Επικοινωνία

Τμήματα - Τηλέφωνα - Email - Φόρμα επικοινωνίας

Τμήματα και τηλέφωνα

Προϊσταμένη Διεύθυνσης & Διοικητικού-Οικονομικού Τμ.
Παυλίδου Αγγελική
2341024580 – 1 (εσωτ. 108)
apavlidou@ccikilkis.gr

Τμήμα Μητρώου
Τσακαλοφίδου Ελένη
2341024580 – 1 (εσωτ. 107)
gram@ccikilkis.gr

ΓΕΜΗ/ΥΜΣ
Καλογερίδου Μαρία
2341024580 – 1 (εσωτ. 117) – 6980577962
gemi@ccikilkis.gr – mkalogeridou@ccikilkis.gr

Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων
Καλογερίδου Μαρία
2341024580 – 1 (εσωτ. 117) – 6980577962
mk@ccikilkis.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας, για όποιο θέμα σας απασχολεί μέσα από την παρακάτω φόρμα