Πρόσκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Νέα - Δράσεις

Καλείστε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (2ος όροφος) του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, μπορείτε να συμμετάσχετε από απόσταση, μέσω Η/Υ, με link που θα σας δοθεί εγκαίρως.

                                                                                                                 Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικού συνεδρίασης Δ.Σ. αριθ. 24/26.07.2023

(Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος-Δκός Προϊστάμενος)

2. Ενέργειες και δράσεις Διοίκησης  Επιμελητηρίου Κιλκίς. Ενημέρωση.

 (Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος-Δκός Προϊστάμενος)

3. Ισολογισμός 2022. Αποτύπωση οφειλών Μητρώου και ΓΕΜΗ μελών στις 31/12/2022. Απόφαση .  

(Εισηγητής: Χατζημλάδης Χρήστος – Πρόεδρος)

4. Επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης , προγράμματος “EMPLOYOUTH’’. Απόφαση. 

(Εισηγητής: Παυλίδου Αγγελική – Προϊσταμένη Διοικητικού Οικονομικού)

5. Προδημοσίευση δύο δράσεων/προγραμμάτων για νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ενημέρωση.

(Εισηγητής: Καλογερίδου Μαρία-Προϊσταμένη ΓΕΜΗ)

6. Αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Ενημέρωση.

(Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος-Δκός Προϊστάμενος)

6. Προτάσεις – Επισημάνσεις  Μελών Δ.Σ.

7. Ανακοινώσεις

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ο Πρωτογενής Τομέας στις Αστικές Περιοχές – Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη και ελπίδα

Πρόσκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 3:30μμ,  …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η