Ιστορικό

Επιμελητήριο Κιλκίς

Ένα Σύντομο Ιστορικό για το Επιμελητήριο Κιλκίς

Α. Γενική Επιμελητηριακή Αναδρομή – Θεσμικό Πλαίσιο.

Ο Πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας δε μπορούσε παρά να είχε δημιουργήσει τα πρώτα κύτταρα αυτού που ονομάζουμε σήμερα Επιμελητήριο!

Ο μακρινός πρόγονός του, ιστορικά γνωστός, είναι το «Δείγμα», τοποθεσία του Πειραιά, όπου οι έμποροι έκαναν έκθεση των προϊόντων και εμπορευμάτων τους προς πώληση. Το «Δείγμα» ήταν ένας τόπος συγκέντρωσης παραγωγών και εμπόρων, ένα είδος Επιμελητηρίου και Χρηματιστηρίου εμπορευμάτων, με προσανατολισμό και την τότε «διεθνή» αγορά

Η σύγχρονη ονομασία του θεσμού διαμορφώθηκε στους μέσους χρόνους με τις μεγάλες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις των «παραγώγων και εμπόρων στη Γαλλία. Ισχυροποιήθηκε με τις αλλαγές που ακολούθησαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση.

Το όνομα «Chambre de Commerce» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Επιμελητήριο που δημιουργήθηκε στη Μασσαλία το 1599.

Στη χώρα μας μετά τη δημιουργία του Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους ιδρύθηκαν τα πρώτα Επιμελητήρια, με το Βασιλικό Διάταγμα της 22ας Μαΐου 1836 «Περί Συστάσεως Εμπορικών Επιμελητηρίων και Εμπορικών Εταιριών». Τα πρώτα Επιμελητήρια ιδρύονται σε Ναύπλιο, Σύρο, Αθήνα, Πειραιά & Πάτρα. Η λειτουργία του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους όμως, αντιμετώπισε όπως ήταν φυσικό μια σειρά από δυσκολίες και προβλήματα, γεγονός που οδήγησε στην υποβάθμιση και του Επιμελητηριακού Θεσμού, ιδίως μετά το 1875. Οι μεταβολές που επήλθαν, στις αρχές του 20ου αιώνα, στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, άλλαξαν την κατάσταση αυτή.

Την εκ νέου ανάπτυξη των Επιμελητηρίων δρομολόγησε η θέσπιση του νόμου 184/1914 «Περί συστάσεως Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων», η δομή και λειτουργία των οποίων στηρίζεται στο γαλλογερμανικό πρότυπο. Ο Νόμος αυτός προέβλεπε «την ίδρυση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων στις πρωτεύουσες των Νομών θεωρουμένων ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και σκοπούντων στην προστασία και προαγωγή των εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων της περιφερείας των», επίσης προέβλεπε ότι «Μέλη των επιμελητηρίων ήταν υποχρεωτικά πάντες οι έμποροι οι ασκούντες επιτήδευμα»

Ο Νόμος 1089/80 αντικατέστησε τον αρχικό Νόμο, διατήρησε τη μορφή των Επιμελητηρίων ως ΝΠΔΔ και την υποχρεωτικότητα της εγγραφής των ασκούντων «εμπορική δραστηριότητα» ως μελών του, καθόρισε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες των και οργάνωσε τη δομή και τη λειτουργία των Επιμελητηρίων σύμφωνα με τις τότε εθνικές ανάγκες και τα διεθνή πρότυπα, με μόνο, ίσως, μειονέκτημα την ασφυκτική διοικητική και διαχειριστική εποπτεία των από τη κεντρική εξουσία( Υπουργείο Εμπορίου).

Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, διέπεται από το Νόμο 4497/2017 ,(που αντικατέστησε κατά σειρά τους: Ν.3419/05, 2081/92, 1746/88 και 1089/1980, οι οποίοι έδωσαν εν μέρει μια σύγχρονη διάσταση στον Επιμελητηριακό θεσμό, παρέχοντας σ’ αυτόν Διοικητική και Διαχειριστική αυτοτέλεια.

Β. Το Επιμελητήριο Κιλκίς στην εξέλιξη του χρόνου.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ιδρύθηκε το 1981(Π.Δ. 73/26-01-1981)

Στα χρόνια της λειτουργίας του συνδέθηκε με κάθε σημαντικό οικονομικό γεγονός της περιοχής παρακολουθώντας, συμβάλλοντας και συνδιαμορφώνοντας τις συνθήκες ανάπτυξης του Νομού.

Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του το Επιμελητήριο Κιλκίς συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας του Νομού, με δεκάδες μεγάλες και μικρότερες δράσεις, στο πλαίσιο μιας διττής αποστολής :

– Την αποτελεσματική του λειτουργία ως θεσμοθετημένο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα Οικονομίας, Ανάπτυξης και προαγωγής του «ευ επιχειρείν», και

– Την εξυπηρέτηση των χιλιάδων Επιχειρήσεων Μελών του στη βάση μιας σύγχρονης αντίληψης παροχής οριζοντίων και εξατομικευμένων υπηρεσιών στήριξης και καθοδήγησης.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς στεγάζεται από το 2008 στο ιδιόκτητο διατηρητέο κτίριό του, επί των οδών Τσιρογιάννη και Στενημάχου γωνία.

Το διατηρητέο κτίριό του (παλιά Εθνική Τράπεζα) είναι από τα ελάχιστα απομεινάρια της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και αναπαλαιώθηκε μέσα από το πρόγραμμα “Αστικών Αναπλάσεων” του Δήμου Κιλκίς.

Αναφέρονται τιμητικά εδώ αυτοί που απετέλεσαν την Α’ διορισμένη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς (18/06/1981-31/12/1982)

Σακαρίδης Χρήστος – Πρόεδρος

Παναγιωτίδης Θεμιστοκλής – Α’ Αντιπρόεδρος

Μλιάτσης Αργύριος – Β’ Αντιπρόεδρος

Σμιάρης Γεώργιος – Οικ. Επόπτης

Ιωαννίδης Χρήστος – Γεν. Γραμματέας

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Οι διατελέσαντες αιρετοί Πρόεδροι από 01/01/1983 έως σήμερα είναι:

 

SAKARIDHS ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ – Από 18/06/1981 Έως 31/12/1997

SERGIANNIDHS ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Από 01/01/1998 Έως 31/12/2001

TONIKIDHS ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ Σπ. ΠΑΥΛΟΣ – Από 01/01/2002 Έως 14/04/2019

xatzimladis ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ – Από 15/04/2019 Έως σήμερα

Επιμελητήριο