Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ

Πληροφορίες

«Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Φ.Μ.Π.Ε.) του έργου,
με τίτλο: ‘’Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) στις θέσεις ‘ΠΕΤΡΑ’
& ‘ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ’, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 56,4 MW και μέγιστης
αποδιδόμενης ισχύος 55,9 MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα’’, στους Δήμους Κιλκίς και
Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
(υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01), που μας
διαβιβάστηκε με το ανωτέρω (4) σχετικό και παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στην επόμενη
έκδοση της εφημερίδας σας.
Οι Δήμαρχοι, στους οποίους αποστέλλεται το έγγραφο αυτό, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν
το περιεχόμενό του με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες (κοινό,
ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (Δημοτικό/ά Συμβούλιο/α, Δημοτική/ές
Επιτροπή/ές Διαβούλευσης, Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας). Επίσης, καλούνται να διαβιβάσουν εγκαίρως (για την τήρηση των προβλεπόμενων
προθεσμιών) στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Κ.Μ. και την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία
που θα προβεί σε εισήγηση επί του θέματος, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού και τις
γνωμοδοτήσεις των προαναφερθέντων φορέων εκπροσώπησης των πολιτών.

Η ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ». Οι δημοσιεύσεις
πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την 2/82452/0020/08 (ΦΕΚ 2441/Β’/2-12-08) «Καθορισμός της τιμής
των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Κιλκίς στον οποίο διαβιβάζεται,
παρακαλείται να προβεί σε σχετική εισήγηση.
Ο φορέας υλοποίησης, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των
εξόδων δημοσίευσης (άρθρο 6 παρ. 2, περ. α) της ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ), κατόπιν επικοινωνίας με
την εφημερίδα καταχώρησης της δημοσίευσης και βαρύνει τον φορέα.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Παράταση Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων « Αυτοδιαχείριση»

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας ενημερώνει ότι το περασμένο έτος (02/2023) …

Έρευνα για το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίαςέφερε το ΓΕΜΗ για …

Διασύνδεση ERP-POS και υποχρεωτικότητα «Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποχαιρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης , το

Περισσότερα »

Συμμετοχή στην 88η ΔΕΘ

Ένα από τα εργαλεία εξωστρέφειας και προβολής των επιχειρήσεων μαςαποτελεί η συμμετοχή στη ΔΕΘ, η οποία είναι πάντα για κάθε επιχείρηση μιαιδιαίτερα σημαντική κίνηση, τόσο

Περισσότερα »