Μεταρρύθμιση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο από 1η Αυγούστου 2023

Προγράμματα

Νέο τρόπο υπολογισμού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για όλα τα αλκοολούχα
προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και αύξηση των
συντελεστών του με βάση τον πληθωρισμό, θα εφαρμόσει το Η.Β. από 1η Αυγούστου 2023.
Το μέτρο εισάγει επίσης δύο νέες ελαφρύνσεις και μεταβατικές ρυθμίσεις για ορισμένα
αμπελο-οινικά προϊόντα.
Η εν λόγω νομοθεσία, που εισήχθη με το εαρινό οικονομικό προϋπολογισμό του 2023 (15
τρχ) θα αντικαταστήσει τις ισχύουσες διατάξεις του Alcoholic Liquor Duties Act (ALDA) σε
ό,τι αφορά τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα προϊόντα.
Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, το νέο φορολογικό σύστημα, το οποίο είχε τεθεί σε
διαβούλευση από τον Οκτώβριο του 2021, υιοθετεί απλούστερη προσέγγιση, με σκοπό όλα
τα προϊόντα χαμηλότερης περιεκτικότητας να πληρώνουν μικρότερο φόρο και με απώτερο
στόχο την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας.
Ειδικότερα:
1. Οι αναθεωρημένοι συντελεστές που καθορίζονται για όλες τις κατηγορίες αλκοολούχων
(ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης) είναι οι παρακάτω (Παράρτημα 6):
 αλκοολούχα ποτά με λιγότερο από 3,5% αλκοόλη κατ’ όγκο (ABV): 9,27 λίρες ανά λί-
τρο αλκοόλ στο προϊόν
 αλκοολούχα ποτά, κρασί και άλλα προϊόντα από 3,5% έως 8,5% ABV: 24,77 λίρες
ανά λίτρο αλκοόλ στο προϊόν
 αλκοολούχα ποτά από 8,5% έως 22% ABV: 28,50 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ στο προ-
ϊόν
 αλκοολούχα ποτά που υπερβαίνουν το 22% ABV: 31,64 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ στο
προϊόν
Μηλίτης
 ήρεμος μηλίτης από 3,5% έως 8,5% ABV: 9,67 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ στο προϊόν
 αφρώδης μηλίτης από 3,5% έως 5,5% ABV: 9,67 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ στο προϊόν
 αφρώδης μηλίτης από 5,5% ABV έως 8,5% ABV: 24,77 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ στο
προϊόν
Μπύρα
 από 3,5% έως 8,5% ABV: 21,01 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ στο προϊόν
Σημειώνεται ότι για το κρασί προβλέπεται μεταβατική περίοδος από την 1η Αυγούστου 2023
έως την 1η Φεβρουαρίου 2025, κατά την οποία το κρασί μεταξύ 11,5% και 14,5% ABV θα
αντιμετωπίζεται ως 12,5% ABV κατά τον υπολογισμό του ΕΦΚ. Μετά την εν λόγω
ημερομηνία, όλα τα κρασιά θα φορολογούνται με βάση την αναγραφόμενη στην ετικέτα
περιεκτικότητα σε αλκοόλη.
2. Ως μέρος της μεταρρύθμισης του ΕΦΚ, η κυβέρνηση θα εισαγάγει, επίσης, νέες
φοροελαφρύνσεις που αφορούν σε ορισμένα προϊόντα που καταναλώνονται από βαρέλι
(Draught Relief), 9,2% για μπύρα και μηλίτη και 23% για το κρασί και άλλα προϊόντα που
έχουν υποστεί ζύμωση και οινοπνευματώδη ποτά, μέτρο που παρουσιάστηκε από το
β/ΥΠΟΙΚ ως απόρροια των μετά Brexit σχετικών ελευθεριών. Oι νέοι συντελεστές για τα
εν λόγω προϊόντα συμπεριλαμβανομένης της ελάφρυνσης (Παράρτημα 7) είναι:

 μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όλα τα βαρελίσια αλκοολούχα προϊόντα κά-
τω από 3,5% ABV: 8,42 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ
 μειωμένος φορολογικός συντελεστής στον βαρελίσιο ήρεμο μηλίτη από 3,5% έως
8,5% ABV: 8,78 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ στο προϊόν
 μειωμένος φορολογικός συντελεστής στον βαρελίσιο αφρώδη μηλίτη από 3,5% έως
5,5% ABV: 8,78 λίρες ανά λίτρο αλκοόλης στο προϊόν
 μειωμένος φορολογικός συντελεστής στη βαρελίσια μπύρα, τα οινοπνευματώδη, το κρασί και άλλα προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, τουλάχιστον 3,5% αλλά λιγό-
τερο από 8,5%: 19,08 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ στο προϊόν
 μειωμένος φορολογικός συντελεστής για τον αφρώδη μηλίτη και τον απίτη από 5,5%
έως 8,5% ABV: 19,08 λίρες ανά λίτρο αλκοόλ στο προϊόν
Επίσης, οι νέες ρυθμίσεις τροποποιούν και επεκτείνουν την ελάφρυνση που απολαμβάνουν

σήμερα οι μικρές ζυθοποιίες σε όλους τους παραγωγούς αλκοολούχων προϊόντων περιεκτι-
κότητας κάτω από 8,5% ABV (Small Producer Relief).

3. Τέλος, όπως επίσης ανακοινώθηκε στον εαρινό προϋπολογισμό του 2023, η κυβέρνηση
θα αυξήσει κατά 10,1 % την φορολογική επιβάρυνση των αναθεωρημένων συντελεστών,
σύμφωνα με τον πληθωρισμό, από την 1η Αυγούστου 2023 και, στη συνέχεια σύμφωνα
με τον Δείκτη Τιμών Λιανικής την 1η Φεβρουάριου κάθε έτους. Επισημαίνεται ότι οι
φορολογικοί συντελεστές είχαν παραμείνει αμετάβλητοι από το Φθινόπωρο του 2020
(duty freeze).
Αναλυτικά οι ρυθμίσεις στο σύνδεσμο:
https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-alcohol-duty-rates/alcohol-duty-rate-
changes

presveia_ellados_londino

κι αλλά προγράμματα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Επιχειρήσεων & Συνεταιρισμών 2024

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διενεργεί για δέκατη συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών …

Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ «Πρακτικής Άσκησης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing)»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του ΑριστοτελείουΠανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Αγγλόφωνου …

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η