Έρευνα Ε.Ε.Α. – Opinion Poll

Πληροφορίες

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ OPINIONPOLLΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Α

Για τα φορολογικά μέτρα

 • Το 70.8% θεωρεί ότι με την Φορολογική Μεταρρύθμιση η Κυβέρνηση δεν θα
  καταφέρει να περιορίσει συνολικά την φοροδιαφυγή ενώ το 25.9% έχει αντίθετη
  άποψη. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες τα ποσοστά αυτά γίνονται αντίστοιχα
  67% έναντι 30.4%.
 • Το 84.1% κρίνει ότι τα μεγάλα εισοδήματα θα περάσουν σχετικά στο απυρόβλητο,
  ενώ το 11.8% έχει την άποψη ότι τα μεγάλα εισοδήματα θα φορολογηθούν δίκαια
  (83.6% και 12% και αντίστοιχα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).
 • Το 82% απαντά ότι η Πολιτεία πρέπει να εντοπίσει αυτούς που πραγματικά
  φοροδιαφεύγουν και το 15.5% ότι θα πρέπει να πάρει οριζόντια μέτρα για όλους
  τους ελεύθερους επαγγελματίες ( 86% και 9.9% αντίστοιχα στους επαγγελματίες/
  επιχειρηματίες)
 • Συνολικά το 50.2% πιστεύει ότι η φοροδιαφυγή θα παταχθεί αποτελεσματικά με
  την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και την παροχή
  κινήτρων στους καταναλωτές για την συλλογή αποδείξεων , με το 47.6% να έχει
  αντίθετη άποψη( 50.5% και 47% αντίστοιχα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).
 • Το 46.6% να έχει αρνητική άποψη για τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης για την
  φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ το 43% έχει συνολικά θετική
  άποψη. Ανάμεσα στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες τα ποσοστά αυτά γίνονται ,
  66% και 28.9% αντίστοιχα).
  H ακρίβεια μακράν πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες

Η ακρίβεια είναι μακράν πρώτο ανάμεσα στα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες
με 69.2%. Η Οικονομία / Ανάπτυξη με 28.4%, η εγκληματικότητα/ βία με 18% , η κατάσταση
στο Ε.Σ.Υ με 14.2% και η ανεργία με 11.1% συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των
προβλημάτων. Ακολουθούν τα εθνικά θέματα / ελληνοτουρκικά με 10.1%, το
μεταναστευτικό/ προσφυγικό με 9.3% , η κατάσταση στην Παιδεία με 9.3%, η λειτουργία
του Πολιτικού Συστήματος με 7.6%, η διαφθορά με 7.2%, οι Φυσικές καταστροφές με 7.2%
και οι παθογένειες του Κράτους με 6.2%. Σημειώνεται ότι ο κάθε ερωτώμενος μπορούσε να
δώσει μέχρι τρεις απαντήσεις αυθόρμητα.

Για την ακρίβεια

 • Το 96.1% απαντά ότι η ακρίβεια τους απασχολεί πολύ και αρκετά ( 86.1% απαντούν
  οι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).
 • Το 60% θεωρεί ότι η βασική αιτία για την ακρίβεια είναι η Πολιτική της Κυβέρνησης
  και το 28.9% αποδίδει την κατάσταση στην διεθνή συγκυρία ( 53.2% και 31%
  αντίστοιχα στους επαγγελματίες / επιχειρηματίες).
 • Το 48.6% ( 48% στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες) αντιμετωπίζει θετικά τα
  πρόστιμα σε πολυεθνικές λόγω των τιμών των προϊόντων τους στην Ελλάδα , αλλά
  σημειώνει ότι πρέπει να γενικευτούν οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων όπου
  χρειάζεται, ενώ το 33.6% βλέπουν θετικά τα πρόστιμα με την παρατήρηση ότι θα
  πρέπει να ελέγχεται αν οδήγησε σε μείωση των τιμών ( 36%). Το 10% δεν τα θεωρεί
  ως κάτι σημαντικό, ενώ το 3.6% τα βλέπει αρνητικά ( 10% και 3.6% αντίστοιχα
  στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες).
 • Το 43.8% δηλώνει καθόλου και το 31.8% λίγο ικανοποιημένο από την προσπάθεια
  της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση συνολικά της ακρίβειας , ενώ το 23.4%
  δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες τα
  ποσοστά αυτά διαμορφώνονται σε 38%, 36% και 24.6% αντίστοιχα.
 • Το 47.6% δηλώνει ότι λόγω της ακρίβειας αναγκάζεται να περιορίσει βασικές
  ανάγκες, το 32.6% ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά ανταπεξέρχεται, το 14.8% ότι
  δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το 41%
  αναγκάζεται να περιορίσει βασικές ανάγκες, το 40% αντιμετωπίζει δυσκολίες αλλά
  ανταπεξέρχεται, το 11% δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ενώ το 8% ότι δεν
  επηρεάζεται ιδιαίτερα.
 • Λόγω των αυξήσεων οι πολίτες προχωρούν σε μείωση κάποιων αγορών ή επιλογών
  ή σε κάποια έξοδα. Το 88.4% συνολικά δηλώνει ΝΑΙ και ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ στην μείωση
  εξόδων στην διασκέδαση, ψυχαγωγία, το 89% στην αγορά ρούχων και
  υποδημάτων, το 86.3% στην κατανάλωση ενέργειας, το 77.2% στην αγορά
  τροφίμων, το 65.2% στην μετακίνηση με προσωπικό αυτοκίνητο και το 21.5% για
  φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών . Στην τελευταία κατηγορία
  σημειώνεται ότι το 48.2% δεν απαντά γιατί προφανώς δεν έχουν παιδιά. Επ΄αυτών
  που απαντούν η μείωση για Φροντιστήρια φτάνει το 41.5%.
  Για άλλα οικονομικά θέματα
 • Το 32.1% έχει λάβει και αποπληρώνει τραπεζικό δάνειο, το 27.8% έχει χρέος σε
  κάρτα και το 17.3% οφειλές στην εφορία. Το 54.4% απαντά ότι οι αυξήσεις
  δυσκολεύουν πολύ και αρκετά την ανταπόκρισή τους σ΄αυτού του είδους τις
  οφειλές, ενώ το 29.6% δηλώνει ότι δυσκολεύεται λίγο και καθόλου. Τα ποσοστά
  στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες διαμορφώνονται αντίστοιχα 52.1% και 32%.
 • Το 64.2% απαντά ότι προσωπικά, η χρονιά που φεύγει ήταν μια άσχημη χρονιά
  οικονομικά, ενώ για το 27.6% μια καλή οικονομικά χρονιά. Στους επαγγελματίες/
  επιχειρηματίες, τα ποσοστά αντίστοιχα είναι 50 % και 46%.
 • Το 55% αντιμετωπίζει την προσωπική του οικονομική κατάσταση για τους
  επόμενους μήνες σίγουρα ή μάλλον απαισιόδοξα , ενώ το 42.2% αισιόδοξα. Στους
  επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το 52.8% βλέπει σίγουρα ή μάλλον αισιόδοξα την
  προσωπική οικονομική κατάσταση τους επόμενους μήνες και το 44% σίγουρα και
  μάλλον απαισιόδοξα.
 • Συνολικά το 62.4% ανησυχεί ότι η κατάσταση με την ακρίβεια όσον αφορά στην
  ασφάλεια , ενώ στους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το ποσοστό αυτό φτάνει το
  78.5%.
 • Το 86.8% πιστεύει ότι χρειάζονται νέα μέτρα , ρυθμίσεις και παρεμβάσεις για την
  βελτίωση του τρόπου είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών καιτην διευκόλυνση των
  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν συσσωρευμένες οφειλές ( 90.3%
  στους επαγγελματίες / επιχειρηματίες).
 • Το 59.4% βλέπει θετικά την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας
  στο λιανικό εμπόριο και την βιομηχανία από τις αρχές του 2024, με το 22.3% να έχει
  αντίθετη άποψη και το 18.3% να μην γνωρίζει, να μην απαντά. Στους
  επαγγελματίες/ επιχειρηματίες το 61% βλέπει το μέτρο θετικά , το 23% αρνητικά
  και το 16% δεν γνωρίζει, δεν απαντά.
Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Διεθνής Κλαδική Έκθεση Athens Internation Jewellery Show

Ενημέρωση: Τμήμα Εσόδων Δήμου Κιλκίς

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ 7332/Β/22-12-2023), η δήλωση απόδοσης …

Παροχή στοιχείων κίνησης προδρόμων ουσιών ναρκωτικών για το έτος 2023

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλάπεριστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν απαιτήσεικαι εισπράξει χρηματικά ποσά έναντι

Περισσότερα »

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων και Ποτών FOOD & DRINK

Περισσότερα »