ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ.Ενημέρωση για δράσεις επαγγελματικών συλλόγων

Προγράμματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ: 30 εργαζόμενοι εξέλιξαν το επαγγελματικό τους προφίλ σε συνεργασία με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Γουμένισσας, μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49
Περί τα τέλη του 2021, εκπαιδεύτηκαν από την Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε.-Κ.Δ.Β.Μ. τριάντα (30) εργαζόμενοι στο Πολιτιστικό Κέντρο της Γουμένισσας. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (Λ.Α.Ε.Κ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), σε συνεργασία με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Γουμένισσας.
Τα τμήματα εκπαίδευσης σχετίζονταν με την «Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων» και την «Εξυπηρέτηση Πελατών», ενώ στο
καθένα συμμετείχαν 15 άτομα. Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν
επιτυχώς την παρακολούθηση, θα λάβουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίδομα.
Η συνεχής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων
συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη του επαγγελματικού προφίλ του εργαζομένου και αναμένεται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στον ίδιο όσο και στην επιχείρηση μέσα από την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, των γνώσεων και εμπειριών. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 του ΟΑΕΔ, προσφέρουν διπλή ευκαιρία στους εκπαιδευομένους-εργαζομένους σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις- δηλ.
προσφέρουν τη δυνατότητα για επαγγελματική εκπαίδευση καθώς και την απόκτηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού επιδόματος σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη του προγράμματος. Τα προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ. 1-49 προκηρύσσονται κάθε χρόνο και αφορούν εργαζόμενους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49 άτομα αλλά και ανέργους που κατά το έτος της προκήρυξης του προγράμματος είχαν τουλάχιστον
50 ένσημα. Το πρόγραμμα επιδοτεί τους καταρτιζόμενους με 5€ ανά ώρα κατάρτισης και έχει διάρκεια 40 ωρών.
Η Επιμορφωτική Κιλκίς κατά τη διάρκεια της σταδιακής εκπαίδευσης των τμημάτων (τα οποία πραγματοποιήθηκαν εκτός ωραρίου εργασίας των
συμμετεχόντων), φρόντισε να τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι συμμετέχοντες έλαβαν χρήσιμες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες στα
θέματα που αναπτύχθηκαν όπως λ.χ. την εξυπηρέτηση πελατών, τις πωλήσεις, την επικοινωνία και τις πρώτες βοήθειες. Επιπλέον,
ενδιαφέρουσες συζητήσεις υπήρξαν μεταξύ των καταρτιζόμενων και των πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων. Η ολοκλήρωση των τμημάτων
πραγματοποιήθηκε με την απονομή βεβαιώσεων από τον Πρόεδρο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Γουμένισσας κ. Αθανάσιο Τραχανίδη.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μελλοντικά επιδοτούμενα προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ. 1-49 μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιμορφωτική Κιλκίς στα τηλ. 2341029690 και 2341028705 (για το Κιλκίς, υπεύθυνη επικοινωνίας κα.Λένα Τσιλικίδου) και 2343097340 (για
την περιοχή της Παιονίας, υπεύθυνος κος.Κυριάκος Κιαχίδης) ή και συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την εκδήλωση ενδιαφέροντος

κι αλλά προγράμματα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών …

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ «Πρακτικής Άσκησης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η