Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα προώθησης γεωργοδιατροφικών προϊόντων “ExperienceEU”

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ ΑΣ-ΠΚΜ σας γνωστοποιεί την έναρξη υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “Experience_EU” αναφορικά με την προώθηση-προβολή γεωργοδιατροφικών προϊόντων σε τρίτες χώρες. Το Experience_EU είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα τριετούς διάρκειας το οποίο θα υλοποιήσει η ΑΣ-ΠΚΜ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Επιχειρήσεων Τροφίμων της Σλοβακίας (FOOD CHAMBER OF SLOVAKIA) και την Ομοσποδία […]

e-shop: Έρευνα του ΕΒΕ Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το κόστος και η έλλειψη κατάλληλης γνώσης εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν με e-shop – Η πλειοψηφία δεν έχει αντιληφθεί τη δυναμική και την εμβέλεια των διαδικτυακών πωλήσεων σύμφωνα με έρευνα του ΕΒΕΘ Το κόστος και η έλλειψη κατάλληλης γνώσης και ενημέρωσης αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα αντικίνητρα για πολλές επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν […]