Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ

Πληροφορίες

«Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου,
με τίτλο: ‘’Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) στις θέσεις ‘ΠΕΤΡΑ’
& ‘ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ’, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 56,4 MW και μέγιστης
αποδιδόμενης ισχύος 55,9 MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα’’, στους Δήμους Κιλκίς και
Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
(υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01), που μας
διαβιβάστηκε με το ανωτέρω (4) σχετικό και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στην επόμενη
έκδοση της εφημερίδας σας.
Οι Δήμαρχοι, στους οποίους αποστέλλεται το έγγραφο αυτό, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν
το περιεχόμενό του με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες (κοινό,
ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, Δημοτική/ές
Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας). Επίσης, καλούνται να διαβιβάσουν εγκαίρως (για την τήρηση των προβλεπόμενων
προθεσμιών) στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. και την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία
που θα προβεί σε εισήγηση επί του θέματος, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού και τις
γνωμοδοτήσεις των προαναφερθέντων φορέων εκπροσώπησης των πολιτών.

Η ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ». Οι δημοσιεύσεις
πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την 2/82452/0020/08 (ΦΕΚ 2441/Β’/2-12-08) «Καθορισμός της τιμής
των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς στον οποίο διαβιβάζεται,
παρακαλείται να προβεί σε σχετική εισήγηση.
Ο φορέας υλοποίησης, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των
εξόδων δημοσίευσης (άρθρο 6 παρ. 2, περ. α) της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ), κατόπιν επικοινωνίας με
την εφημερίδα καταχώρησης της δημοσίευσης και βαρύνει τον φορέα.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Διεθνής Κλαδική Έκθεση Athens Internation Jewellery Show

Ενημέρωση: Τμήμα Εσόδων Δήμου Κιλκίς

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ 7332/Β/22-12-2023), η δήλωση απόδοσης …

Παροχή στοιχείων κίνησης προδρόμων ουσιών ναρκωτικών για το έτος 2023

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλάπεριστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν απαιτήσεικαι εισπράξει χρηματικά ποσά έναντι

Περισσότερα »

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων και Ποτών FOOD & DRINK

Περισσότερα »