Ίδρυση ατομικών επιχειρήσεων με απλές διαδικασίες μέσω του gov.gr

Νέα - Δράσεις

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ενημερώνει τα μέλη του ότι από 13.01.2023 (ΦΕΚ11/Β/9-1-2023) τέθηκε σε εφαρμογή η δυνατότητα έναρξης ατομικής επιχείρησης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr και ειδικότερα μέσα από τον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/enarxe-kai-luse-epikheireses

Το νέο απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων εσόδων.
Προϋποθέσεις ηλεκτρονικής έναρξης ατομικής επιχείρησης:
α) ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει έγκυρο και ενεργό Ελληνικό ΑΦΜ
β) να διαθέτει κωδικούς taxisnet
γ) να προτίθεται να ασκήσει εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα

Ο ενδιαφερόμενος θα κάνει έναρξη εργασιών στην ΑΑΔΕ και θα παίρνει βεβαίωση έναρξης με τα στοιχεία της νέας επιχείρησης που δημιούργησε. Οι βεβαιώσεις θα αποστέλλονται αυτομάτως από την ΑΑΔΕ, απευθείας στον ΕΦΚΑ, θα γίνεται εγγραφή στο ΓΕΜΗ, θα παίρνει αριθμό Εμπορικού Μητρώου και θα εγγράφεται και στο Επιμελητήριο. Ταυτόχρονα η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει τον χρήστη για την υποχρέωση εγγραφής του στον e-ΕΦΚΑ.

Διαδικασία από τον υπόχρεο:

1. μπαίνει με τους κωδικούς Taxisnet και επιβεβαιώνονται τα στοιχεία του ΑΦΜ. Αν υπάρχουν λάθη, πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. Μπορεί να το πράξει ο ίδιος ή να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλο να προβεί στη διαδικασία για λογαριασμό τους (με τους δικούς του κωδικούς).
2. επιλέγει τον τύπο της έδρας της επιχείρησης.
3. καταχωρεί την επωνυμία της ατομικής επιχείρησης, η οποία ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου. Εφόσον επιθυμεί, επιλέγει και διακριτικό τίτλο.
4. Ακολούθως γίνεται και διασύνδεση με το ΓΕΜΗ. Αυτομάτως πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες:
α) γίνεται προέλεγχος και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου:
β) μετά την εγγραφή στην ΑΑΔΕ, γίνεται εγγραφή της ατομικής επιχείρησης και στο Γ.Ε.ΜΗ.
γ) η επιχείρηση λαμβάνει αυτομάτως αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου – ΓΕΜΗ.
5. Μέσω του ΓΕΜΗ γίνεται και η εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.
6. Μετά την ολοκλήρωση της έναρξης των εργασιών οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 4919/2022.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιτυχώς με την δημιουργία της Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών από την Α.Α.Δ.Ε. της επιχείρησης, που διαθέτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του gov.gr. Στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
ccikilkis

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ο Πρωτογενής Τομέας στις Αστικές Περιοχές – Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη και ελπίδα

Πρόσκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 3:30μμ,  …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η