Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2: Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Διαρκή Επιτροπή

Νέα - Δράσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει, με συνέπεια, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα, να
σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών
επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, με γνώμονα την οικονομική αποτελεσματικότητα και
την κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, φέρνει σήμερα στη Βουλή προς συζήτηση, το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ
2», με στόχο, αυτή τη φορά, τη στήριξη των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται από τον
οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού.
Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση ήδη υλοποιεί, με μεγάλη επιτυχία, το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
για δανειολήπτες, οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και
έχουν δάνειο με προσημείωση/υποθήκη στην 1η
κατοικία. Ένα επιτυχημένο πρόγραμμα,
αφού ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις 160.000 μέσα σε διάστημα 3 μηνών,
23 φορές υψηλότερος από τον αριθμό των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο προσωρινό
πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης, το οποίο είχε διάρκεια 13 μήνες.
Το συνολικό ποσό της κρατικής επιδότησης που θα έχει καταβληθεί – μέχρι αύριο – στους
δικαιούχους του προγράμματος θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ. Μέχρι και το τέλος
Φεβρουαρίου είχαν επιδοτηθεί 113.514 δάνεια και 72.134 δικαιούχοι.
Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν
εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις
δανειακές τους υποχρεώσεις.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:
 Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
 Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
 Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που
φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
 Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια
προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Κριτήρια τα οποία επιτρέπουν σε δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
επαγγελματίες να ενταχθούν στο πρόγραμμα. 2
Τα κριτήρια αυτά, είναι ανάλογα της κατηγορίας μεγέθους της επιχείρησης:
 Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί
εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν σημαντική
  μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, με μείωση εσόδων άνω του 20%,
  κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019
 2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
 3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
 4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και
  ομόλογα – στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.
  Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ
  ανά δάνειο.
   Για πολύ μικρή επιχείρηση και ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που
  απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους και έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:
 5. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
 6. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
 7. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
 8. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας
  έως 150.000 ευρώ.
  Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ
  ανά δάνειο.
   Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί 10 έως 49 εργαζομένους και έχει
  εξυπηρετούμενο δάνειο:
 9. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
 10. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
 11. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
 12. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας
  έως 750.000 ευρώ.
  Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 15.000
  ευρώ ανά δάνειο.
   Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους και έχει
  εξυπηρετούμενο δάνειο:
 13. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
 14. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
 15. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
 16. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας
  έως 3,75 εκατ. ευρώ.
  Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 50.000
  ευρώ ανά δάνειο.
  Αντίστοιχα κριτήρια τίθενται για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που
  έχουν μη εξυπηρετούμενες ή/και καταγγελμένες οφειλές, και αναπροσαρμόζεται
  αναλογικά το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος υπολογίζονται σε 100.000-150.000 επιχειρήσεις
και επιτηδευματίες.
Η διαδικασία της αίτησης στο νέο πρόγραμμα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως
ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.
Στόχος μας είναι η πλατφόρμα να είναι διαθέσιμη στις 5 Απριλίου, έτσι ώστε, το αργότερο
τον Μάιο, να καταβληθεί η πρώτη κρατική επιδότηση που θα καλύψει αναδρομικά και τον
μήνα Απρίλιο.
Με το πρόγραμμα αυτό, και με τη σταδιακή υλοποίηση του νέου πλαισίου Ρύθμισης
Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του
προβλήματος του ιδιωτικού χρέους αλλά και στην αναχαίτιση δημιουργίας μιας νέας γενιάς
«κόκκινων» δανείων. Ήδη, η οικονομική υποστήριξη μέσω των δύο Προγραμμάτων
«Γέφυρα» για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ.
Το Υπουργείο Οικονομικών, με το παρόν πρόγραμμα, αποδεικνύει έμπρακτα ότι είναι
αρωγός της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, πιστεύει σε αυτή και της παρέχει ουσιαστική
υποστήριξη. Επιβραβεύει τη συνέπεια και ενισχύει την κουλτούρα πληρωμών.
Παράλληλα, με σχέδιο, διορατικότητα, σύνεση και αποτελεσματικότητα, πράττει το
βέλτιστο, προκειμένου το σύνολο της κοινωνίας να βγει όρθιο από την υγειονομική κρίση
και η οικονομία να επανεκκινήσει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις τελευταίες 1.000 θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Σήμερα, Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 στις 14:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τις τελευταίες 1.000 θέσεις του «Προγράμματος απόκτησης …

Σεμινάριο για τον τουρισμό στο Επιμελητήριο Κιλκίς

Σας στέλνουμε την πρόσκληση του Ελληνο-ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το σεμινάριο με θέμα τον τουρισμό και συγκεκριμένα το digital marketing. …

Ψηφιακή πλατφόρμα Zero Waste Future για επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας

Επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου ως φορέας να ενημερώσετε τις επιχειρήσεις ή/και άλλα μέλη σας (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, newsletter, ανάρτησης στην …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις τελευταίες 1.000 θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Σήμερα, Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 στις 14:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τις τελευταίες 1.000 θέσεις του «Προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 άνεργους

Περισσότερα »

Πληροφορίες