Ηλεκτρονικό Μητρώο για Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών

Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό Μητρώο για τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών (Ο.ΚΟΙ.Π.), το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό επικαλύπτει το Μ.Μ.Ε.Ο.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 52 του Ν. 4919/2022.

Συνεπώς, σε περίπτωση υποβολής ερωτημάτων προς την Υπηρεσία σας σχετικά με τη λειτουργία του Μ.Μ.Ε.ΟΔ., παρακαλούμε όπως  ενημερώνετε τους ενδιαφερόμενους  για τη θέση σε λειτουργία αντίστοιχου Μητρώου, το οποίο μπορούν  να   επισκεφτούν μέσω του συνδέσμου  https://okoip.gov.gr/CSOIS/home.html και να εγγραφούν σε αυτό ηλεκτρονικά (τα Σωματεία, οι Επιτροπές Εράνων, τα κοινωφελή Ιδρύματα και οι Αστικές μη Κερδοσκοπικές), εφόσον πληρούν τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας (ν. 4873/2023 και ΚΥΑ 6216/2023). Αρμόδια για την απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία του εν λόγω Μητρώου είναι η Διεύθυνση ΟΚΟΙΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς με ΑΔΑ

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω …

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς

Επισυνάπτεται σε αρχείο pdf το Πρακτικό με αριθμό 1 της …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις