Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: «Πακέτο μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας»

Πληροφορίες

Πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας προτείνει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, και τον αναπληρωτή υπουργό, κ. Νικόλαο Παπαθανάση, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλουν στη στήριξη της αγοράς, της εργασίας και γενικότερα της εθνικής οικονομίας.

Επισυνάπτεται αναλυτικά η επιστολή:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εκ μέρους των μελών μας οφείλω να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου για την βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων της νέας πανδημίας που βιώνει η Ελληνική κοινωνία. Τα μέτρα που έλαβε η Ελληνική κυβέρνηση, καθώς και οι κυβερνήσεις Παγκοσμίως, έχουν και θα εξακολουθήσουν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στη θετική κατεύθυνση ήταν η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για χορήγηση ρευστότητας σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον covid-19 και αναστολή υποχρέωσης πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση, ενώ παρέχεται ρευστότητα σε επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει με κρατική απόφαση, αλλά έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους.

Στο πλαίσιο των βελτιώσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, που δρομολογούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνουμε ακολούθως μία σειρά από μέτρα/παρεμβάσεις τα οποία θεωρούμε πως θα ενισχύσουν τις δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις και θα συμβάλλουν στη στήριξη της εργασίας και της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:

  • Η χορήγηση προκαταβολής τουλάχιστον του 50% της επιχορήγησης, καθώς δεν προβλέπεται στον Νόμο 4399/2016 προκαταβολή ενισχύσεων όπως ίσχυε σε όλους τους προηγούμενους Εθνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους έναντι εγγυητικής. Και λόγω της συγκεκριμένης έλλειψης στον υφιστάμενο Αναπτυξιακό θεωρούμε πως έχει καθυστερήσει η όποια ώθηση θα μπορούσε να δώσει στην Ελληνική Οικονομία
  • Χορήγηση του συνόλου του ΧΠΕ ανεξαρτήτως κινήτρου. Να μπορεί να λαμβάνεται άμεση επιχορήγηση έως το 100% του ποσοστού που προβλέπεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και επίσης να μπορεί να επιλεγεί από τον φορέα της επένδυσης κάθε είδος ή/και κάθε πιθανός συνδυασμός κινήτρων που συνάδει με την στρατηγική και τις ανάγκες της επιχείρησης. Διεκδίκηση αυξημένων ποσοστών ενίσχυσης για νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Αποσύνδεση περιοχών με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα από όμορες στην ίδια περιφέρεια με συνέπεια την μείωση των ποσοστών ενίσχυσης (πχ Ευρυτανία και Εύβοια)
  • Ένταξη του Τουριστικού κλάδου στο Άρθρο 12 του Νόμου 4399/2016. Με βάση την τρέχουσα συγκυρία καμία ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει επιδότηση καθώς λόγω των συνεπειών του covid-19 δεν έχουν αύξηση προσωπικού που ήταν η μόνη επιλογή που άφηνε η νομοθεσία. Παράλληλα λόγω της κατακόρυφης πτώση των αφίξεων και των εσόδων κατά 80%-90% σε σχέση με το 2019 αναμένεται πως η πλειονότητα των ξενοδοχείων θα είναι ζημιογόνα για τις επόμενες 3 χρήσεις και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κίνητρο για την αίτηση ενίσχυσης με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.
  • Παράλληλα και για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω προτείνεται η παροχή της δυνατότητας τροποποίησης του κινήτρου σε ήδη ενταγμένα επενδυτικά σχέδια στον Ν.4399/2016 (πχ από φοροαπαλλαγή σε επιχορήγηση ή και ενίσχυση προσωπικού). Ομοίως η χορήγηση της δυνατότητα επιχορήγησης και υφιστάμενου προσωπικού και όχι μόνο δημιουργούμενης απασχόλησης με στόχο την ανάσχεση της ανεργίας ειδικά στον τουριστικό κλάδο.
  • Ένταξη και των μεσαίων επιχειρήσεων στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων». Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ο αποκλεισμός των Μεσαίων Επιχειρήσεων ουσιαστικά από τις επιδοτήσεις είναι μία επιπλέον δυσμενής επίπτωση στην ισότιμη διεκδίκηση κινήτρων με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Η διάκριση των επιχειρήσεων με βάση τις κοινοτικές οδηγίες αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς οι ΜΜΕ επιχειρήσεις διαπιστώνεται πανευρωπαϊκά πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια ο αποκλεισμός των μεσαίων επιχειρήσεων από τις ευνοϊκές διατάξεις του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» ουσιαστικά δυσχεραίνει κατά πολύ την πρόσβαση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και αδυνατίζει τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων
  • Να εξεταστεί η διεύρυνση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων εντάσσοντας τις δραστηριότητες που δεν απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως είναι μικροί λιμένες και αεροδρόμια, τα βιομηχανικά πλυντήρια, και ο ιατρικός τουρισμός.
  • Προτείνεται η κατάργηση της βεβαίωσης έγκρισης leasing από πιστωτικό ίδρυμα καθώς στην περίπτωση συμβατικού δανεισμού δεν απαιτείται από τον Νόμο βεβαίωση έγκρισης δανείου.
  • Να χορηγηθεί η δυνατότητα ένταξης των ξενώνων φιλοξενίας νέων από όλες τις μορφές επιχειρήσεων και όχι μόνο από Κοιν.Σ.Επ. όπως ισχύει μέχρι σήμερα (Άρθρο 7 παρ 3 στ του Ν. 4399/2016)
  • Τροποποίηση της αξιολόγησης της προβληματικής επιχείρησης. Εφόσον πριν την υποβολή της αίτησης έχει καλυφθεί το κριτήριο να καλύπτεται η επιλεξιμότητα αυτής με την προσκόμιση ισοζυγίου τελευταίας ανάλυσης και προσωρινού ισολογισμού σφραγισμένου και υπογεγραμμένου από Λογιστή  Ά τάξης.

Παράλληλα για την τόνωση της οικονομίας θα πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια που θα επιτρέψουν σε όσες επιχειρήσεις είχαν αιτηθεί ενίσχυσης μέσω της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», και δεν ενισχύθηκαν λόγω έλλειψης πόρων, να υπαχθούν.

Τα εν λόγω μέτρα κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν άμεσα, καθώς ήδη οι επιπτώσεις από την πανδημία και την άρση κάθε οικονομικής δραστηριότητας είναι τεράστιες.»

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς με ΑΔΑ

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω …

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς

Επισυνάπτεται σε αρχείο pdf το Πρακτικό με αριθμό 1 της …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις