Κατάλογος Επιμελητηρίων Λιβύης

Σας διαβιβάζουμε, μετά από σχετική ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδας στηνΤύνιδα, Κατάλογο Επιμελητηρίων Λιβύης.Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. Ο ΔιευθυντήςΑντώνιος ΚατεπόδηςΣύμβουλος ΟΕΥ Α

Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: χρηματοδοτεί το 50% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού σχεδίου, μέχρι 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση

Σας ενημερώνουμε ότι με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), με τη συνεργασία των Εθνικών Γραφείων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εφαρμόζει από 11-1-2021 πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ που θα καλύπτει τη χρηματοδότηση του 50% των τελών κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου, καθώς και σήματος της ΕΕ ή […]

BREXIT: Διαμετακόμιση και μεταφορές στα σύνορα ΕΕ-ΗΒ

brexit

Από την 1.1.2021, για την διαμετακόμιση και τις εμπορευματικές μεταφορές, οι οδηγοί-μεταφορείς της ΕΕ θα ακολουθούν νέες διαδικασίες μεταφορών, αποστολών και διαμετακόμισης και επιπρόσθετες διατυπώσεις, τόσο στους συνοριακούς σταθμούς εντός ΕΕ (Ιρλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία), όσο και εντός ΗΒ.  Το ΗΒ δημοσιοποίησε το Borders Operating Model (βλ. σύνδεσμο BordersOpModel.pdf (publishing.service.gov.uk)) που περιγράφει την νέα τελωνειακή […]

Ανανέωση αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν 31/12/2020

Οι ανανεώσεις αδειών των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31.12.2020, θα γίνουν από 01.01.2021 ως 31.03.2021. Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4583/18.12.2018, οι Ασφαλιστικοί και Αντασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές που ασκούν ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του […]