Τα Νέα μέτρα κατά του Covid-19 από 27-9-2021 έως 4-10-2021

Πληροφορίες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Κοζάνη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – Αριθμ. Πρωτ.: 882
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Έγκρισης 49/2016
web : www.pansekte.com
email : info@pansekte.com
office@pansekte.com
Τηλ : 2462502358
Κιν: 6995625262 – 6938805578
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38, Κοζάνη
ΘΕΜΑ: «Τα Νέα μέτρα κατά του Covid-19 από 27-9-2021 έως 4-10-2021 »
(Υ.Α ΔΙΑ/Γ.Π.οικ.58531/25-9-21 Αρ. Φυλ 4441)
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την Υπουργική Απόφαση 58531, θεσπίζονται νέα μέτρα για τις επιχειρήσεις μας από 27-09-2021
έως 04-10-2021.
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

 1. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εργασίας.
 2. Για τους εργαζόμενους και εργοδότες ανεμβολίαστους (2) υποχρεωτικά Rapid Test την εβδομάδα, με ιδία δαπάνη σε ιδιωτική κλινική ή σε φαρμακείο, ή σε ιδιώτη γιατρό.
 3. Κατά τον έλεγχο για rapid test οι εργαζόμενοι είναι συνυπεύθυνοι στους οποίους επιβάλλεται σοβαρό πρόστιμο.
 4. Ανήλικοι από (5) έως (11) ετών. Προσκομίζουν δήλωση self test τελευταίου 24ώρου
 5. Ανήλικοι από (12) έως (17) ετών. Υποχρεούνται για την είσοδό τους με Rapid test. Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία ή κηδεμόνα.
 6. Είσοδος ΜΟΝΟ εμβολιασμένοι και νοσήσαντες
 7. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας (ταυτότητες)
 8. Απολυμαντικό στα τραπέζια
 9. Αποστάσεις μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων
 10. Όχι όρθιοι πελάτες, μόνο καθήμενοι
 11. Επιτρέπεται η ζωντανή μουσική χωρίς ενισχυτές – μικρόφωνα – ηχεία
 12. Επιτρέπεται η χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο με την προϋπόθεση ειδικού τοπογραφικού από μηχανικό στο οποίο θα εμφανίζονται η φορά των ηχείων, τραπεζοκαθίσματα – μπαρ.
 13. Άτομα ανά τραπέζι έως 10
 14. Απαγορεύεται ο συγχρωτισμός
  Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση
  συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης
  ΣΔΠ/00004/01
  Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας)
 15. Επιτρέπεται η χρήση του μπαρ, είτε στον εσωτερικό χώρο, είτε στον εξωτερικό, με την προϋπόθεση δύο (2) σκαμπό μαζί, ενώ η επόμενη δυάδα σε 1,50 μέτρο απόσταση
 16. Χρήση μάσκας εν αναμονή εξυπηρέτησης του πελάτη
 17. Αναφορά ειδικής πινακίδας σε εμφανές σημείο, για το σύνολο των εξυπηρετούμενων πελατών στον εσωτερικό χώρο, κάλυψη (85%) επί του ωφελούμενου χώρου και όχι στη συνολική άδεια της επιχείρησης.
 18. Πινακίδα COVID-FREE στην πρόσοψη της επιχείρησης για την χρήση εσωτερικού χώρου, μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Επεξηγούμε ότι το πιστοποιητικό νόσησης έχει ισχύ 180 ημέρες.
 19. Απολύμανση του τιμοκαταλόγου σε κάθε νέα χρήση
 20. Επιβάλλεται για κάθε παράβαση μη χρήση μάσκας, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόστιμο 300 ευρώ.
  ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ:
 21. Αυστηρότατοι οι έλεγχοι στον εσωτερικό χώρο για πιστοποιητικό εμβολιασμού – πιστοποιητικό νόσησης.
 22. Τήρηση Αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα
 23. Αριθμός εξυπηρετούμενων πελατών σε εμφανές σημείο στον εσωτερικό χώρο
 24. Στην χρήση μουσικής
 25. Απολυμαντικά
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  Γνωστοποιούμε στους συναδέλφους ότι σε περίπτωση παράβασης και την επιβολή προστίμων εντός 5 εργάσιμων ημερών ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην ελεγκτική αρχή που ανήκει το όργανο.
  Αναφερόμαστε στην ως άνω γνωστοποίηση, διότι πολλές περιπτώσεις οι ενστάσεις είχαν θετικά αποτελέσματα.
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Σε περίπτωση αντιρρήσεων για το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, νομιμοποιούνται να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, σε πέντε εργάσιμες μέρες.
  Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το πρόστιμο και υποχρεούται ο παραβάτης στην καταβολή του.
  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ:
 26. Λειτουργούν ΜΟΝΟ ως αμιγείς χώρος είτε στον εσωτερικό χώρο είτε στον εξωτερικό χώρο.
 27. Μόνο πελάτες εμβολιασμένοι και Νοσήσαντες.
 28. Δεν ισχύει το rapid test ή το μοριακό test για την είσοδο του πελάτη σε Κέντρο Διασκέδασης
  Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση
  συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης
  ΣΔΠ/00004/01
  Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ
  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας)
  ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
  Επιτρέπεται η λειτουργία του παιδότοπου από 27 Σεπτεμβρίου έως 04 Οκτωβρίου με τους εξής κανόνες:
   Σε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ χώρο:
  o 1 παιδί ανά 5 τμ.
  o Είσοδος ανηλίκων με αρνητικό έλεγχο (self test)
  o Έως δύο συνοδοί με μάσκα στον χώρο αναμονής.
  o Για τους εργαζόμενους είτε στον εξωτερικό, είτε στον εσωτερικό χώρο, 1 rapid test
   Σε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ χώρο:
  o 1 παιδί ανά 5 τμ.
  o Ανήλικοι από 4 έως 11 ετών υποχρεούνται σε αυτοδιαγνωστικό (Self test) Ηλικία από 12 έως 17 ετών υποχρεούνται σε Rapid Test
  o Έως δύο συνοδοί με μάσκα στον χώρο αναμονής.
  o Η είσοδος για τους συνοδούς επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν:
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού
 • Πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως (180) ημέρες, μετά από αυτόν
  Ελεγκτικές Υπηρεσίες
   Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
   Ελληνική Δημοτική – Λιμενική Αστυνομία
   Γενική Γραμματεία Εμπορίου
   Εθνική Αρχή Διαφάνειας
   Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
   Υγειονομικές Υπηρεσίες
Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Νέα - Δράσεις

Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ¨ Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-πετρέλαιο θέρμανσης-βενζίνης) & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς & των εποπτευομένων

Περισσότερα »