ΟΒΥΕ Δελτίο Τύπου 23.02.2023

Πληροφορίες

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Βαργιάμης και το Δ.Σ., της Ομοσπονδίας συνεχίζοντας τον αδιάλειπτο αγώνα για την εφαρμογή της ισχούσας νομοθεσίας ιδαίτερα όσoν αφορά στην ΥΔΚΕ(υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης) και την ασφαλή σύνδεση των εγκαταστάσων με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, και υπό το πρίσμα της προαστασίας της δημόσιας υγιεινής και των εγκαταστάασεων, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του στις 18/2/2023, ομόφωνα, αποφάσισε να αποσταλεί σχετική… επιστολή του νομικού τμήματος της ΟΒΥΕ με αποδέκτρια την ΕΔΕΥΑ (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ), σχετικά με την υποχρώση αρμόδιων αρχών(όπως ΔΕΥΑ), να παραλαμβάνουν ΥΔΚΕ…
Η επιστολή της νομικής υπηρεσία της ΟΒΥΕ – μεταξύ και άλλων σημαντικών – επικεντρώνεται στα ακόλουθα :
 Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.».

 Υπό το πρίσμα της ανωτέρω κείμενης νομοθεσίας και με βάση την γραμματική αλλά και τελολογική ερμηνεία του νόμου, ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός υδραυλικός εκδίδει και υπογράφει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης (ΥΔΚΕ). Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές και αδιαμφισβήτητο ότι η (ΥΔΚΕ) είναι υποχρεωτική εκ του νόμου και πρέπει να κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές και να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται.

 Oι ΔΕΥΑ, οι οποίες αναντίρρητα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η υποχρέωσή που έχουν είναι να παραλαμβάνουν μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και τις ΥΔΚΕ, σύμφωνα τα όσα επιτάσσει και ο Ν. 3982/2011, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 1-16 είναι:
η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και των χρηστών, και η προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των συμφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών.

 οι κατ΄εξοχην καθ΄ύλην αρμόδιες αρχές που οφείλουν να παραλαμβάνουν ΥΔΚΕ εκδοθείσες και υπογεγραμμένες από αδειούχο υδραυλικό είναι οι ΔΕΥΑ όλης της χώρας, ακόμα και αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη και ρητή αναφορά στον νόμο, οι οποίες είναι οι εν λόγω δημόσιες αρχές γεγονός που δεν επηρεάζει ή αλλάζει το νομικό καθεστώς τους.

Η ΟΒΥΕ, συνεχίζει να υπρασπίζεται αδιέλειπτα τα έννομα συμφέροντα των μελών της με απώτερο σκοπό ποιοτικές και ασφαλείς εγκατάστασεις.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας 25.000 άνεργων νέων με 100% επιχορήγηση

Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας για 25.000 νέους ανέργους ΣΚΟΠΟΣ Η …

Παράταση Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του ΟΣΔ Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων « Αυτοδιαχείριση»

Το Επιμελητήριο Κιλκίς σας ενημερώνει ότι το περασμένο έτος (02/2023) …

Έρευνα για το ΓΕΜΗ και την ΥΜΣ 2024

Ευκολότερη διαδικασία ίδρυσης και μείωση της γραφειοκρατίαςέφερε το ΓΕΜΗ για …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ – Αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 37 ειδικότητες αιχμής

Σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 17:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος

Περισσότερα »

Συνταξιοδότηση Γ. Ηλιάδη

Μέρα ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για όλους, ήταν η Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024,  όταν η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς αποχαιρέτησε, λόγω συνταξιοδότησης , το

Περισσότερα »