Εκπρόσωποι σε συμβούλια και επιτροπές

Επιμελητήριο Κιλκίς

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Επιμελητήριο Κιλκίς – Εκλογική Επιτροπή.|
2. Επιμελητήριο Κιλκίς – Επιτροπή πραγματογνωμόνων
3. Π.Ε. Κιλκίς/TμήμαΕμπορίου – Επιτροπή άρθρου 9 – Ν.2190/20 – «Περί συστάσεως Α.Ε.» Τακτικός : Χατζημλάδης Χρήστος

4.Γενική Συνέλευση Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.
Τακτικοί: Χατζημλάδης Χρήστος & Σιωνίδης Κωνσταντίνος
Αναπληρ. : Παπαδόπουλος Ευθύμιος & Τσέτος Σωτήριος

5. Πρωτοδικείο Κιλκίς – Επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών
α) Πρωτοβάθμια
Τακτικός: Σαπλατέρα Βασιλική
Αναπληρ.: Βλάχος Γεώργιος
β)Δευτεροβάθμια
Τακτικός: Ασλανίδης Παναγιώτης
Αναπληρ.: Δημητριάδου Ευδοξία

6.Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.
Τακτικός: Παπαδόπουλος Ευθύμιος
Αναπληρ.: Αμοιρίδης Παναγιώτης

7.Διαχείριση ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς Α.Ε. (ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ).
Τακτικός: Τσέτος Σωτήριος
Αναπληρ.: Χατζημλάδης Χρήστος

8. “ΝΗΡΕΑΣ” – Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών (ΝΗΡΕΑΣ) Δήμου Κιλκίς.
Τακτικός: Δημητριάδου Ευδοξία
Αναπληρ.: Ηλιάδης Γεώργιος

9.Δήμος Κιλκίς – Συντονιστική Επιτροπή του Μέτρου 5.3 ¨Τοπικές Πρωτοβουλίες¨.
Τακτικός: Ηλιάδης Γεώργιος
Αναπληρ.: Καλογερίδου Μαρία

10. Επιμελητήριο Κιλκίς- Επιτροπή Ταξινόμησης Μελών.
Τακτικός : Σιωνίδης Κωνσταντίνος
Αναπληρ. : Ηλιάδης Γεώργιος

11.Δήμος Κιλκίς/ Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Τακτικός : Δημητριάδου Ευδοξία
Αναπληρ. : Στρατέλης Στέργιος

12.Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας/Επιτροπή Τουριστικής Προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ν. 2160).
Τακτικός: Καλογερίδου Μαρία
Αναπληρ.: Ηλιάδης Γεώργιος

13.Δήμος Κιλκίς & Παιονίας/Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Ανάμεσα σε Προμηθευτές και Καταναλωτές.
Τακτικός : Βασιλειάδης Πολύκαρπος
Αναπληρ.: Ηλιάδης Γεώργιος

14. Επιμελητήριο Κιλκίς – Πειθαρχικό Συμβούλιο Μεσιτών Ακινήτων Π.Ε. Κιλκίς
Εισηγητής : Παυλίδου Αγγελική
Αναπληρ. : Κεσίδης Μιχάλης

15. Π.Ε. Κιλκίς / Δνση Μεταφορών : Γνωμοδοτική Επιτροπή ν. 4070/2012-Άρθρο 85
Τακτικός : Τσιμπουσλής Πασχάλης
Αναπληρ : Παπαδόπουλος Ευθύμιος

16. Π.Ε. Κιλκίς/Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη/Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων (Ν. 4013/11-Άρθρο 15)
Τακτικός: Βασιλειάδης Πολύκαρπος
Αναπλήρ: Ηλιάδης Γεώργιος

17.Δήμος Κιλκίς/ Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Τακτικός : Αναστασιάδης Μιχαήλ
Αναπληρ. : Αμοιρίδης Παναγιώτης

18. Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Δήμου Κιλκίς
Τακτικός : Ηλιάδης Γεώργιος
Αναπληρ. : Κεσίδης Μιχαήλ

19. Π.Κ.Μ / Περιφ. Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τακτικός: Αμοιρίδης Παναγιώτης
Αναπληρ. Τσέτος Σωτήριος

20. ΕΕΔΕΓΕ “Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχ/τιών
Τακτική: Δημητριάδου Ευδοξία

21. Συγκρότηση Φορέων Διαχείρησης προστατευμένων Περιοχών (Υπ. Περιβάλλοντος)
Τακτικός: Χατζημλάδης Χρήστος
Αναπληρ. : Τουλούπης Χρήστος

22. Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Β. Ελλάδος
Τακτικός: Κωστίδης Ανέστης

23. Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας
Τακτικός: Χατζημλάδης Χρήστος – Παπαδόπουλος Ευθύμιος – Βιολιτζής Κωνσταντίνος

24. Π.Ε. Κιλκίς / Επιτροπή εργασίας
Τακτικός : Ασλανίδης Παναγιώτης
Αναπληρ : Βλάχος Γεώργιος

25. Δήμος Παιονίας / Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Τακτικός : Χατζημλάδης Χρήστος
Αναπληρ. : Δαμακούδης Ανδρέας

26. Επιτροπή Αντιμετώπισης Επιπτώσεων από το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Πρόβλημα (ΚΕΕΕ)
Τακτικός : Σιωνίδης Κωνσταντίνος
Αναπληρ. : Τσέτος Σωτήριος

27. Επιτροπή πνευματικών δικαιωμάτων (ΚΕΕΕ)
Τακτικός : Βιολιτζής Κωνσταντίνος
Αναπληρ. : Παπαδόπουλος Ευθύμιος

28. Ευρωπαικός όμιλος εδαφικής συνεργασίας “ΕΛΙΚΑΣ”
Τακτικοί : Χατζημλάδης Χρήστος, Βιολιτζής Κωνσταντίνος
Αναπληρ. : Ηλιάδης Γεώργιος, Καλογερίδου Μαρία

29. Αναψτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝΕΜ)
Τακτικός : Χατζημλάδης Χρήστος
Αναπληρ. : Στρατέλης Στέργιος

30. Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.Μ.
Τακτικός : Αμοιρίδης Παναγιώτης
Αναπληρ. : Καλογερίδου Μαρία

Επιμελητήριο