Προμήθεια τριών μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων οχημάτων

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΑΝΑΡΙΔΟΥ ΡΟΔΗ Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) μαζί με τα τυχόν επισυναπτόμενα του προορίζεται για χρήση μόνο από τα άτομα στα οποία απευθύνεται. Εάν δεν είστε αυτός στον οποίο απευθύνεται το παρόν μήνυμα, ή ο υπεύθυνος για την παράδοση του μηνύματος στο πρόσωπο αυτό, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να […]

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που έλαβαν οικονομικές ενισχύσεις

espa_covid19

Όσες επιχειρήσεις έλαβαν οικονομικές ενισχύσεις (Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800€ , ή 534 € ή 300€ , ή επιστρεπτέα προκαταβολή ), ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ:Να αναρτήσουν στην πρόσοψη της επιχείρισης τους πινακίδα, σε μέγεθος Α3, όπως η πιο κάτω.Όσοι δεν συμμορφωθούν, απειλούνται με κυρώσεις. 5. Ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει […]

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.300 ανέργων

οαεδ-oaed

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας 1) το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 τουΝ.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258),2) την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’ )3) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70),4) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής […]

Συμμετοχή στην 85 η ΔΕΘ. (5-13.9.2020)

2020-TIF-EL.fw

Ένα από τα εργαλεία εξωστρέφειας και προβολής των επιχειρήσεων αποτελεί η συμμετοχή στη ΔΕΘ, η οποία είναι για κάθε επιχείρηση μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση, τόσο προς το επιχειρηματικό κοινό, όσο και τους απλούς επισκέπτες.