ΟΒΥΕ Δελτίο Τύπου 23.02.2023

Πληροφορίες

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Βαργιάμης και το Δ.Σ., της Ομοσπονδίας συνεχίζοντας τον αδιάλειπτο αγώνα για την εφαρμογή της ισχούσας νομοθεσίας ιδαίτερα όσoν αφορά στην ΥΔΚΕ(υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης) και την ασφαλή σύνδεση των εγκαταστάσων με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, και υπό το πρίσμα της προαστασίας της δημόσιας υγιεινής και των εγκαταστάασεων, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του στις 18/2/2023, ομόφωνα, αποφάσισε να αποσταλεί σχετική… επιστολή του νομικού τμήματος της ΟΒΥΕ με αποδέκτρια την ΕΔΕΥΑ (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ), σχετικά με την υποχρώση αρμόδιων αρχών(όπως ΔΕΥΑ), να παραλαμβάνουν ΥΔΚΕ…
Η επιστολή της νομικής υπηρεσία της ΟΒΥΕ – μεταξύ και άλλων σημαντικών – επικεντρώνεται στα ακόλουθα :
 Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.».

 Υπό το πρίσμα της ανωτέρω κείμενης νομοθεσίας και με βάση την γραμματική αλλά και τελολογική ερμηνεία του νόμου, ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός υδραυλικός εκδίδει και υπογράφει την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης (ΥΔΚΕ). Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές και αδιαμφισβήτητο ότι η (ΥΔΚΕ) είναι υποχρεωτική εκ του νόμου και πρέπει να κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές και να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται.

 Oι ΔΕΥΑ, οι οποίες αναντίρρητα είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η υποχρέωσή που έχουν είναι να παραλαμβάνουν μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και τις ΥΔΚΕ, σύμφωνα τα όσα επιτάσσει και ο Ν. 3982/2011, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 1-16 είναι:
η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και των χρηστών, και η προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των συμφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών.

 οι κατ΄εξοχην καθ΄ύλην αρμόδιες αρχές που οφείλουν να παραλαμβάνουν ΥΔΚΕ εκδοθείσες και υπογεγραμμένες από αδειούχο υδραυλικό είναι οι ΔΕΥΑ όλης της χώρας, ακόμα και αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη και ρητή αναφορά στον νόμο, οι οποίες είναι οι εν λόγω δημόσιες αρχές γεγονός που δεν επηρεάζει ή αλλάζει το νομικό καθεστώς τους.

Η ΟΒΥΕ, συνεχίζει να υπρασπίζεται αδιέλειπτα τα έννομα συμφέροντα των μελών της με απώτερο σκοπό ποιοτικές και ασφαλείς εγκατάστασεις.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Διεθνής Κλαδική Έκθεση Athens Internation Jewellery Show

Ενημέρωση: Τμήμα Εσόδων Δήμου Κιλκίς

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ 7332/Β/22-12-2023), η δήλωση απόδοσης …

Παροχή στοιχείων κίνησης προδρόμων ουσιών ναρκωτικών για το έτος 2023

Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλάπεριστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν απαιτήσεικαι εισπράξει χρηματικά ποσά έναντι

Περισσότερα »

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων και Ποτών FOOD & DRINK

Περισσότερα »