Ανανέωση δικαιώματος χρήσης μεταλλικών σφραγίδων με κωδικό κατασκευαστή κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα

Πληροφορίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΕΚ 2983/Β’/2017), το δικαίωμα
χρησιμοποίησης των μεταλλικών σφραγίδων με τον κωδικό κατασκευαστή
κοσμημάτων και συναφών ειδών από πολύτιμα μέταλλα ανανεώνεται κάθε
τρία έτη.
Ειδικότερα, όπως προσδιορίζεται από την παρ. 4 του άρθρου 55 της
ενότητας 6.1 «Πολύτιμα Μέταλλα/Κοσμήματα» του κεφαλαίου 6 της με αρ.
91354 Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» το 2021 είναι έτος
ανανέωσης όλων των εγκρίσεων χρησιμοποίησης σφραγίδας.
Η ανανέωση χορηγείται από το Επιμελητήριο ύστερα από
ταμειακή τακτοποίηση και αίτηση των ενδιαφερομένων και με την
προσκόμιση προς επίδειξη των παρακάτω αποδεικτικών στοιχείων της
κατασκευαστικής τους δραστηριότητας:

 1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το TAXISnet.gr με τους Κωδικούς
  Αριθμούς Δραστηριότητας.
 1. Πρόσφατο τιμολόγιο αγοράς α’ υλών (πολύτιμα μέταλλα).
 2. Πρόσφατο τιμολόγιο πώλησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών ή
  σε περίπτωση χρήσης ταμειακής μηχανής Ζ’ ημέρας.
  Το Επιμελητήριο υποχρεούται να κοινοποιήσει στη Διεύθυνση
  Ανάπτυξης Π.Ε. Κιλκίς κατάσταση με τα ονόματα των υπόχρεων που δεν
  ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν την μεταλλική τους σφραγίδα,
  προκειμένου αυτή να ελέγξει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης. Παράλληλα, το Επιμελητήριο υποχρεούται να στείλει την προαναφερόμενη κατάσταση και στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
  Επισημαίνεται ότι σφραγίδες, οι οποίες έχον χορηγηθεί δεν
  επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και πρέπει να επιστραφούν άμεσα από
  τους κατόχους τους στο Επιμελητήριο.
  Επίσης, σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει διακόψει τη δραστηριότητα
  της κατασκευής κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα, πρέπει να επιστρέψει τη σφραγίδα, το συντομότερο δυνατόν, στο Επιμελητήριο, για να αποφύγει πιθανές συνέπειες, έτσι όπως προσδιορίζονται από τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ

Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Χ. Ηλιάδης

Σχετικά Άρθρα

Συμμετοχή της Π.Κ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Eco Life Scandinavia & Nordic Organic Food Fair 2021, 17-18 Νοεμβρίου, Μάλμε- Σουηδία.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πολιτικής για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για

Περισσότερα »

Σημαντικές διευκρινίσεις στην Εστίαση και Διασκέδαση για την χρήση του Εσωτερικού χώρου,<από 13 Σεπτεμβρίου. Εξοντωτικό το πρόστιμο στις παραβάσεις.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κοζάνη, 09 Σεπτεμβρίου 2021ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – Αριθμ. Πρωτ.: 875ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΑρ. Έγκρισης 49/2016web : www.pansekte.comemail : [email protected]@pansekte.comΤηλ : 2462502358Κιν: 6995625262

Περισσότερα »

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η