Δελτίο Τύπου Προκήρυξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Πληροφορίες

Για 7η χρόνια λειτουργεί στην Καβάλα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing).. Από φέτος το Πρόγραμμα θα λειτουργεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σύμφωνα με ΦΕΚ 39/13.3.2024 A’.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα φοιτούν σήμερα 235 φοιτητές και αποτελούν ένα σημαντικό επιστημονικό πυλώνα στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα. Τα μαθήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2024 και θα διεξάγονται εξ αποστάσεως.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα στο αμιγές αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε νέους επιστήμονες, πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η προώθηση της έρευνας στο επιστημονικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη. Η υπεροχή του Ψηφιακού Μάρκετινγκ σε σχέση με το παραδοσιακό είναι πλέον δεδομένη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις, είτε αλλάζουν τα σχέδια δράσης τους με βάση το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, είτε ενισχύουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που υλοποιούν με την προσθήκη τεχνικών Digital Marketing.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία επιστημόνων οι οποίοι θα:

  • Έχουν την ικανότητα και την ευχέρεια να σχεδιάζουν, να διαμορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές του παραδοσιακού και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ αλλά και των εργαλείων σχεδιασμού του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση των τεχνολογικών δομών και εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση των πρακτικών του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες μεθοδολογίες, τεχνικές και διαδικασίες στο επιστημονικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Έχουν αποκτήσει δεξιότητες που θα αναβαθμίσουν το δημιουργικό δυναμικό τους και θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να εργάζονται ανεξάρτητα και με πρωτότυπα (καινοτόμα) αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά τη διαδικασία αίτησης υποψηφιότητας αλλά και ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.digital-marketing.edu.gr. ή επικοινωνήστε με το Γραφείο της Γραμματείας στη Καβάλα (694 908 9807, 2510 462 395), μέσω email στο info@digital-marketing.edu.gr ή με τον διευθυντή του ΠΜΣ (2510-462183).

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η