Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ε.Ε. για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των.

Προγράμματα

«Χρηματοδότηση ύψους 47 εκατ. ευρώ για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης »

Σας ενημερώνουμε για την πρώτη πρόσκληση που δημοσιεύτηκε από το  Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και την Ευρωπαϊκή για την υποβολή αιτήσεων για το νέο Ταμείο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΕΕ, ένα πρόγραμμα επιχορήγησης ύψους έως 47 εκατ. ευρώ την περίοδο 3 ετών (2022-2024). Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας «Ιδέες για τη Στήριξη Επιχειρήσεων Ideas Powered for business», μια πρωτοβουλία του EUIPO για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και εντάσσεται στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά.

Πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.

Το Ταμείο έχει ως στόχο να βοηθήσει μέσω χρηματοδότησης τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ προκειμένου να προστατεύσουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους (ΔΙ). Το πρόγραμμα προσφέρει επιστροφή τελών για την αίτηση σήματος, σχεδίου και διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την περίοδο 2022-2024. Το 2021 σχεδόν 13.000 ευρωπαϊκές ΜμΕ επωφελήθηκαν της πρωτοβουλίας.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από έναν ιδιοκτήτη, έναν εργαζόμενο ή έναν πληρεξούσιο δικηγόρο μιας ΜμΕ.

Οι επιχορηγήσεις δίδονται απευθείας στις επιχειρήσεις. Οι επιδοτήσεις θα δοθούν με σειρά προτεραιότητας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το 2022 έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

• Ειδικότερα για τα σήματα ισχύουν τα ακόλουθα:

Έως 1.500 ευρώ για τα τέλη αίτησης σήματος σε εθνικό, περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο (επιστροφή τέλους ύψους 75 %), καθώς και διεθνές επίπεδο (επιστροφή τέλους ύψους 50 %) που αφορά αιτήσεις διεθνούς σήματος για χώρες εκτός ΕΕ.

Σύμφωνα με έρευνα του EUIPO, οι ΜμΕ που έχουν κατοχυρώσει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν 68 % υψηλότερα κέρδη ανά εργαζόμενο σε σχέση με εκείνες που δεν τα έχουν κατοχυρώσει.

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι επιχειρήσεις με κατοχυρωμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις, καταβάλλουν υψηλότερους μισθούς και είναι γενικά πιο ισχυρές. Παρά τα σαφή οφέλη, λιγότερες από 1 στις 10 ευρωπαϊκές ΜμΕ έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως Σήματα, Σχέδια ή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Η έλλειψη πόρων και γνώσεων στα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί κύρια αιτία εξαιτίας της οποίας οι μικρές επιχειρήσεις δεν κατοχυρώνουν τα δικαιώματά διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΕUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/grants-sme-fund-2022,

Είτε του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων: http://www.mindev.gov.gr, ή να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (αρμόδια: κα Ρεβέκκα Πετροπουλέα, e-mail: rebpetrop@gge.gr)

κι αλλά προγράμματα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» για το ακαδ. έτος 2024-25

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του ΤΜΟΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25. …

Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft …

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων «STAGE»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ενημερώνει για τη δημοσίευση της 3ης ανοικτής πρόσκλησης του προγράμματος STAGE (Sustainability Transition Programme), το οποίο …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η