Συνδρομές Μελών

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για στην Επιμελητηριακή Νομοθεσία και το Γ.Ε.ΜΗ., για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες άμεσες και έμμεσες, που παρέχει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών του, διαμορφώνονται από 1/1/2015 ως ακολούθως:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Α.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε.
Ε.Ο.Ο.Σ.

100€

Ε.Π.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Συν.Π.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.

70€

Ο.Ε.
Ε.Ε.
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. & Ε.Ε.
Αστικές Εταιρείες
Κοινοπραξίες

50€

Ατομικές Επιχειρήσεις
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων

20€

Υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλλουν το 1/2 του κεντρικού