Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ

Πληροφορίες

«Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου,
με τίτλο: ‘’Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) στις θέσεις ‘ΠΕΤΡΑ’
& ‘ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ’, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 56,4 MW και μέγιστης
αποδιδόμενης ισχύος 55,9 MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα’’, στους Δήμους Κιλκίς και
Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
(υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01), που μας
διαβιβάστηκε με το ανωτέρω (4) σχετικό και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στην επόμενη
έκδοση της εφημερίδας σας.
Οι Δήμαρχοι, στους οποίους αποστέλλεται το έγγραφο αυτό, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν
το περιεχόμενό του με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες (κοινό,
ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, Δημοτική/ές
Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας). Επίσης, καλούνται να διαβιβάσουν εγκαίρως (για την τήρηση των προβλεπόμενων
προθεσμιών) στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. και την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία
που θα προβεί σε εισήγηση επί του θέματος, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού και τις
γνωμοδοτήσεις των προαναφερθέντων φορέων εκπροσώπησης των πολιτών.

Η ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ». Οι δημοσιεύσεις
πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την 2/82452/0020/08 (ΦΕΚ 2441/Β’/2-12-08) «Καθορισμός της τιμής
των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς στον οποίο διαβιβάζεται,
παρακαλείται να προβεί σε σχετική εισήγηση.
Ο φορέας υλοποίησης, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των
εξόδων δημοσίευσης (άρθρο 6 παρ. 2, περ. α) της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ), κατόπιν επικοινωνίας με
την εφημερίδα καταχώρησης της δημοσίευσης και βαρύνει τον φορέα.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κιλκίς

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων νομού Κιλκίς μετά την πραγματοποίηση Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 (πρακτικόν 30ον) για

Περισσότερα »

Στήριξη και αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

Στο πλαίσιο της καταστροφικής θεομηνίας που έπληξε την περιοχή της Θεσσαλίας, με αναρίθμητες και ανυπολόγιστες ζημίες, σε επιχειρήσεις, οικείες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, το Επιμελητήριο

Περισσότερα »

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παιονίας Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις

Περισσότερα »

Πρόσκληση υπ αριθμ 70/2023

1. Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’αρίθμ. 70/2023 του 424 ΓΣΝΕ. 2. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την ανάρτηση της παραπάνω διακήρυξηςστο «army.gr».

Περισσότερα »