Νέα μέτρα λειτουργίας στην Εστίαση & Διασκέδαση από 30 Αυγούστου έως 06 Σεπτεμβρίου»

Πληροφορίες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κοζάνη, 30 Αυγούστου 2021
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – Αριθμ. Πρωτ.: 867
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Έγκρισης 49/2016
web : www.pansekte.com
email : info@pansekte.com
office@pansekte.com
Τηλ : 2462502358
Κιν: 6995625262 – 6938805578
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38, Κοζάνη
ΘΕΜΑ: «Νέα μέτρα λειτουργίας στην Εστίαση & Διασκέδαση από 30 Αυγούστου έως 06 Σεπτεμβρίου»
(Υ.Α ΔΙΑ/Γ.Π.οικ.52666. Α.Φ 3958)
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την Υπουργική Απόφαση 52666, θεσπίζονται νέα μέτρα για τις επιχειρήσεις μας.
Συγκεκριμένα:

 1. Η ισχύς των νέων μέτρων από 30/08/2021 έως 06/09/2021, 6 ώρα π.μ.
 2. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εργασίας.
 3. Self test ένα (1) την εβδομάδα, 24 ώρες πριν την προσέλευση στον χώρο εργασίας με ισχύ
  μιας εβδομάδας.
 4. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποχρεωτικό το rapid test, στην εστίαση, με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωση του
  αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 5. Κατά τον έλεγχο για rapid test ο εργαζόμενος είναι συνυπεύθυνος στον οποίο επιβάλλεται
  σοβαρό πρόστιμο.
 6. Επιτρέπεται η λειτουργία του παιδότοπου από 30 Αυγούστου έως 06 Σεπτεμβρίου, ΜΟΝΟ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ως εξής: α. 1 παιδί ανά 5 τμ. και β. έως δύο συνοδοί με μάσκα στον χώρο
  αναμονής.
 7. Επιτρέπονται οι δραστηριότητες των συλλόγων που οργανώνουν πανηγύρια σε υπαίθριοuς
  χώρους ως εξής; α. μόνο καθήμενοι θεατές και φιλοξενούμενοι και β. εφαρμογή των μέτρων
  δημόσιας υγείας (αποφυγή συνωστισμού, τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου,
  αντισηπτικά σε τραπέζια, τήρηση αποστάσεων σε τραπεζοκαθίσματα και κανόνων υγιεινής.
 8. Πλήρη εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου:
   Απολυμαντικό στα τραπέζια
   Αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων
   Όχι όρθιοι πελάτες, μόνο καθήμενοι
   Επιτρέπεται η ζωντανή μουσική χωρίς ενισχυτές – μικρόφωνα – ηχεία
  Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη,
  διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση
  συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης
  ΣΔΠ/00004/01
  Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας)
   Επιτρέπεται η χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο με την προϋπόθεση ειδικού
  τοπογραφικού από μηχανικό στο οποίο θα εμφανίζονται η φορά των ηχείων,
  τραπεζοκαθίσματα – μπαρ.
   Άτομα ανά τραπέζι έως 10
   Απαγορεύεται ο συγχρωτισμός
   Επιτρέπεται η χρήση του μπαρ, είτε στον εσωτερικό χώρο, είτε στον εξωτερικό, με την
  προϋπόθεση δύο (2) σκαμπό μαζί, ενώ η επόμενη δυάδα σε 1,50 μέτρο απόσταση
   Χρήσης μάσκας εν αναμονή εξυπηρέτησης του πελάτη
   Αναφορά ειδικής πινακίδας σε εμφανές σημείο, για το σύνολο των εξυπηρετούμενων
  πελατών στον εσωτερικό χώρο, κάλυψη (85%)
   Στα ανήλικα επιτρέπεται η εξυπηρέτηση μόνο με self test υπογεγραμμένο από τον
  γονέα
   Πινακίδα COVID-FREE στην πρόσοψη της επιχείρησης για την χρήση εσωτερικού
  χώρου, μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Επεξηγούμε ότι το πιστοποιητικό
  νόσησης έχει ισχύ 180 ημέρες.
   Απολύμανση του τιμοκαταλόγου σε κάθε νέα χρήση
   Επιβάλλεται για κάθε παράβαση μη χρήση μάσκας, στα καταστήματα υγειονομικού
  ενδιαφέροντος πρόστιμο 300 ευρώ.
  ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:
 9. Αυστηρότατοι οι έλεγχοι στον εσωτερικό χώρο για πιστοποιητικό εμβολιασμού –
  πιστοποιητικό νόσησης και οι ανήλικοι, να φέρουν self test με την υπογραφή γονέα
 10. Τήρηση Αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα
 11. Αριθμός εξυπηρετούμενων πελατών σε εμφανές σημείο στον εσωτερικό χώρο
 12. Στην χρήση μουσικής
 13. Απολυμαντικά
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  Γνωστοποιούμε στους συναδέλφους ότι σε περίπτωση παράβασης και την επιβολή προστίμων
  εντός 5 εργάσιμων ημερών ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του
  στην ελεγκτική αρχή που ανήκει το όργανο.
  Αναφερόμαστε στην ως άνω γνωστοποίηση, διότι πολλές περιπτώσεις οι ενστάσεις είχαν θετικά
  αποτελέσματα.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Σε περίπτωση αντιρρήσεων για το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο,
  νομιμοποιούνται να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, σε πέντε εργάσιμες μέρες.
  Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη,
  διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης
Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς με ΑΔΑ

Παράταση στη διασύνδεση POS

Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις παρακάτω …

Πρακτικό εκλογικής επιτροπής Επιμελητηρίου Κιλκίς

Επισυνάπτεται σε αρχείο pdf το Πρακτικό με αριθμό 1 της …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις