Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού – Δήμος Κιλκίς

Κύριοι,σας διαβιβάζουμε περίληψη διακήρυξης με αριθμό:185/05-11-2020που αφορά τις « Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου-φωτοτυπικού χαρτιού –αναλωσίμων πληροφορικής του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ έτους 2020 -2021¨ , αρ. Μελέτης :ΣΕΠ 6 /2020, συνολικού ποσού 74.400,00 (με Υ.Π.Α) του συνοπτικού διαγωνισμούκαι παρακαλούμε για την δημοσίευση .Για την εφημερίδα, παρακαλούμε για την δημοσίευση της βάσει τηςυπ΄αριθμ.2/82452/0020/12-11-2008 […]