Ένσταση στο πρόγραμμα ΔΙΕΞΟΔΟΣ της Π.Κ.Μ.

Προγράμματα

Τις τελευταίες ημέρες του 2020 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος ‘’Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία’’ που αφορούσε την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
Πρωταρχικός στόχος της δράσης ήταν να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Με δεδομένη συνέχιση των άσχημων συνθηκών της νόσου και τις ολοένα και αυξανόμενες επιπτώσεις της στην αγορά, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του, διότι όπως αποδείχθηκε οι
ανάγκες ήταν και είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό του. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλές επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας να μείνουν χωρίς πρόσβαση στη χρηματοδότηση, χρηματοδότηση ανάσα ή ακόμη και σωτηρία για αυτές
Συγκεκριμένα στην ΠΕ Κιλκίς εγκρίθηκαν μόλις 138 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 4.154.084,15€ και σε ποσοστό 2% (ενημερωτικά η ΠΕ Θεσσαλονίκη, ΠΕ Χαλκιδικής και ΠΕ Πιερίας απορρόφησαν μαζί σχεδόν το 90% του προγράμματος) αποδεικνύοντας ότι ως νομός είμαστε ο φτωχός συγγενής της Π.Κ.Μ, διεκδικώντας την τελευταία θέση στην περιφέρεια και μόλις πάνω από το Άγιο Όρος με δύο εγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 6.683 με συνολικό προϋπολογισμό στα 197.816.565,97€.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αν οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις λάμβαναν μικρότερη ενίσχυση, ίση με 35 – 40% των δαπανών τους, θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικός αριθμός κι άλλων επιχειρήσεων και ουσιαστικά να
βελτιστοποιηθούν κατά πολύ τα αποτελέσματα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 από τη συγκεκριμένη δράση.
Το Επιμελητήριο Κιλκίς διαφωνούσε εξαρχής με το όριο ένταξης των 10.000,00€, που θα μπορούσε να ήταν χαμηλότερο και συγκεκριμένα στα 5.000,00€, ώστε να είχαν πρόσβαση και μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις.
Σίγουρα θα έφερνε μεγαλύτερο αριθμό προτάσεων που με τον ίδιο προϋπολογισμό θα μπορούσαν να καλυφθούν εάν αντισταθμιζόταν το ανώτατο όριο των 50.000,00 €. Σημαντικό είναι να επισημάνουμε η πριμοδότηση της βαθμολογίας για τη μείωση τζίρου του κύκλου εργασιών στα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 και 2020 ήταν υπερβολική, ενώ αντίστοιχα μικρή η πριμοδότηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και της διατήρησης των θέσεων εργασίας.
Η πρόταση του Επιμελητηρίου Κιλκίς με τα σημερινά δεδομένα και για την πραγματική στήριξη των πληττόμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι, αφενός να εξαντληθούν από τη Περιφέρεια οι δυνατότητες εύρεσης επιπλέον χρηματοδότησης ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις και αφετέρου να προκηρυχθεί νέα
αντίστοιχη δράση ώστε να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία οι επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να ενισχυθούν από αυτή.

κι αλλά προγράμματα

KEΠΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ’ , “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΟΤΟΠΩΝ”-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς Επιμελητήρια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας                              …

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ  Κατόπιν φαινομένου που παρατηρήθηκε στη Δράση “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε …

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η