ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Νέα - Δράσεις

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κιλκίς, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη (κατηγορίας Π.Ε.), για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου, της Διοικητικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και των δομών του Επιμελητηρίου Κιλκίς.
Για την επιλογή του υποψηφίου έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, τριμελής Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί τους υποψηφίους και τους κατατάσσει με βάση τους τίτλους σπουδών, τη γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ, την εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από τις ατομικές συνεντεύξεις, τις οποίες πραγματοποιεί με τους υποψηφίους.
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή είτε σύμβασης έργου, είτε σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι το πέρας της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2023, δυνάμενη όμως να παραταθεί με έγκριση του ΔΣ, εάν νόμιμα παραταθεί η θητεία του ιδίου.
Η αμοιβή του ειδικού συνεργάτη θα είναι σύμφωνη με όσα ορίζει η παράγραφος 5 του αρ. 80 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 22α Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
Η προκήρυξη, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Κιλκίς www.ccikilkis.gr και θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου του Επιμελητηρίου που βρίσκεται επί της οδού Στενημάχου 2, Κιλκίς, από 08 Δεκεμβρίου 2022, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Βρείτε την αίτηση εδώ.

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
ccikilkis

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλάπεριστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν …

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων …

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη SIAL CANADA 2024 15 έως 17 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ειδοποίηση για περιστατικά εξαπάτησης ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία

Σας ενημερώνουμε ότι, το τελευταίο διάστημα, έχουν περιέλθει σε γνώση μας πολλάπεριστατικά εμπορικών διαφορών, σε οποία τουρκικές εταιρείες, ενώ έχουν απαιτήσεικαι εισπράξει χρηματικά ποσά έναντι

Περισσότερα »

«Πρόθεση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην FOOD & DRINK EXPO 29 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2024»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στηρίζοντας ενεργά την προβολή των ποιοτικώναγροτικών προϊόντων της περιοχής της, προτίθεται να συμμετάσχει στη Διεθνή ΈκθεσηΤροφίμων και Ποτών FOOD & DRINK

Περισσότερα »

Πληροφορίες