ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Νέα - Δράσεις

Για τη διάχυση της ενημέρωσης και την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) εγκαινίασε ηλεκτρονική έρευνα για την εξεύρεση των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού στην τουριστική βιομηχανία.

Με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από τα κράτη μέλη στην Ατζέντα της ΕΕ για τον τουρισμό 2030, η Ευρ. Επιτροπή εργάζεται για την εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων υποστήριξης της τουριστικής βιομηχανίας για την προσέλκυση και τη διατήρηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και για την επανεκκίνηση του τουρισμού της ΕΕ με βελτιωμένη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία της «Eurostat» για την απασχόλησητο 2019 οι τουριστικές επιχειρήσεις απασχολούσαν περισσότερο από το 22% του συνόλου του προσωπικού από τον τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, το τουριστικό οικοσύστημα υπέστη μεγάλο πλήγμα από την πανδημία COVID-19, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις για την επίτευξη της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης που προωθεί η βιομηχανική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο της «Διαδρομής Μετάβασης για τον τουρισμό».

Μία από τις βασικές προκλήσεις για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα του τουριστικού οικοσυστήματος είναι η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, που εντοπίζεται ιδιαίτερα στον τομέα της φιλοξενίας. Λόγω των λουκέτων και των μειωμένων ευκαιριών απασχόλησης, πολλοί εργαζόμενοι που απασχολούνταν προηγουμένως σε καταλύματα και υπηρεσίες εστίασης και ποτών μετακινήθηκαν σε άλλους τομείς, με πρόθεση να μην επιστρέψουν στον τουρισμό. Στην Ευρώπη, η απασχόληση στον τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 9,3%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 3,6 εκ. θέσεις εργασίας (Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού – Παγκόσμιος Οικονομικός Αντίκτυπος και Τάσεις 2021).

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΔ GROW δρομολόγησε σχέδιο για νέους επαγγελματίες, για την αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού στον τουρισμό της ΕΕ, με τίτλο «Jobs in EU Tourism», στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται η σχετική έρευνα (για τους σκοπούς της έρευνας, ο τομέας της φιλοξενίας νοείται ότι περιλαμβάνει καταλύματα, και επιχειρήσεις τροφίμων και τα ποτών).

Οι απαντήσεις σας στην παρούσα έρευνα θα συμβάλουν στη φάση διάγνωσης, που αποσκοπεί στη συγκέντρωση συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού στον τουριστικό κλάδο της ΕΕ, απευθείας από τους ενδιαφερόμενους φορείςώστε η Επιτροπή να κατανοήσει καλύτερα την αντίδραση του κλάδου στο ζήτημα.

Η έρευνα είναι αναρτημένη στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/JobsinEUTourismStakeholderSurvey2023.

Για τυχόν ερωτήματα ή διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση της έρευνας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: EU-JOBS-IN-TOURISM@ec.europa.eu.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ο Πρωτογενής Τομέας στις Αστικές Περιοχές – Σάββατο 18 Μαΐου 2024

Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη και ελπίδα

Πρόσκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 3:30μμ,  …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η