Επιχειρήσεις Καφεστίασης και Φιλοξενείας: Πρόγραμμα δωρεάν υποστήριξης (HORECA)

Προγράμματα

                                                                                                                                         Αθήνα, Απρίλιος 2021
Αγαπητοί/ές κύριοι/ες,   με αυτή την επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις –χωρίς οικονομικό κόστος-– ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας (Horeca) από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Future Loading. Πρόκειται για μια κοινωνική πρωτοβουλία, που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην Ελλάδα μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου Τουρισμού, ΣΕΤΕ, ΕΦΕΤ και στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας (Horeca), ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα με ασφάλεια.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούλιο 2020 και πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος υλοποίησής του, στον οποίο συμμετείχαν και ωφελήθηκαν συνολικά 100 μικρές επιχειρήσεις Horeca.
Επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου ως φορέας να ενημερώσετε τις επιχειρήσεις-μέλη σας, ώστε -εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις- να ενταχθούν στο 2ο κύκλο του προγράμματος Future Loading και να επωφεληθούν από τα δωρεάν εργαλεία που προσφέρει:
*δωρεάν διάθεση συσκευών καθαρισμού αέρα, που ανανεώνουν συνεχώς τον αέρα ενός χώρου με φρέσκο, απολυμασμένο από την συσκευή, σε πάνω από 200 επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας που διαθέτουν εσωτερικούς χώρους έως 140 τ.μ.

*δωρεάν εργαλεία για «Βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης», που παρέχονται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, με στόχο την προοπτική μηδενικών απορριμμάτων της επιχείρησής σας και θα περιλαμβάνουν:
  Υλοποίηση διαδικτυακών σεμιναρίων και workshops για θέματα διαχείρισης απορριμμάτων  Οδηγό ZeroWasteFuture με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης για την επιχείρησή σας Εξατομικευμένη καθοδήγηση για σχετικά θέματα που αφορούν στην επιχείρησή σας  Κάδο  COVID19 για τοποθέτηση υγειονομικών αποβλήτων  Κάδο για οργανικά απορρίμματα (εφόσον στο Δήμο σας πραγματοποιείται ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων) Οικιακό κομποστοποιητή (αποκλειστικά για οικιακή χρήση), για ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων, προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία της κομποστοποίησης για την καλύτερη εφαρμογή της στην επιχείρησή σας   Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Future Loading, για τα κριτήρια, καθώς και για τη σχετική αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα www.bodossaki.gr/futureloading.
  Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τηλ. 210 8224481, email: info@ecorec.gr ή με τη συνεργάτιδά μας κα Κ. Πελεκάση, τηλ. 6974049363, email: kpelekasi@ecorec.gr
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση, ώστε μαζί να συμβάλλουμε στην υποστήριξη του κλάδου Horeca και στην δημιουργία ενός περιβαλλοντικά υπεύθυνου δικτύου επιχειρήσεων που θα λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο.
Με εκτίμηση, Φίλιππος Κυρκίτσος
Δρ. Περιβαλλοντολόγος
Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
     
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος και των τυχόν παραρτημάτων του έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα χωρίς να αποτελεί σε καμία περίπτωση προσφορά, αποδοχή ή γνώμη δεσμευτική για την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης εκτός και αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά σε ξεχωριστό έγγραφο που χορηγήθηκε από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αυτό το μήνυμα απευθύνεται αποκλειστικά στον προοριζόμενο παραλήπτη και μπορεί να περιέχει προσωπικές και εμπιστευτικές πληροφορίες. Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης δεν θα αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε θα εκτελεί εντολές που λαμβάνονται ή/και στέλνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
DISCLAIMER: The content of the present communication, and its annexes, is for informational purposes only and does not in any case constitute a binding offer, acceptance or opinion for the Ecological Recycling Society unless so set forth in separate document subscribed by a representative of the association with sufficient faculties to do so. This message may contain private and confidential information and is directed exclusively to its addressee. The Ecological Recycling Society will not assume any obligation, nor execute orders received or sent by electronic mail.
 

κι αλλά προγράμματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» για το ακαδ. έτος 2024-25

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του ΤΜΟΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25. …

Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft …

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων «STAGE»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ενημερώνει για τη δημοσίευση της 3ης ανοικτής πρόσκλησης του προγράμματος STAGE (Sustainability Transition Programme), το οποίο …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η