Έξι προγράμματα κατάρτισης για ανέργους από την ΑΝΚΙ

Νέα - Δράσεις

Είναι αλήθεια ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση δεν δημιουργεί από μόνη της θέσεις εργασίας ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της ανεργίας. Μπορεί, όμως, να συμβάλει στη δημιουργία θετικών αναπτυξιακών προσδοκιών αλλά και δεδομένων, αφού οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ατόμων αποτελούν σημαντική συνιστώσα δυνητικής οικονομικής δυναμικής και ανάπτυξης για έναν τόπο, μια χώρα. Άλλωστε, η επένδυση στις γνώσεις και στις δεξιότητες, η ουσιαστική αξιοποίηση αυτού του αναγνωρισμένου κοινωνικού και οικονομικού συγκριτικού πλεονεκτήματος μια χώρας και πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου μιας επιχείρησης, του ανθρώπινου δυναμικού της, είναι παράγοντας που μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να υποδείξει ένα μονοπάτι αντιμετώπισης των προκλήσεων σε περιόδους κρίσεων, έντονων αλλαγών και μετασχηματισμών. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοβίωτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης που επιδιώκει η Αναπτυξιακή Κιλκίς, η σημασία του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης τοποθετείται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της. Ένας άλλωστε από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής αυτής αφορά την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης με ενσωμάτωση και ανάπτυξη καινοτομιών, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων. Στο συγκεκριμένο αυτό πεδίο, η ΑΝΚΙ προωθεί τις επιδιώξεις της μέσα (και) από δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το πρόγραμμα LEADER το οποίο ήδη χρηματοδοτεί 7 έργα ιδιωτικών φορέων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης για ωφελούμενους που απασχολούνται στον γεωργικό τομέα καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα όπως η ευφυής γεωργία, η διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας αγροδιατροφικών προϊόντων, η γεωργία ακριβείας κ.ά. Παράλληλα, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» υλοποιεί την Πράξη: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Π.Ε. Κιλκίς» και προσκαλεί τους δυνητικά ωφελούμενους άνεργους – μονίμους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης, ήτοι όλου του νομού Κιλκίς εκτός της πόλης του Κιλκίς, να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για την παρακολούθηση ενός εκ των ακολούθων 6 προγραμμάτων κατάρτισης (148 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 54 ώρες πρακτικής άσκησης, έκαστο) καθώς συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού (συνολικά 480 συνεδρίες με 6 συνεδρίες ανά άτομο): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΣΟΛΩΝΟΣ 13, 61100 ΚΙΛΚΙΣ, ΤΗΛ. 23410 25305 – 29384, FAX: 23410 28522, www.anki.gr, e-mail: anki@anki.gr 1. Γαστρονομικός τουρισμός και μάρκετινγκ. 2. Δημιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. 3. Αγροτική επιχειρηματικότητα – Εκμετάλλευση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. 4. Διαδικτυακό μάρκετινγκ. 5. Πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και επικοινωνία. 6. Δημιουργία, οργάνωση και ανάπτυξη αγροτουριστικών μονάδων. Τα προγράμματα αυτά, με σύγχρονες και επίκαιρες ειδικότητες που άπτονται του αναπτυξιακού προφίλ του ν. Κιλκίς, θα προσφέρουν στους 80 ωφελούμενούς τους πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στο Κιλκίς και το Πολύκαστρο από το Κ.Ε.Κ. Επιμορφωτική Κιλκίς που αναδείχθηκε ως φορέας κατάρτισης μετά από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η Πρόσκληση προς τους ωφελούμενους είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΙ www.anki.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23410 25305.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
anki

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ο Πρωτογενής Τομέας στις Αστικές Περιοχές – Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη και ελπίδα

Πρόσκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 3:30μμ,  …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η