Προτάσεις του Επιμελητηρίου Κιλκίς για την επιχειρηματικότητα

Νέα - Δράσεις

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 2734/17.07.2023 επιστολή σας, σχετικά με την υποβολή θέσεων-προτάσεων ενόψει των συναντήσεων της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε.Ε. με τους νέους υπουργούς των παραγωγικών υπουργείων της Κυβέρνησης, σας αποστέλλουμε τις παρακάτω προτάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΠΡΟΣ ΚΕΕ – ΥΠΟΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  1. Νομοθεσία ΓΕΜΗ- Ν.4919/2022

Άρθρο 49 «Τέλη ΓΕΜΗ» παρ. 1. Να προστεθεί ‘’Για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ που εγγράφονται καθυστερημένα, να καταβάλλουν όλα τα οφειλόμενα τέλη από ιδρύσεώς τους’’.

Άρθρο 50 «Διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ» παρ. 3β. Τα πρόστιμα να επιβάλλονται από την Δ.Ε. του Επιμελητηρίου, με εισήγηση του μέλους της και Υπευθύνου ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και όχι από Υπηρεσιακούς παράγοντες

      2.   Νομοθεσία Επιμελητηρίων – Ν.4497/2017

            –Άρθρο 81 «Οργανισμοί Επιμελητηρίων». Ολοκλήρωση της διαδικασίας     έκδοσης των Οργανογραμμάτων των Επιμελητηρίων, σχέδια των οποίων   έχουν υποβληθεί  από το φθινόπωρο του 2020.

           – Άρθρο 66 «Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων». Υλοποίηση του θεσμού. Τα Επιμελητήρια αναλαμβάνουν τη λειτουργία και το συντονισμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.). Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, καθώς και των ατομικών επιχειρήσεων, στη διεκπεραίωση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης. Προς αυτό το σκοπό συνεργάζονται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), των Υπηρεσιών μιας Στάσης και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

      3.  Εταιρίες  (Ο.Σ.Δ.) Πνευματικών Δικαιωμάτων

Εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας με σκοπό την προστασία των χρηστών από τα πρόστιμα – τις αγωγές – τα ασφαλιστικά μέτρα και στόχο την δημιουργία ενός μοναδικού Φορέα Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων

Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       1.   Έκδοση/Χορήγηση Κωδικού Αριθμού Είσπραξης (ΚΑΕ) στα Επιμελητήρια προκειμένου αυτά να προχωρήσουν σε βεβαίωση και είσπραξη, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, οφειλών  των μελών τους από τέλη Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα και με την ΚΥΑ 79752/2014 (ΦΕΚ:3623Β) «Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, την διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικώντελών ΓΕΜΗ…» και ειδικότερα το άρθρο 3, εδάφ.4

     2. Μείωση Ενεργειακού Κόστους των Επιχειρήσεων. Καθοριστικό εργαλείο αποτελεί η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)

     3. Ενίσχυση ρευστότητας στην αγορά. Αύξηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, μέσω του τραπεζικού συστήματος, του Ταμείου Ανάκαμψης, των διαρθρωτικών ταμείων και του αναπτυξιακού νόμου.

     4. Αντιμετώπιση της παραοικονομίας και πάταξη της διαφθοράς.

     5. Στήριξη επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας ή παράγουν σημαντικό πλούτο.

     6. Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20%, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών.

     7. Ελαστικοποίηση του πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και υποστήριξη επιχειρήσεων (με κόκκινα οικονομικά στοιχεία λόγω της υγειονομικής κρίσης) που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό

Γ. ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

         1.  Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση των τεχνικών σχολών, για ανάπτυξη δεξιοτήτων, εξ αιτίας της μεγάλης έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, συντηρητές, τεχνίτες επισκευών οχημάτων κλπ)

        2. Ευκολότερη διαδικασία νομιμοποίησης αλλοδαπών εργατών για εποχιακή ή μόνιμη απασχόληση, όπως: Εργάτες γης, κτηνοτροφίας  και οικοδομής, Τουρισμός, Εστίαση κλπ

       3. Δημιουργία  διαχρονικών προγραμμάτων με στόχο τη μείωση της ανεργίας και την ταυτόχρονη αξιοποίηση – μετεκπαίδευση  των εργαζομένων σε επαγγέλματα αιχμής σε όλες τις ΜμΕ της χώρας, ανεξάρτητα από τη μορφή και τον κλάδο στον οποίο απευθύνονται.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
ccikilkis

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλάπεριστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν …

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων …

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη SIAL CANADA 2024 15 έως 17 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλάπεριστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν απαιτήσεικαι εισπράξει χρηματικά ποσά έναντι

Περισσότερα »

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων και Ποτών FOOD & DRINK

Περισσότερα »

Πληροφορίες