Διοικητική επιτροπή

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Κιλκίς 2,3 & 4 Δεκεμβρίου 2017, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 13η Δεκεμβρίου 2017, η σύνθεση της νέας επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κιλκίς, έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Χατζημλάδης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Α’:Σιωνίδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος B’: Βιολιτζής Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Ευθύμιος

Οικονομικός Επόπτης: Βλάχος Γεώργιος

Υπεύθυνος Γ.Ε.Μη. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Τσέτος Σωτήριος

Υπεύθυνος   Συμβουλευτικής   Υποστήριξης   Επιχειρήσεων: Βασιλειάδης Πολύκαρπος

 

Επιμελητήριο

Υπηρεσίες

 • Υ.μ.Σ. Γ.Ε.Μ.Η

  Lorem ipsum dolor sit amet

 • e - Επιμελητήριο

  numquam, error, est. Ea

 • Έναρξη επιχείρησης

  Lorem ipsum dolor sit amet

 • Στήριξη επιχειρήσεων

  numquam, error, est. Ea

 • Προβολή επιχειρήσεων

Χρήσιμα και άλλα