Εγχειρίδιο – Οδηγός Εξαγωγής Εμπορευμάτων της ΑΑΔΕ

Πληροφορίες

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας το εκδοθέν από τη Διεύθυνση
Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης «Εγχειρίδιο–Οδηγό για την Εξαγωγή
Εμπορευμάτων». Επισημαίνουμε τη πληρότητα, τη χρησιμότητα και
χρηστικότητα του εγχειρίδιου, καθόσον καταγράφονται με συνοπτικό
και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι
οικονομικοί φορείς του δημοσίου, όσο και οι συναλλασσόμενοι
εξαγωγείς. Τα 14 κεφάλαια του οδηγού ενημερώνουν όλους τους
οικονομικούς φορείς για τα προπαρασκευαστικά βήματα, εφόσον σχεδιάζουν
να πραγματοποιήσουν εξαγωγές. Εκτενώς γίνεται αναφορά στο ωράριο
λειτουργίας των τελωνείων και παρέχει διάφορα παραδείγματα εξαγωγής
εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες. Περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία του Υποσυστήματος Εξαγωγών του ICISnet που χρησιμοποιείται
για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου
από τα τελωνεία.
Αναλυτικά περιγράφονται όλα τα επιμέρους βήματα κατά τη συνήθη
διαδικασία εξαγωγής, από την υποβολή και αποδοχή της διασάφησης μέχρι
την προσκόμιση και παράδοση των εμπορευμάτων στο τελωνείο προς
εξαγωγή.
Μεταξύ άλλων, απαντά επίσης σε ερωτήματα σχετικά με το αρμόδιο
τελωνείο εξαγωγής, τον χρόνο υποβολής και τον τρόπο συμπλήρωσης και
υποβολής της διασάφησης. Στη συνέχεια, περιγράφει λεπτομερώς τις
διατυπώσεις που τηρούνται για προσκόμιση των εμπορευμάτων στο
τελωνείο, τους διενεργούμενους ελέγχους, την παράδοση, επιτήρηση,
γνωστοποίηση και επιβεβαίωση της εξόδου, μέχρι την πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης της εξαγωγής των εμπορευμάτων από το τελωνείο εξαγωγής.
Τέλος, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με ειδικές περιπτώσεις,
όπως είναι η εξαγωγή εμπορευμάτων μέσω ταχυδρομείου, η εξαγωγή
εμπορευμάτων αξίας έως 1.000 ευρώ μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, η
εξαγωγή εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα και δειγμάτων, η εξαγωγή
στο πλαίσιο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, η εξαγωγή που ακολουθείται από
διαμετακόμιση και η εξαγωγή προϊόντων ΕΦΚ.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
ccikilkis

Σχετικά Άρθρα

Δελτίο Τύπου Προκήρυξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Για 7η χρόνια λειτουργεί στην Καβάλα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών …

Η Αγορά Τροφίμων και Ποτών της Ταϊβάν

Α. Γενικά. Η αξία των λιανικών πωλήσεων τροφίμων και ποτών …

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό “Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής”

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Fair Announcement: WENERGY 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 09 – 11 Μαΐου 2024 στο İzmir θα πραγματοποιηθεί η “WENERGY EXPO”.Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Για περισσότερες

Περισσότερα »