Πρόσκληση μελών Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κιλκίς

_EPIM_LOGO_2

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκίς, σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα πρόληψης για την προστασία έναντι του κορωνοϊού COVID-19. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Επικύρωση Πρακτικού συνεδρίασης Δ.Σ. 07.09.2020. Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Διοικητικός Προϊστάμενος Ισολογισμός Επιμελητηρίου Κιλκίς […]

Σήμανση στο Η.Β. των τροφίμων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

presvia_londino

Σε συνέχεια ως άνω σχετικών εγγράφων μας, το αρμόδιο βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs) επικαιροποίησε μερικώς τις εν θέματι διαδικασίες εμπορίου και σήμανσης[1], οι οποίες θα ισχύσουν μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου δηλαδή από 1/1/21. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές και περαιτέρω επικαιροποίηση  μέχρι […]