Ημέρα Καριέρας 15 & 16 Δεκεμβρίου 2022

Πληροφορίες

To SolidarityNow σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 15 & 16 Δεκεμβρίου 2022
στο Επιμελητήριο Κιλκίς για την εργασιακή ένταξη των προσφύγων.

Το SolidarityNow, συνεργάτης του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης και σε συνεργασία με τη
Διοίκηση της Δομής Φιλοξενίας της Ν. Καβάλας, υλοποιεί πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης
των διαμενόντων στη Δομή με στόχο να διασυνδέσει τον προσφυγικό πληθυσμό με την τοπική αγορά
εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούμε εταιρείες που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τον συγκεκριμένο
πληθυσμό και να παρουσιάσουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Θα υπάρξει η δυνατότητα να
γίνει μια σύντομη παρουσίαση της εταιρείας σας (κατά προτίμηση με τη χρήση απλού προφορικού
λόγου και κυρίως φωτογραφικού υλικού) και στη συνέχεια να γίνουν ερωτήσεις και συζήτηση μεταξύ των
συμμετεχόντων και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, δεδομένου ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός
συμμετοχών, μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2022, επικοινωνώντας μαζί μας είτε ηλεκτρονικά στην
παρούσα διεύθυνση, είτε τηλεφωνικά στο 231055526.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
solidatiry_now

Σχετικά Άρθρα

Διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση Α.1190/30.12.2022 με την οποία τροποποιείται …

Κλίμα γενικευμένου προ­βλη­μα­τι­σμού για το παρόν και επιφυλακτικότητα για το μέλλον, λόγω της ακρίβειας

Κλίμα γενικευμένου προβληματισμού για το παρόν και επιφυλακτικότητα για το …

14 επιχειρήσεις βραβεύτηκαν στα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ»

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος απένειμε για 8η φορά τα βραβεία …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Το μήνυμα του προέδρου της ΚΕΕΕ με τα θετικά μηνύματα των επιχειρήσεων από το κλείσιμο του χρόνου, οι αισιόδοξες προβλέψεις για το 2023
και ο ρόλος της ΚΕΕΕ

«Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, κάνοντας έναν απολογισμό των προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε οι επιχειρηματίες της χώρας το 2022, μπορούμε δικαίως να νιώθουμε ικανοποίηση για όλα

Περισσότερα »

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Προμήθεια ενός καινούριου μικρού απορριμματοφόρου οχήματος, ενός γεωργικού ελκυστήρα κι ενός ελαστιχοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα

Ο Δήμαρχος Παιονίας Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/

Περισσότερα »

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κιλκίς για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023

H Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Περισσότερα »