Εφαρμογή Συστήματος Εγγυοδοσίας Συσκευασιών Ποτών – DRS /Deposit–Return System στην Ρουμανία, από 30ης Νοεμβρίου τ.έ., επιβολή επιστρεφόμενου τέλους ανακύκλωσης ύψους 50 bani

Νέα - Δράσεις

 Σε απάντηση χθεσινού σχετικού σας ερωτήματος για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυοδοσίας Συσκευασιών Ποτών –  DRS /Deposit–Return System στην Ρουμανία, από 30ης Νοεμβρίου τ.έ., σας ενημερώνουμε για τα εξής :

1. Υλοποιώντας σχετική Οδηγία 2019/904 από πλευράς ΕΕ, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον που ενσωματώθηκε με το Ρ/Διάταγμα 6/2021, το σύστημα DRS θα αρχίσει να εφαρμόζεται στη Ρουμανία από τις 30ης Νοεμβρίου τ.έ.

2. Σύμφωνα με το σύστημα, οι καταναλωτές κατά την αγορά γυάλινων και πλαστικών μπουκαλιών (π.χ. νερού, αναψυκτικού), όπως επίσης και συσκευασιών αλουμινίου (π.χ. αναψυκτικών, μπίρας), θα επιβαρύνονται με ένα χρηματικό ποσό. Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στο σύνολό του από τα καταστήματα ή τα σημεία συλλογής, με την επιστροφή των άδειων συσκευασιών.

3. Το ποσό ανέρχεται στα 0,50 bani όταν αγοράζουν ένα ποτό (νερό, αναψυκτικά, μπύρα, μηλίτη, κρασί, οινοπνευματώδη ποτά) από έναν έμπορο λιανικής πώλησης.

(1 leu = 100 bani, 1 Ευρώ=100 cents, ισοτιμία 1 Ευρώ= περίπου 4,9 lei άρα 50 bani=περίπου 10 cents του Ευρώ)

4.  Το σύστημα εφαρμόζεται σε μη επαναχρησιμοποιούμενες πρωτογενείς συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό ή μέταλλο με όγκο μεταξύ 0,1 l και 3 l συμπεριλαμβανομένου.

5. Για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, τα προϊόντα που θα ενταχθούν στο σύστημα θα φέρουν ειδικό λογότυπο (Ambalaj cu Garatie).

 

6. Πλατφόρμα υποχρεωτικής εγγραφής παραγωγών-εισαγωγέων-εμπόρων (στα αγγλικά): https://portal.returosgr.ro/

Βήματα εφαρμογής για τον τελικό καταναλωτή

1. Αγορά του προϊόντος με την εγγύηση επιστροφής που συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή πώλησης (αναγνωρίσιμο από την ετικέτα Ambalaj cu Garatie)

* αφορά πρωτογενείς συσκευασίες μιας χρήσης από γυαλί, πλαστικό και μέταλλο που περιέχουν χυμούς, νέκταρ, αναψυκτικά, μη ανθρακούχο νερό, μεταλλικό ή αρωματισμένο νερό, μπύρα, μείγματα μπύρας, μηλίτη, κρασί, οινοπνευματώδη ποτά, ανάμικτα αλκοολούχα ποτά.

2. Επιστροφή συσκευασίας σε οποιοδήποτε σημείο επιστροφής με την προϋπόθεση να είναι άδειες, μη τσαλακωμένες και η ετικέτα να είναι άθικτη.

3. Επιστροφή από τον έμπορο των 50 bani για κάθε συσκευασία σε ένα από τα σημεία επιστροφής που οργανώνονται από τους λιανοπωλητές, σχεδόν σε οποιοδήποτε κατάστημα στη Ρουμανία.

 Γενικότερα και όσον αφορά περαιτέρω πληροφορίες για την εφαρμογή του Συστήματος DRS, αναφέρονται επίσης τα εξής :

Η εταιρεία διαχείρισης του συστήματος είναι η RetuRO Sistem Garantie Returnare/Returo Σύστημα Εγγύησης Επιστροφής ΑΕ , https://returosgr.ro/#home ,η οποία αδειοδοτήθηκε επίσημα στις 24 Αυγούστου 2022 με την  Κυβερν.Απόφαση 1074/2021 και έχει σήμερα τρεις ιδιώτες μετόχους και έναν δημόσιο μέτοχο:

1. Την Ένωση Παραγωγών Αναψυκτικών για την Αειφορία, https://www.anbr.ro/

2. Την Ρουμανική Ένωση Ζυθοποιών για το Περιβάλλον https://www.berariiromaniei.ro/

3.Την Ένωση λιανοπωλητών για το περιβάλλον, https://www.clubantreprenor.ro/tag/asociatia-retailerilor-pentru-mediu/

και το Ρουμανικό Δημόσιο μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Υδάτων και Δασών, το οποίο κατέχει το 20% των μετοχών, http://www.mmediu.ro/.

Στόχος του συστήματος είναι η συλλογή από την αγορά και η εισαγωγή των συσκευασιών σε μια κυκλική οικονομία, βοηθώντας τη Ρουμανία να επιτύχει τους εθνικούς στόχους συλλογής και ανακύκλωσης που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί απαιτούν να συλλέγεται το 77% του ΡΕΤ που διατίθεται στην αγορά έως το 2025 και το 90% έως το 2029. Το σύστημα θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη και ακόμη και στην υπέρβαση των νέων στόχων συλλογής και ανακύκλωσης για τους υπόλοιπους τύπους υλικών, δηλαδή 75% για το γυαλί και 60% για το αλουμίνιο, από το 2030.

 Καθώς όπως αναφέρεται στον ιστότοπο της RetuRO, το σύστημα εγγύησης-επιστροφής είναι εντελώς νέο για τους Ρουμάνους καταναλωτές και ο καταναλωτής πρέπει να το συνηθίσει, για τα πρώτα 2-3 χρόνια, η εγγύηση πρέπει να παραμείνει σε σταθερό ποσό.

 Έτσι, η εγγύηση έχει οριστεί ομοιόμορφα στα 0,50 RON, ανεξάρτητα από τον τύπο της συσκευασίας ή το περιεχόμενό της. Η τιμή επιλέχθηκε έτσι ώστε να είναι αρκετά υψηλή ώστε να παρακινεί τον καταναλωτή να επιστρέψει τη συσκευασία, αλλά αρκετά χαμηλή ώστε να μην γίνεται αντιληπτή ως σημαντική αύξηση της τιμής. Η μοναδιαία τιμή εξασφαλίζει την απλότητα, τουλάχιστον στην αρχική φάση του συστήματος, καθώς είναι δύσκολο να λειτουργήσει με περισσότερες από μία τιμές, αλλά η αξία της εγγύησης μπορεί να προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι καταναλωτές συνηθίζουν το σύστημα.

  Είναι σημαντικό επίσης να μην εκλαμβάνεται από τον καταναλωτή ως αύξηση της τιμής, αλλά να ορίζεται όπως ακριβώς είναι και ονομάζεται: ως εγγύηση μέχρι να επιστρέψουν τη συσκευασία.

 Μετά το άδειασμα της συσκευασίας, ο καταναλωτής θα μπορεί να την επιστρέψει σε οποιοδήποτε σημείο που θα έχει διευθετηθεί ειδικά από τους λιανοπωλητές, δηλαδή σε οποιοδήποτε κατάστημα στη Ρουμανία. Σε αντάλλαγμα για την άδεια συσκευασία, ο καταναλωτής θα λάβει την αξία της εγγύησης που είχε αρχικά καταβάλει, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει την απόδειξη ή να επιστρέψει το προϊόν στο κατάστημα από όπου το αγόρασε αρχικά.

 Τα κέντρα συλλογής θα οργανωθούν από όλους τους εμπόρους, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Θα είναι υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν ένα σημείο επιστροφής όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να φέρνουν τις συσκευασίες τους, αλλά η συλλογή των συσκευασιών δεν πρέπει να εμποδίζει την κύρια δραστηριότητα του εμπόρου. Μετά την παραλαβή των συσκευασιών, ο διαχειριστής του συστήματος εγγύησης επιστροφής θα είναι υποχρεωμένος να οργανώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την ταχύτερη δυνατή παραλαβή των κενών συσκευασιών, ώστε να μην υπερφορτωθούν οι χώροι στους οποίους ο έμπορος θα τις αποθηκεύει. Η εφαρμογή του DRS θα συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς ανακύκλωσης, με τους ανακυκλωτές να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές πρώτες ύλες για ανακύκλωση. Αυτό θα διευκολύνει την πρόσβαση των παραγωγών σε ποιοτικό rPET.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Πρόσκληση για εκλογές στο Επιμελητήριο Κιλκίς

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς, καλεί τις Επιχειρήσεις – Μέλη του να συμμετάσχουν στις εκλογές, για την ανάδειξη των …

Ημερίδα με κλιμάκιο της ΓΣΕΒΕΕ στο Επιμελητήριο Κιλκίς

Με Επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα που διοργάνωσε ο υπό σύσταση Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής, με τη στήριξη του Επιμελητηρίου …

Συνεργασία Επιμελητηρίου Κιλκίς με ΠΑΜΑΚ

«Θεσμοθέτηση συνεργασίας Επιμελητηρίου Κιλκίς και ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Το Επιμελητήριο Κιλκίς προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή  Συμφωνητικού Συνεργασίας με το …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Πληροφορίες

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω υποχρεώσεις απόσυρσης/αντικατάστασης ταμειακών και μηχανισμών και διασύνδεσης λογισμικών ERP με POS, με αποφάσεις του Διοικητή

Περισσότερα »