των ωφελούμενων (απαραίτητη ενέργεια πριν την κάλυψη της θέσης εργασίας), η Επιμορφωτική έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει (δίχως οικονομική επιβάρυνση και εφόσον επιθυμούν) τους ανέργους (ωφελούμενους του έργου) στη συμπλήρωση της υποβολής Φόρμας Επιλογής Προγράμματος Συνεχιζόμενης Κατάρτισης.
Ακολούθως αναφέρουμε βασικά πληροφορίες για το πρόγραμμα, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ:
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), με ανώτατο όριο τα 6.132 ευρώ.

ΣΚΟΠΟΣ: Η κατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-45 ετών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες (Εξ ολοκλήρου με τηλεκατάρτιση. Μέθοδος σύγχρονης εκπαίδευσης δηλ.ζωντανά με τον εκπαιδευτή και ασύγχρονης δηλ. σε χώρο και χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος). Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
• Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών, δηλαδή 1.022€ μηνιαία (6.132€ συνολικά), και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών, δηλαδή 817,60€ μηνιαία (4.906€ συνολικά).
• Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση), η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για πρόσληψη άνεργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση – έως 1.000€ μηνιαία για ανέργους 25-30 ετών και έως 800€ μηνιαία για ανέργους 31-45 ετών.
• Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
✓ Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr
✓ Οι επιχειρήσεις επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης.
✓ Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τις θέσεις, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.
✓ H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.
✓ Η ΔΥΠΑ υποδεικνύει στις επιχειρήσεις υποψηφίους σύμφωνα με τα προσόντα της θέσης.
✓ Η επιχείρηση προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων.
✓ Ο προεπιλεγμένος υποψήφιος συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, επιλέγει και παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (1 μήνας) σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του και κατόπιν συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης.
✓ Μετά τη από τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτου επιτυχίας), η επιχείρηση προχωρά στην πρόσληψη του ωφελούμενου.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθεται το υποστηρικτικό υλικό με τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτηση της επιχείρησης στο πρόγραμμα (π.χ. Δημόσια πρόσκληση, Εγχειρίδιο οδηγιών υποβολής ανάλογα με το καθεστώς στο οποίο υπάγεται η επιχείρηση, υποδείγματα υπευθύνων δηλώσεων κ.λ.π.)
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν τόσο για το προαναφερόμενο πρόγραμμα όσο και για τα επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων που αναμένονται άμεσα, στα τηλέφωνα: 23410 28705 (Κιλκίς) και 23430 97340 (Πολύκαστρο).

epimorfotiki_logo

κι αλλά προγράμματα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών …

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ «Πρακτικής Άσκησης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η