Έρευνα Ε.Ε.Α. – Opinion Poll

Πληροφορίες

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ OPINIONPOLLΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Α

Για τα φορολογικά μέτρα

 • Το 70.8% θεωρεί ότι με την Φορολογική Μεταρρύθμιση η Κυβέρνηση δεν θα
  καταφέρει να περιορίσει συνολικά την φοροδιαφυγή ενώ το 25.9% έχει αντίθετη
  άποψη. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες τα ποσοστά αυτά γίνονται αντίστοιχα
  67% έναντι 30.4%.
 • Το 84.1% κρίνει ότι τα μεγάλα εισοδήματα θα περάσουν σχετικά στο απυρόβλητο,
  ενώ το 11.8% έχει την άποψη ότι τα μεγάλα εισοδήματα θα φορολογηθούν δίκαια
  (83.6% και 12% και αντίστοιχα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).
 • Το 82% απαντά ότι η Πολιτεία πρέπει να εντοπίσει αυτούς που πραγματικά
  φοροδιαφεύγουν και το 15.5% ότι θα πρέπει να πάρει οριζόντια μέτρα για όλους
  τους ελεύθερους επαγγελματίες ( 86% και 9.9% αντίστοιχα στους επαγγελματίες/
  επιχειρηματίες)
 • Συνολικά το 50.2% πιστεύει ότι η φοροδιαφυγή θα παταχθεί αποτελεσματικά με
  την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και την παροχή
  κινήτρων στους καταναλωτές για την συλλογή αποδείξεων , με το 47.6% να έχει
  αντίθετη άποψη( 50.5% και 47% αντίστοιχα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).
 • Το 46.6% να έχει αρνητική άποψη για τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης για την
  φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ το 43% έχει συνολικά θετική
  άποψη. Ανάμεσα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες τα ποσοστά αυτά γίνονται ,
  66% και 28.9% αντίστοιχα).
  H ακρίβεια μακράν πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες

Η ακρίβεια είναι μακράν πρώτο ανάμεσα στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες
με 69.2%. Η Οικονομία / Ανάπτυξη με 28.4%, η εγκληματικότητα/ βία με 18% , η κατάσταση
στο Ε.Σ.Υ με 14.2% και η ανεργία με 11.1% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των
προβλημάτων. Ακολουθούν τα εθνικά θέματα / ελληνοτουρκικά με 10.1%, το
μεταναστευτικό/ προσφυγικό με 9.3% , η κατάσταση στην Παιδεία με 9.3%, η λειτουργία
του Πολιτικού Συστήματος με 7.6%, η διαφθορά με 7.2%, οι Φυσικές καταστροφές με 7.2%
και οι παθογένειες του Κράτους με 6.2%. Σημειώνεται ότι ο κάθε ερωτώμενος μπορούσε να
δώσει μέχρι τρεις απαντήσεις αυθόρμητα.

Για την ακρίβεια

 • Το 96.1% απαντά ότι η ακρίβεια τους απασχολεί πολύ και αρκετά ( 86.1% απαντούν
  οι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).
 • Το 60% θεωρεί ότι η βασική αιτία για την ακρίβεια είναι η Πολιτική της Κυβέρνησης
  και το 28.9% αποδίδει την κατάσταση στην διεθνή συγκυρία ( 53.2% και 31%
  αντίστοιχα στους επαγγελματίες / επιχειρηματίες).
 • Το 48.6% ( 48% στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες) αντιμετωπίζει θετικά τα
  πρόστιμα σε πολυεθνικές λόγω των τιμών των προϊόντων τους στην Ελλάδα , αλλά
  σημειώνει ότι πρέπει να γενικευτούν οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων όπου
  χρειάζεται, ενώ το 33.6% βλέπουν θετικά τα πρόστιμα με την παρατήρηση ότι θα
  πρέπει να ελέγχεται αν οδήγησε σε μείωση των τιμών ( 36%). Το 10% δεν τα θεωρεί
  ως κάτι σημαντικό, ενώ το 3.6% τα βλέπει αρνητικά ( 10% και 3.6% αντίστοιχα
  στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).
 • Το 43.8% δηλώνει καθόλου και το 31.8% λίγο ικανοποιημένο από την προσπάθεια
  της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση συνολικά της ακρίβειας , ενώ το 23.4%
  δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες τα
  ποσοστά αυτά διαμορφώνονται σε 38%, 36% και 24.6% αντίστοιχα.
 • Το 47.6% δηλώνει ότι λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να περιορίσει βασικές
  ανάγκες, το 32.6% ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά ανταπεξέρχεται, το 14.8% ότι
  δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το 41%
  αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες, το 40% αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά
  ανταπεξέρχεται, το 11% δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ενώ το 8% ότι δεν
  επηρεάζεται ιδιαίτερα.
 • Λόγω των αυξήσεων οι πολίτες προχωρούν σε μείωση κάποιων αγορών ή επιλογών
  ή σε κάποια έξοδα. Το 88.4% συνολικά δηλώνει ΝΑΙ και ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ στην μείωση
  εξόδων στην διασκέδαση, ψυχαγωγία, το 89% στην αγορά ρούχων και
  υποδημάτων, το 86.3% στην κατανάλωση ενέργειας, το 77.2% στην αγορά
  τροφίμων, το 65.2% στην μετακίνηση με προσωπικό αυτοκίνητο και το 21.5% για
  φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών . Στην τελευταία κατηγορία
  σημειώνεται ότι το 48.2% δεν απαντά γιατί προφανώς δεν έχουν παιδιά. Επ΄αυτών
  που απαντούν η μείωση για Φροντιστήρια φτάνει το 41.5%.
  Για άλλα οικονομικά θέματα
 • Το 32.1% έχει λάβει και αποπληρώνει τραπεζικό δάνειο, το 27.8% έχει χρέος σε
  κάρτα και το 17.3% οφειλές στην εφορία. Το 54.4% απαντά ότι οι αυξήσεις
  δυσκολεύουν πολύ και αρκετά την ανταπόκρισή τους σ΄αυτού του είδους τις
  οφειλές, ενώ το 29.6% δηλώνει ότι δυσκολεύεται λίγο και καθόλου. Τα ποσοστά
  στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες διαμορφώνονται αντίστοιχα 52.1% και 32%.
 • Το 64.2% απαντά ότι προσωπικά, η χρονιά που φεύγει ήταν μια άσχημη χρονιά
  οικονομικά, ενώ για το 27.6% μια καλή οικονομικά χρονιά. Στους επαγγελματίες/
  επιχειρηματίες, τα ποσοστά αντίστοιχα είναι 50 % και 46%.
 • Το 55% αντιμετωπίζει την προσωπική του οικονομική κατάσταση για τους
  επόμενους μήνες σίγουρα ή μάλλον απαισιόδοξα , ενώ το 42.2% αισιόδοξα. Στους
  επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το 52.8% βλέπει σίγουρα ή μάλλον αισιόδοξα την
  προσωπική οικονομική κατάσταση τους επόμενους μήνες και το 44% σίγουρα και
  μάλλον απαισιόδοξα.
 • Συνολικά το 62.4% ανησυχεί ότι η κατάσταση με την ακρίβεια όσον αφορά στην
  ασφάλεια , ενώ στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το ποσοστό αυτό φτάνει το
  78.5%.
 • Το 86.8% πιστεύει ότι χρειάζονται νέα μέτρα , ρυθμίσεις και παρεμβάσεις για την
  βελτίωση του τρόπου είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών καιτην διευκόλυνση των
  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν συσσωρευμένες οφειλές ( 90.3%
  στους επαγγελματίες / επιχειρηματίες).
 • Το 59.4% βλέπει θετικά την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας
  στο λιανικό εμπόριο και την βιομηχανία από τις αρχές του 2024, με το 22.3% να έχει
  αντίθετη άποψη και το 18.3% να μην γνωρίζει, να μην απαντά. Στους
  επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το 61% βλέπει το μέτρο θετικά , το 23% αρνητικά
  και το 16% δεν γνωρίζει, δεν απαντά.
Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 25.000 άνεργων νέων με 100% επιχορήγηση

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για 25.000 νέους ανέργους ΣΚΟΠΟΣ Η …

Παράταση Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων « Αυτοδιαχείριση»

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας ενημερώνει ότι το περασμένο έτος (02/2023) …

Έρευνα για το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίαςέφερε το ΓΕΜΗ για …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ – Αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 37 ειδικότητες αιχμής

Σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 17:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος

Περισσότερα »

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποχαιρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης , το

Περισσότερα »