Λήψη Άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης για διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Πληροφορίες

Εν όψη της καλοκαιρινής περιόδου με την παρούσα, σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση που
έχετε, ως χρήστες μουσικών έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και του ν.
4481/2017, για τη λήψη Άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης μουσικής και την καταβολή αμοιβής
πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί συλλογικής διαχείρισης.
Όπως γνωρίζετε, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/autodia είναι ελληνικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός
Συλλογικής Διαχείρισης ( ΟΣΔ) δημιουργών μουσικών έργων -συνθετών & στιχουργών –,
εκδοτών μουσικής και λοιπών δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων , (ΦΕΚ 323/18-3-2003),
με τη νομική μορφή του μη κερδοσκοπικού Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης και
παρέχει στους χρήστες βάσει του Ν. 2121/93 την Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης Μουσικής.
Πληροί, δε, όλες τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας ως ΟΣΔ, όπως ορίζει ο Ν. 4481/17 και
η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/26/ΕΕ. Αποκλειστικός σκοπός του Οργανισμού μας είναι η
διαχείριση και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των μελών της.
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ /autodia εκπροσωπεί συνολικά στην Ελλάδα ένα τεράστιο κατάλογο
δεκάδων εκατομμυρίων μουσικών έργων Ελλήνων και ξένων δημιουργών και δικαιούχων,
μεταξύ των οποίων και των κορυφαίων μουσικών εκδοτών, μέσα από απευθείας συμβάσεις
με τα μέλη της, καθώς και με συμβάσεις αλληλοεκπροσώπησης με 80 και πλεον ομόλογους
Οργανισμούς του εξωτερικού.
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ /autodia είναι τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας
Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) για τα εκτελεστικά δικαιώματα CISAC, του
Διεθνούς Οργανισμού για τα μηχανικά δικαιώματα και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης GESAC.
Μέσα από ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα ελέγχου είσπραξης και διανομής
δικαιωμάτων, αποδίδει στους δημιουργούς και δικαιούχους τη δίκαιη αμοιβή που εισπράττει
από τις χρήσεις των έργων τους.
Η νόμιμη δημόσια χρήση της μουσικής προϋποθέτει την άδεια του δημιουργού/δικαιούχου.
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ /autodia έχει παρουσία εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου σε όλες σχεδόν
τις συναυλίες και ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις. Με τη χορήγηση της Άδειας Δημόσιας
Εκτέλεσης του Οργανισμού μας, ως διοργανωτές έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το
εκπροσωπούμενο ελληνικό και ξένο μουσικό ρεπερτόριό του χωρίς περιορισμούς.
Επομένως, σε κάθε περίπτωση και πριν από τη διοργάνωση συναυλιών, θα πρέπει να

εξασφαλίζετε την γραπτή Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης του Οργανισμού μας, ώστε η συνεργασία
μας να είναι τακτική, άμεση, λειτουργική και αμοιβαία επωφελής.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4481/2017 οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον
Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης καταλόγους των έργων που εχουν χρησιμοποιήσει όπως
και όλες τις συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με την χρήση των δικαιωμάτων που
εκπροσωπεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή
των αμοιβολογίων, την είσπραξη των εσόδων από δικαιώματα και τη διανομή και καταβολή
ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους.
Βήματα για την έκδοση Άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης
Μπορείτε να τακτοποιήσει το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων των εκδηλώσεών σας και
να είστε σύννομοι σχετικά με τη χρήση του ρεπερτορίου που κάνετε, τον Οργανισμό μας και
τους καλλιτέχνες που τιμάτε με τις εκδηλώσεις σας, με τα εξής 5 βήματα:
1. Αφού ετοιμάσετε το πρόγραμμα των εκδηλώσεών σας
(ημερομηνία/χώρος/καλλιτέχνη(ε)ς, ενημερώνετε το Τμήμα Συναυλιών στο
email: concert@autodia.gr και μας αποστέλλετε την λίστα των τραγουδιών που θα
εκτελεσθούν.
2 Σας ενημερώνουμε για τα ποσοστά εκπροσώπησης ρεπερτορίου του Οργανισμού μας και
τα ποσοστά τιμολόγησης με 5% βάσει εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.
3. Μετά την εκδήλωση μας αποστέλλετε τα οικονομικά στοιχεία της
4. . Σας εκδίδουμε το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό με την εκκαθάριση των δικαιωμάτων.
5. Εξοφλείτε το πνευματικό δικαίωμα σε εύλογο διάστημα.
Οι συνεργάτες του Τμήματος Συναυλιών της Αυτοδιαχείρισης Νάγια Κατσούλη
(εσωτερικό 328), κιν.6984.611663, Λευκή Φουντουλάκη (εσωτερικό 361), κιν.6980.455591,
Αννα Πυλαρινού ( εσωτερικό 325) Τηλέφωνο : 210 3215278, e mail : concert@autodia.gr είναι
στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω διευκρίνηση.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Νέα - Δράσεις

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ¨ Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-πετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων

Περισσότερα »