Νέα μέτρα λειτουργίας στην Εστίαση & Διασκέδαση, από 06 έως 13 Σεπτεμβρίου

Πληροφορίες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κοζάνη, 06 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – Αριθμ. Πρωτ.: 871
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Έγκρισης 49/2016
web : www.pansekte.com
email : info@pansekte.com
office@pansekte.com
Τηλ : 2462502358
Κιν: 6995625262 – 6938805578
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38, Κοζάνη
ΘΕΜΑ: «Νέα μέτρα λειτουργίας στην Εστίαση & Διασκέδαση
από 06 έως 13 Σεπτεμβρίου»
(Υ.Α ΔΙΑ/Γ.Π.οικ.53950 Αρ.Φ 4054)
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την Υπουργική Απόφαση 53950, θεσπίζονται νέα μέτρα για τις επιχειρήσεις μας.
Συγκεκριμένα:

 1. Η ισχύς των νέων μέτρων από 06/09/2021 έως 13/09/2021, 6 ώρα π.μ.
 2. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εργασίας.
 3. Self test ένα (1) την εβδομάδα, 24 ώρες πριν την προσέλευση στον χώρο εργασίας με ισχύ
  μιας εβδομάδας.
 4. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποχρεωτικό το rapid test, στην εστίαση, με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωση του
  αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 5. Κατά τον έλεγχο για rapid test ο εργαζόμενος είναι συνυπεύθυνος στον οποίο επιβάλλεται
  σοβαρό πρόστιμο.
 6. Επιτρέπεται η λειτουργία του παιδότοπου από 06 έως 13 Σεπτεμβρίου με τους εξής κανόνες:
   Σε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ χώρο:
  o 1 παιδί ανά 5 τμ.
  o Έως δύο συνοδοί με μάσκα στον χώρο αναμονής.
   Σε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ χώρο:
  o 1 παιδί ανά 5 τμ.
  o Έως δύο συνοδοί με μάσκα στον χώρο αναμονής.
  o Η είσοδος για τους συνοδούς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους
  επιδεικνύουν:
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού
 • Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό
  έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως (180) ημέρες, μετά από αυτόν
  Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης
  ΣΔΠ/00004/01
  Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας)
 1. Επιτρέπονται οι δραστηριότητες των συλλόγων που οργανώνουν πανηγύρια σε υπαίθριοuς
  χώρους ως εξής; α. μόνο καθήμενοι θεατές και φιλοξενούμενοι και β. εφαρμογή των μέτρων
  δημόσιας υγείας (αποφυγή συνωστισμού, τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου,
  αντισηπτικά σε τραπέζια, τήρηση αποστάσεων σε τραπεζοκαθίσματα και κανόνων υγιεινής.
 2. Πλήρη εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου στην Εστίαση – Κέντρα Διασκέδασης –
  Παιδότοποι – Πανηγύρια – Δεξιώσεις – Μουσικές σκηνές, κ.λ.π.:
   Απολυμαντικό στα τραπέζια
   Αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων
   Όχι όρθιοι πελάτες, μόνο καθήμενοι
   Επιτρέπεται η ζωντανή μουσική χωρίς ενισχυτές – μικρόφωνα – ηχεία
   Επιτρέπεται η χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο με την προϋπόθεση ειδικού
  τοπογραφικού από μηχανικό στο οποίο θα εμφανίζονται η φορά των ηχείων, τραπεζοκαθίσματα – μπαρ.
   Άτομα ανά τραπέζι έως 10
   Απαγορεύεται ο συγχρωτισμός
   Επιτρέπεται η χρήση του μπαρ, είτε στον εσωτερικό χώρο, είτε στον εξωτερικό, με την
  προϋπόθεση δύο (2) σκαμπό μαζί, ενώ η επόμενη δυάδα σε 1,50 μέτρο απόσταση
   Χρήσης μάσκας εν αναμονή εξυπηρέτησης του πελάτη
   Αναφορά ειδικής πινακίδας σε εμφανές σημείο, για το σύνολο των εξυπηρετούμενων πελατών στον εσωτερικό χώρο, κάλυψη (85%)
   Στα ανήλικα επιτρέπεται η εξυπηρέτηση μόνο με self test υπογεγραμμένο από τον γονέα
   Πινακίδα COVID-FREE στην πρόσοψη της επιχείρησης για την χρήση εσωτερικού χώρου, μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Επεξηγούμε ότι το πιστοποιητικό
  νόσησης έχει ισχύ 180 ημέρες.
   Απολύμανση του τιμοκαταλόγου σε κάθε νέα χρήση
   Επιβάλλεται για κάθε παράβαση μη χρήση μάσκας, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόστιμο 300 ευρώ.
  ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:
 3. Αυστηρότατοι οι έλεγχοι στον εσωτερικό χώρο για πιστοποιητικό εμβολιασμού – πιστοποιητικό νόσησης και οι ανήλικοι, να φέρουν self test με την υπογραφή γονέα
 4. Τήρηση Αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα
 5. Αριθμός εξυπηρετούμενων πελατών σε εμφανές σημείο στον εσωτερικό χώρο
 6. Στην χρήση μουσικής
 7. Απολυμαντικά
  Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση
  συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης
  ΣΔΠ/00004/01
  Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας)
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  Γνωστοποιούμε στους συναδέλφους ότι σε περίπτωση παράβασης και την επιβολή προστίμων εντός 5 εργάσιμων ημερών ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην ελεγκτική αρχή που ανήκει το όργανο.
  Αναφερόμαστε στην ως άνω γνωστοποίηση, διότι πολλές περιπτώσεις οι ενστάσεις είχαν θετικά αποτελέσματα.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Σε περίπτωση αντιρρήσεων για το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, νομιμοποιούνται να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, σε πέντε εργάσιμες μέρες.
  Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το πρόστιμο και υποχρεούται ο παραβάτης στην καταβολή του.
  Ελεγκτικές Υπηρεσίες
   Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
   Ελληνική Δημοτική – Λιμενική Αστυνομία
   Γενική Γραμματεία Εμπορίου
   Εθνική Αρχή Διαφάνειας
   Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
   Υγειονομικές Υπηρεσίες
  Με εκτίμηση
  Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος
  Τσαπατσάρης Γρηγόριο
Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Δελτίο Τύπου Προκήρυξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Για 7η χρόνια λειτουργεί στην Καβάλα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών …

Η Αγορά Τροφίμων και Ποτών της Ταϊβάν

Α. Γενικά. Η αξία των λιανικών πωλήσεων τροφίμων και ποτών …

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό “Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής”

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Fair Announcement: WENERGY 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 09 – 11 Μαΐου 2024 στο İzmir θα πραγματοποιηθεί η “WENERGY EXPO”.Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Για περισσότερες

Περισσότερα »