Συνεργασία για Υλοποίηση Χάρτη Διαλειτουργικότητας στη Δημόσια Διοίκηση

Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΔΔ), σύμφωνα με τα άρθρα 28 παρ. 3 περ. ια΄ του ν. 4623/2019 και 84 του ν.4727/2020, είναι ο αρμόδιος φορέας για τη συνολική διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων Δημόσιας Διοίκησης, τη διατομεακή διαλειτουργικότητα και τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού που αφορούσε σε καταγραφή των διαδικτυακών υπηρεσιών τις οποίες:


α) Διαθέτετε σε άλλους Φορείς του Δημοσίου (Service Producer – Πάροχος Διαδικτυακών Υπηρεσιών),
β) Αξιοποιείτε από άλλους Φορείς του Δημοσίου για τις ηλεκτρονικές σας υπηρεσίες (Service Consumer – Καταναλωτής Διαδικτυακών Υπηρεσιών)
γ) Θα επιθυμούσατε να αξιοποιήσετε από άλλους φορείς του Δημοσίου (ενδεχομένως μη υφιστάμενες) προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη, και κατόπιν σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε, προέκυψε κατάλογος διαθεσίμων και επιθυμητών διαδικτυακών υπηρεσιών από φορείς του Δημοσίου.


1. Σε ότι αφορά στον φορέα σας ως Χρήστη (καταναλωτή) διαδικτυακών υπηρεσιών και σύμφωνα με την απάντηση που λάβαμε από εσάς, μπορείτε άμεσα να αξιοποιήσετε τις ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες άλλων φορέων του Δημοσίου, που είναι ήδη διαθέσιμες στο ΚΕΔ:


 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου,
 ΑΑΔΕ – Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου,
 ΓΕΜΗ – Στοιχεία από Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)


2. Για την αξιοποίηση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών, θα πρέπει άμεσα να υποβάλλετε αίτημα στην εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων (ΕΔΑ) της ΓΓΠΣΔΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked
Για διαδικτυακές υπηρεσίες που επιθυμείτε να αξιοποιήσετε και δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε σχετικά αιτήματα στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση στην περιοχή της εφαρμογής «Μη υφιστάμενα WS» συμπληρώνοντας αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που επιθυμείτε να λαμβάνετε, καθώς και της αναγκαιότητας χρήσης αυτών.


2. Σύμφωνα με το Άρθρο 84, παρ. 2 του Ν.4727/2020 “… 2. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή εγγράφων των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων του δημοσίου τομέα, οι φορείς υποχρεούνται έως την 1η.7.2022 να διαθέτουν μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και έγγραφα … .”
Παρακαλούμε, συνεπώς, για τις ενέργειές σας προκειμένου τα δικαιολογητικά αρμοδιότητάς σας που εμπίπτουν στην ως άνω διάταξη να διατεθούν μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, προς την οποία κατεύθυνση επιθυμούμε να συνδράμουμε με τον προσφορότερο τρόπο.


3. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε όσα πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητας σας χρησιμοποιείται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth1 (login TaxisNet), παρακαλούμε για
τις εκ μέρους σας ενέργειες μετάβασης στη βελτιωμένη υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth2 της ΓΓΠΣΔΔ.


Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία προς επίτευξη των ανωτέρω.


Ο Γενικός Γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης
Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Σχετικά Άρθρα

Μια ημερίδα αφιερωμένη στους εφευρέτες και στο σύγχρονο καινοτόμο ελληνικό πνεύμα

Η Mind the Minds για δεύτερη συνεχή φορά φέρνει στο …

Εταιρεία στον τομέα ειδών υγιεινής και κατασκευών ζητεί συνεργασία

Είμαστε μια εταιρεία στον τομέα της υγιεινής και των κατασκευών …

Χρηστικό και φιλικότερο προς τους οφειλέτες το νέο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού

Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναμορφώνουν συνολικά το πλαίσιο του …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις τελευταίες 1.000 θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Σήμερα, Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 στις 14:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τις τελευταίες 1.000 θέσεις του «Προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 άνεργους

Περισσότερα »

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία

Περισσότερα »