Διοικητική Επιτροπή

Επιμελητήριο Κιλκίς

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Κιλκίς 2,3 & 4 Δεκεμβρίου 2017, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου την 13η Δεκεμβρίου 2017, η σύνθεση της νέας επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κιλκίς, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χατζημλάδης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Α’:Σιωνίδης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος B’: Βιολιτζής Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας: Παπαδόπουλος Ευθύμιος

Οικονομικός Επόπτης: Βλάχος Γεώργιος

Υπεύθυνος Γ.Ε.Μη. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Τσέτος Σωτήριος

Υπεύθυνος   Συμβουλευτικής   Υποστήριξης   Επιχειρήσεων: Βασιλειάδης Πολύκαρπος

Επιμελητήριο