Γ.Ε.Μ.Η.

Τέλη Καταχώρησης

Περί πληρωμής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
Ανώνυμες Εταιρείες320 €320 €

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών

Ανωνύμων Εταιρειών

300 €300 €
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού300 €300 €
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)300 €150 €
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία300 €150 €