Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜμΕ

Προγράμματα

Στη νέα πραγματικότητα, που έχει δημιουργήσει η πανδημία, η τεχνολογία, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, κατέχει καίριο ρόλο και αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την κοινωνία και την οικονομία. Με περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις, 260.000 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών τα €13,3 δισ. το 2021, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ, οι επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας συνέβαλαν καθοριστικά στη βέλτιστη αντιμετώπιση των ιδιαιτέρων προβλημάτων και θεμάτων, τα οποία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Ελληνική κοινωνία και οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, υλοποιείται το Πρόγραμμα ‘‘Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ’’ του ΑΞΟΝΑ 2.3 ‘‘Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων’’, της Δράσης 16706 ‘‘Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’’, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:
Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
αυξήσουν το επίπεδο ασφαλείας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και λήγει στις 31/10/2022, μετά από παράταση που πήρε στα μέσα Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας όμως χαμηλά ποσοστά απορροφητικότητάς στις ΜμΕ με μικρό αριθμό προσωπικού.
Περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο link: https://digitalsme.gov.gr/
Η παρούσα ενημέρωση αποστέλλεται στο πλαίσιο της παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη προστατεύοντας τα από την επιβολή κυρώσεων και παραμένοντας σταθερά και έμπρακτα στο πλευρό των επιχειρήσεων-μελών του, με απώτερο σκοπό την προστασία, ενίσχυση, προβολή και εδραίωση κάθε επιχείρησης-μέλους μας στον επιχειρηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται.

ccikilkis

κι αλλά προγράμματα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών …

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ «Πρακτικής Άσκησης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η