Πρόσκληση για εκλογές στο Επιμελητήριο Κιλκίς

Νέα - Δράσεις

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κιλκίς, καλεί τις Επιχειρήσεις – Μέλη του να συμμετάσχουν στις εκλογές, για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και ανακοινώνει ότι:

  1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 30 Νοεμβρίου και 01,02 Δεκεμβρίου 2024. Συγκεκριμένα:
  2. 30  Νοεμβρίου 2024, ημέρα Σάββατο, ώρα έναρξης Εκλογών την 10η πρωινή και λήξη την 7η απογευματινή, στο Κέντρο Πολιτισμού στο Πολύκαστρο του Δήμου Παιονίας.
  3. 01  Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή, ώρα έναρξης Εκλογών την 10η πρωινή και λήξη την 7η απογευματινή, στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στο Κιλκίς.
  4. 02 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης Εκλογών την 10η πρωινή και λήξη την 5η απογευματινή, στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στο Κιλκίς.
  5. Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε Τμήμα Επιμελητηρίου είναι:

α) Τμήμα Εμπορικό                    6

β) Τμήμα Υπηρεσιών                  7

γ) Τμήμα Μεταποίησης               8

  1. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και στις 02-12-2023 και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομές) μέχρι και του έτους 2023.

Η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό λήγει την 21-10-2024

  1. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη), τα οποία πρέπει να υποδείξουν / ορίσουν τους εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους), πρέπει να υποβληθούν (παραληφθούν από το Επιμελητήριο) το αργότερο μέχρι 22.11.2024.

Το δικαίωμα ψήφου (Ν. 4484/2017 άρθρο 58 παρ. 1), που έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Κιλκίς ασκείται ως ακολούθως:  

α. κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση) μία ψήφο.

β. κάθε προσωπική εταιρία Ο.Ε. και Ε.Ε. μέχρι δύο (2) ψήφους, είτε δύο ομόρρυθμων εταίρων ή ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος αντίστοιχα, που θα υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας (όταν είναι δύο τα μέλη ψηφίζουν και οι δύο).

γ. κάθε Ε.Π.Ε. μέχρι δύο (2) ψήφους, των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου, που υποδεικνύονται  από την εταιρεία.

δ. κάθε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

ε. κάθε Α.Ε. μέχρι τρεις (3) ψήφους, των εκπροσώπων που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη της που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ. κάθε Ι.Κ.Ε. μέχρι δύο (2) ψήφους, των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

ζ. κάθε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.

η. κάθε υποκατάστημα μία (1) ψήφο, αυτή του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του.

θ. κάθε Συνεταιρισμός μέχρι δύο (2) ψήφους, αυτές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή οι αναπληρωτές τους (που υποδεικνύονται από το Δ.Σ.).

ι. κάθε Αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μία (1) ψήφο, αυτή του νόμιμου εκπροσώπου της, ή του πράκτορα ή του αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

κ. κάθε Δημοτική Επιχείρηση μέχρι δύο (2) ψήφους, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποδεικνύονται από αυτό.

λ. κάθε Κοινωνία Κληρονόμων μία (1) ψήφο.

μ. κάθε Κοινοπραξία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου μέχρι δύο (2) ψήφους.

5. Τέλος η Εκλογική Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, να υποβάλλουν μέχρι τις 31.10.2024, ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, αίτηση υποψηφιότητας, απόδειξη καταβολής 50 ευρώ στο Επιμελητήριο και Υπεύθυνη Δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα).

ΠΡΟΣΟΧΗ στις προθεσμίες που είναι καταληκτικές και

ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ:

α. Εξόφλησης ή Διακανονισμού συνδρομών, που λήγει 21.10.2024

β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 22.11.2024 και

γ. Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει 31.10.2024.

Η Εκλογική Επιτροπή

Κοινοποιήστε το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn
Εκτύπωση
Email
ccikilkis

Περισσότερα
Νέα-Δράσεις

Ανάκληση της ΚΥΑ που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν στους παρόχους ενέργειας τις επιδοτήσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της περιόδου 2022-2023

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Το τελευταίο διάστημα το Επιμελητήριο Κιλκίς γίνεται δέκτης έντονων παραπόνων και διαμαρτυριών από τις επιχειρήσεις της Π.Ε …

Ημερίδα με κλιμάκιο της ΓΣΕΒΕΕ στο Επιμελητήριο Κιλκίς

Με Επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ενημερωτική Ημερίδα που διοργάνωσε ο υπό σύσταση Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής, με τη στήριξη του Επιμελητηρίου …

Συνεργασία Επιμελητηρίου Κιλκίς με ΠΑΜΑΚ

«Θεσμοθέτηση συνεργασίας Επιμελητηρίου Κιλκίς και ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Το Επιμελητήριο Κιλκίς προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή  Συμφωνητικού Συνεργασίας με το …

Αναζήτηση άρθρου

Υπηρεσίες

Γ.Ε.Μ.Η.

Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το Γ.Ε.Μ.Η

Νέα - Δράσεις

Ανάκληση της ΚΥΑ που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν στους παρόχους ενέργειας τις επιδοτήσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της περιόδου 2022-2023

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Το τελευταίο διάστημα το Επιμελητήριο Κιλκίς γίνεται δέκτης έντονων παραπόνων και διαμαρτυριών από τις επιχειρήσεις της Π.Ε Κιλκίς, για τις  υπέρογκες χρεώσεις

Περισσότερα »