Πρόσληψη Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη (απόφαση)

Πληροφορίες

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) περί Επιμελητηρίων και ειδικότερα το άρθρο 80-παρ. 5
2. Την προκήρυξη της 07/12/2022, με ΑΔΑ 25061/2022/1/2022, για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Κιλκίς (μετά την απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το πρακτικό αριθ.: 26/3.10.2022/8 και την υπ’ αριθμόν έγκριση του ΑΣΕΠ 25061/2022/1/2022

Αποφασίζει
Επικυρώνει στις 28/12/2022 τον πίνακα αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΩΣ
ΓΥΡΙΧΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΑ

Η σύμβαση με την προσληπτέα θα είναι σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η διάρκεια της θα ξεκινά από την υπογραφή της και θα τελειώνει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023 που θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες Επιμελητηριακές εκλογές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός αν παραταθεί η θητεία του Δ.Σ. οπότε και η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί ανάλογα με νεότερη απόφαση του Δ.Σ.
Η αμοιβή του ειδικού συνεργάτη θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει η παράγραφος 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Το παρόν θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
keee

Σχετικά Άρθρα

Προθεσμίες myDATA και ΦΗΜ – Τι αλλάζει από 1.1.2024 – Λοιπές ψηφιακές αλλαγές

1. Από 1η.1.2024 η διαβίβαση μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, …

Αξιολόγηση της πρόσβασης των εταιρειών της ΕΕ στην ελβετική αγορά δημόσιων συμβάσεων

Σας παραθέτουμε κατωτέρω μήνυμα της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελβετία …

Νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση διοδίων και εμπορευματικών τελών στη Γερμανία από τον ερχόμενο Δεκέμβριο

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ TOY Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤIΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Η Αναπτυξιακή Κιλκίς ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης μελέτης τουριστικού μάρκετινγκ και στρατηγικής ανάπτυξης της τουριστικής ταυτότητας του ν. Κιλκίς. Στο πλαίσιο αυτό οι απόψεις και οι

Περισσότερα »

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Παιονίας Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις

Περισσότερα »

Πρόσκληση υπ αριθμ 70/2023

1. Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’αρίθμ. 70/2023 του 424 ΓΣΝΕ. 2. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την ανάρτηση της παραπάνω διακήρυξηςστο «army.gr».

Περισσότερα »